Home

Lønnstabell 2021 ks

Lønnstabell gjeldende fra 1. mai 2017 Lønnstrinn 30.04.2017 01.05.2017 Lønnstrinn 30.04.2017 01.05.2017 19 290200 291200 52 449800 451300 20 293700 294700 53 457600 459100 21 297400 298400 54 465000 466500 22 301000 302000 55 473100 474700 23 304800 305800 56 480900 48250 Lønnstabell: Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet, gjelder fra 1.7.2019 (pdf) Hovedavtale KS 2020-2021 (pdf) Her finnes bestemmelser om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, samt arbeidsgivers og tillitsvalgtes Lønnsstatistikk 2017 (pdf) Lønnsstatistikk 2016 (pdf) Lønnsstatistikk. Lønn for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1.mai 2017 Lønns- Lønns-trinn trinn 19 291 200 61 527 500 20 294 700 62 537 700 21 298 400 63 548 200 22 302 000 64 558 500 23 305 800 65 569 000 24 309 700 66 579 300 25 313 800 67 590 000 26 317 900 68 600 200 27 321 800 69 611 700 28 325 700 70 623 900 29 329 400 71 638 700 30 333 300 72 650. Ny lønnstabell KS: A. HTA kapittel 4 - Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - tabell pr. 1.7.2019 Stillingsgrupper . Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1.7.2019 Garanti- lønn 0 år Utregnet 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 å KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i kommunal- og fylkeskommunal sektor. Er du ansatt i en kommune eller fylkeskommune, vil arbeidsgiveren din mest sannsynlig være tilslutta KS. Unntaket er Oslo kommune, som er et eget tariffområde

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1.8.2017 Stillingsgrupper Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1. august 2017 0 år Garanti­ lønn 2 år Ansiennitets­ tillegg 4 år Ansiennitets­ tillegg 6 år Ansiennitets­ tillegg 8 år Ansiennitets­ tillegg 10 år Ansiennitets­ tillegg 16 år Ansiennitets­ tillegg. Her finner du lønnstabeller for tariffområdene KS og Oslo kommune. Lønnstabell for KS pr. 1. juli 2019 er lagt inn etter meklingsløsningen

Lønn og avtaler for ansatte i kommunene (KS-området

B-rundskriv 10-2014 - Sentrale lønnstillegg og nytt lønnssystem fra 01.05.2015. Dette rundskrivet omtaler nærmere sentrale lønnstillegg pr. 1.5.2015 (Del I) og det nye sentrale lønnssystemet i HTA kapittel 4 som gjelder fra samme dato (Del II) For medlemmer i kommunene forhandler Delta lønnen sentralt med Kommunenes Sentralforbund (KS) og Oslo kommune. Her finner du informasjon om lønn og avtaler for ansatte i kommunene (KS-området) og for ansatte i Oslo kommune.; Flere helsesekretærer som er ansatt hos privatpraktiserende leger, får automatisk lønnstillegg tilsvarende lønnsøkningen i kommunal sektor Tariff 2020: KS sier ja til forhandlingsresultatet. KS' medlemmer har vedtatt ny Hovedtariffavtale pr. 1. mai 2020. Samtlige arbeidstakerorganisasjonene i LO, YS og Unio har gjort det samme, med unntak av Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund En av de viktigste oppgavene for Utdanningsforbundet er å jobbe for at medlemmene skal ha bra lønn og gode arbeidsvilkår. Her finner du det du trenger å vite om for eksempel tariff, lønnsoppgjør, tariffavtaler, pensjon

KS Lønnstabell Lønnstrinn kommune Fagforbunde

 1. Denne oversikten er for deg som jobber i kommunene og fylkeskommunene, i det som kalles KS-området. Merk at Oslo kommune har egne lønnstabeller. Dette skal du tjene i Oslo kommune; Dette skal du tjene i staten; Oversikt over garantilønn ut fra ansiennitet. Tabellen har virkning fra 1.9.2020. Gjelder for KS-området fram til nytt lønnsoppgjør
 2. stelønn) gjeldende fra 01.07.2019
 3. Dagens hovedtariffavtaler i KS, KS bedrift, staten og Spekter videreføres og gjelder til 15. september. Fagforbundet står foran et hovedoppgjør. Cirka 30 tariffavtaler må ferdigforhandles, i tillegg kommer B-delene i Spekter. Til sammen er Fagforbundet involvert i over 80 avtaler
 4. Tabellen gjelder fra 1. mai 2006. Stillinger uten særskilt krav om utdanning. 206 500: 211 500: 226 000: 254 30
 5. KS har i natt blitt enige om en forhandlingsløsning med LO kommune og YS kommune ved mellomoppgjøret 2019. Akademikerne og Unio gikk til brudd. og erstattes av ny lønnstabell pr. 1. juli 2019. Ledere i HTA kapittel 4 får et generelt tillegg på 3,0 % pr. 1. mai 2019
 6. Alt du trenger å vite om årets lønnsoppgjør. Du kan også teste vår lønnskalkulator for ulike stillinger i ulike tariffområder, og lære mer om hvordan et tariffoppgjør fungerer
 7. Garantilønn og ansiennitet per 01.07.2017 KS tariffområde Stillingsgrupper (Stillingskode) Ansiennitet 0 år. 2 år. 4 år. 6 år. 8 år. 10 år. 16 år. Fysioterapeut (7066) 376 200. 383 700. 391 200. 396 200. 418 100. 438 300. 456 500. Spesialfysioterapeut (7617) 415 800. 424 200. 432 500. 438 100. 447 200. 469 400. 487 000. Stillinger med.

BFO Lønnstabell / Lønnsfolder 1. mai 2019 (PDF) ATF 2016-2018 (PDF) Iverksettingsskriv ATF 2016-18 (PDF) Lederlønnsavtalen (PDF) Fleksitidsavtale 18-19 (PDF) Hovedtariffavtalen mellom staten og LO Stat, Unio og YS Stat (PDF) Avtale om unntak fra AML kap 10 (PDF Lønnstabellene gjelder fra 1. mai året som står oppført til 30. april året etter. I 2020 gjaldt tabellen til 30. september Ny lønnstabell A i staten fra 1. mai 2016 - med økningen på hvert lønnstrinn Ltr Gammel Ny Økning 15-16 Ltr Gammel Ny Økning 15-16 19 286 900 290 200 3 300 61 519 800 525 800 6 00 Arbeidstidsavtalen Arbeidstidsavtalen SFS 2213 01.01.2020 - 31.12.2021 Hovedavtalen (HA) Hovedavtalen 01.01.2020 - 31.12.2021 (ks.no) Hovedtariffavtalen.

Lønnstabeller for tariffområdene KS, Oslo kommune og PBL

I LO Stat, Unio og YS Stat sin hovedtariffavtale har alle fått et generelt tillegg på A-tabellen på 0,33 % fra 1. mai 2017. I tillegg skal det forhandles lokalt i virksomhetene innenfor en ramme på 0,8 % med virkning fra 1.juli.2017 . Egne forhandlinger med Akademikern LES OGSÅ: Så mye vil lønnen din øke i 2017 - Et solidarisk oppgjør. LO-leder Gerd Kristiansen uttrykker at LO er fornøyde med årets lønnsoppgjør. - Dette er et solidarisk oppgjør. Vi har sikret et generelt tillegg til alle og et løft til de lavest lønte, mange av dem kvinner, sier hun i en pressemelding *) avviker fra KS-ramme pga tidligere lokale tillegg. Lønnsgruppe 503 med 10 år er laveste årslønn 439.500. Lønnsgruppe 552 med 16 år er laveste årslønn 489.300. Nye lønnsrammer fra 1. juli erstatter de som er i parantes. Lokale rammer, 503, 513 og 552 videreføres. Minstelønn for unge arbeidstakere pr. 1. juli 2017

110 Hovedtariffavtalen Hovedtariffoppgjøret pr. 1.5.2018 111 B. Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - tabell pr. 1.5.2018 Stillingsgrupper Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1.5.201 Fra 2017: KS, Oslo kommune, Spekter, Virke og KA. Til og med 2016: KS og Oslo kommune (kommunal sektor). Lønnsstatistikk annen offentlig sektor per 31.12.2019 - blir ikke produsert for 2019 Lønnsstatistikk annen offentlig sektor per 31.12.2018 Lønnsstatistikk annen offentlig sektor per 31.12.2017 Lønnsstatistikk kommunal sektor per 31.12.201 Under kan du laste ned de siste lønnsbilagene til de respektive overenskomster. I 2018 er overenskomstene revidert, lønnsbilag står i overenskomst. Ved mellomoppgjøret i 2019 vil nye lønnsbilag bli lagt ut fortløpende på denne siden

Riksavtalens satser 1. april 2017.pdf (Last ned) Riksavtalens nye satser fra 1. juni 2016.pdf (Last ned) Riksavtalens nye satser fra 1. april 2016.pdf (Last ned) Kontakt oss. Ta direkte kontakt med din avdeling for raskere svar . Sentralbord: (+47) 23 06 31 00. E-post: post@. Gjennomsnittlig månedslønn for kvinner og menn i ulike sektorer Publisert 5. februar 2020; Månedslønn; 2018 2019 Endring i prosent; Sum alle sektorer: 45 610: 47 290: 3,7: Menn: 48 42

Avtalen for spesialisthelsetjenesten gjelder ansatte i sykehus, som helsefagarbeidere, sykepleiere, hjelpepleiere, portører, helsesekretærer, driftsoperatører, ikt. Unios hovedmål er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre sysselsetting og økonomisk og sosial trygghet. God utnyttelse av samfunnets ressurser krever offentlige tjenester av god kvalitet, høy sysselsetting, bedre inkludering og likestilling, samt gode rammevilkår i arbeidslivet De øvrige tallene er hentet fra personaladministrativt informasjonssystem (PAI), som KS hegner om. Tallene er basert på gjennomsnittlig månedsfortjeneste i slutten av 2016. Dermed er lønnsøkningen for 2017 ikke med. Denne var på 2,5 prosent. Eventuelle tillegg er inkludert, men ikke overtid. Vi tar forbehold om feil

Finn din lønnstabell FO - Din fagforenin

Hovedtariffavtalen - KS

 1. Lønnstabell toppledere (PDF 0,1 MB) Tariffoppgjør 2020. Lønns- og arbeidsvilkår sikres gjennom tariffoppgjør og lokale forhandlinger. Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene finner du her: Dokument 25, 2018-2020 (PDF 0,1 MB) Les om tariffoppgjøret 2020
 2. KS er det største og viktigste tariffområde for FO med om lag 14 000 medlemmer. Oppdatert lønnstabell finner du her. Lønnsoppgjøret 2020 er utsatt på grunn av koronakrisen. Se også: Protokoll om utsettelse av lønnsoppgjøret 2020. (PDF, 118KB
 3. Fra 1. april 2017. Riksavtalen og tariffavtaler. Last ned avtaler og overenskomster Lokale lønns-forhandlinger. Dette må du vite (arbinn.no) Tariffoppgjøret og bedriften. Lær mer om tariffoppgjøret. Gangen i et tariffoppgjør. Enkel beskrivelse av fremdriften under en tariffrevisjon..
 4. Sjekk hva ingeniører tjener i NITOs lønnskalkulator! NITO lager Norges mest utfyllende lønnsstatistikk for ingeniører og teknologer. Du kan sammenligne gjennomsnittslønn med ingeniører med annen ansiennitet og alder, avtaleområde og region
 5. NHOs lønnsstatistikker er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB og bearbeidet i NHO. Statistikken er basert på begreper og statistiske metoder som ellers i offentlig lønnsstatistikk
 6. Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2018 mv. (Prop. 96 S (2017-2018)) Riksmeklers møtebok - Akademikerne (pdf) Riksmeklers møtebok - LO Stat, Unio og YS Stat (pdf) Lønnstabell i hovedtariffavtalen med LO Stat, Unio og YS Stat; Enighet i lønnsoppgjøret i staten (24.05.2018

Særavtale for konkurranseutsatte bedrifter - KS Bedrift. Protokoll mellomoppgjøret 2017 KS Bedrift energiavtalen. Protokoll hovedavtaleforhandlingene LO Stat/Spekter 2017. Protokoll A-delsforhandlingene Spekter 2019. Riksmeklers møtebok lønnsoppgjøret NHO/LO 201 Stillinger: Personer: Årsverk: Sykepleier : 27 139: 25 135: 20 316: Spesialsykepleier : 5 506: 5 014: 4 196: Helsesykepleier : 3 766 : 3 332: 2 828: Jordmor : 74 Tariffoppgjøret 2018 var et hovedoppgjør. FO-medlemmene tilhører mange tariffområder som ble forhandlet på ulike tidspunkt. På denne siden har vi samlet informasjon og resultatene fra oppgjøret YS Kommune og KS kom torsdag formiddag fram til en forhandlingsløsning i årets mellomoppgjør, kort tid etter at statsoppgjøret kom i mål. - YS-Kommune er fornøyd med forhandlingsløsningen for kommuneoppgjøret. Resultatet sikrer ansatte i kommunesektoren en lønnsvekst i tråd med frontfagsmodellen, sier YS K-leder Erik Kollerud. I fjorårets tariffoppgjør, som var et.

Norsk Tannpleierforenings medlemsside » Lønn og arbeidsforhold

Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte kvinner og menn i ulike sektorer Publisert 1. februar 2018; Månedslønn; 2016 2017 Endring i prosent; Sum alle sektorer: 43 300: 44 31 3 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5.2016 KS tilbud nr. 3 erstatter KS' tilbud nr. 2 av 26. april 2016. Øvrige krav tas ikke til følge. I ØKONOMI - INNLEDNING OG FORUTSETNINGER Lønnstillegg gis pr. 1.5.2016 og 1.8.2017 og bygger på følgende forutsetninger

Lønnsstatistikk - KS

Lønnsstatistikk 2017 Basis årslønn for autoriserte regnskapsførere i 2017 er kr 630 930 målt ved gjennomsnitt. Lønnsveksten er 3,2 prosent sammenlignet med fjoråret Forhandlingshjulet i KS -området. Alle partene har godtatt resultatet og uravstemningen i KS som ble avsluttet 8. Det gis ikke nye lønnstillegg ut over det partene ble enige om i fjor. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon. Her finner du oppdatert lønnstabell for KS -området. Hovedtariffavtalen i KS -området gjelder for 1 Helsesekretærforbundet i Delta har medlemmer både i offentlig og privat sektor. For medlemmer i kommunene forhandles lønnen sentralt med arbeidsgiverorganisasjonen KS. Mange helsesekretærer ansatt hos privatpraktiserende leger, får automatisk lønnstillegg tilsvarende lønnsøkningen i kommunal sektor Gratis ressursser for elever og lærere. Her er lenker for foresatte som vil hjelpe barna sine med lekser

«Når folk gråtende samler seg rundt en brennende kirke, er det ikke tapt tømmer og plank de sørger over. Det er kontakten med folkekirken som forsvinner foran øynene deres», skriver fagdirektør Ingrid Staurheim i Vårt Land Regjeringen har innført de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Det betyr en ekstra belastning for mange. Fellesskapet må også stille opp for innbyggerne og ansatte, bedrifter og kommuner. Nei, Younio er ikkje ein trykkfeil for Unio. Men for litt sidan dukka. Se ny lønnstabell. Det er i tillegg gjort en del endringer i avtaleverket, inkludert tariffesting av pensjon. — Jeg er svært fornøyd med at vi nå har kommet til enighet. Vi har fått på plass nye bestemmelser som blant annet tar opp i seg heltidskultur, kompetanse, og felles prinsippformuleringer om klima i protokollen Lønnsoppgjøret 2020. Partene er enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt beregninger for lønnsglidning, det vil si sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger

Resultatet etter tariffoppgjøret i KS-området 2017

Forhandlingskalender Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene. Hvis du er logget inn i Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme Lønnstabell 2016 * Har du høyere ansiennitetslønn per 30.04.2016 enn det som fremkommer i tabellen her, bør lønnstillegget være på 2,4% på årslønnen. Unntak er det nye 16 års trinnet som gir 10 200 i lønnstillegg per år. (2,4% av kr 381 900 gir kr. 9 166) Lønnstabell A Lønninger for arbeidstakere i staten pr. 1. mai 2017 Tabell A - HOVEDLØNNSTABELL Lønnstabell A Lønninger for arbeidstakere i staten pr. 1. mai 2017 Tabell A - HOVEDLØNNSTABELL Lønns Skrevet August 17, 2017 På 16.8.2017 den 17.12, AnonymBruker skrev: Uten helg/kveld er det ikke mye å skryte av.. Det er ofte tilleggene som gjør lønna levelig. Kan tenke meg rundt 380.000-450.000 alt etter som (stillingsprosent, utdannelse, ansiennitet, arbeidsoppgaver osv) Resultatet av lønnsoppgjøret er et generelt tillegg på 1 krone til alle, 2,50 kroner i lavlønnstillegg og 30 øre i de såkalte sløyfeforhandlingene. Rammen for årets oppgjør anslås til 2,8 prosent årslønnsvekst

Lønn for ansatte i staten - regjeringen

Meklingen mellom KS og Akademikerne er avsluttet 15.10.2020 Akademikerne har valgt å anbefale tilbudet fra KS i meklingen natt til torsdag. Legeforeningen har ikke kommet til enighet med KS om særavtalen for leger i kommunene Publisert 16. november 2017. Innvandrere hadde en månedslønn som i gjennomsnitt utgjorde 86 prosent av lønna for ikke-innvandrere. Lønnsnivået varierer mye avhengig av hvor innvandrerne kommer fra og hvilket yrke de har. Les me

Utdanningsforbundet - Tariffavtaler som gjelder for våre

Over halvparten av husholdningene (50,3 prosent) ser for seg at rentene på både innskudd og boliglån vil stige i 2017. Det er en økning på hele 31,9 prosentpoeng fra forrige kvartal. 40,3 prosent av husholdningene venter at innskudds- og lånerenter vil forbli uendret det kommende året, mens 5 prosent tror på rentenedgang Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte økte fra 42 600 kroner i september 2015 til 43 300 kroner i september 2016. Dette tilsvarte en økning på 1,6 prosent - den laveste lønnsveksten Statistisk sentralbyrå har målt på 2000-tallet

Her er månedslønn for yrkesgrupper i KS-området: • Arbeidsterapeut 34.349 • Assistent 30.970 • Barnehagelærer 35.912 • Barnevernspedagog 37.046 • Bibliotekar 36.886 • Brannkonstabel 50.00 GJELDER FRA 1. JUNI 2017 2:4 AVLØSNINGSSYSTEM Normal Justert måneds- måneds-Lønnsgruppe lønn lønn 0 Plattformsjef 78 298 69 909 0.1 Boresjef, Produksjonssjef 76 123 67 967 1 Seksjonsleder, Ass. Plattformsjef, Stabilitetssjef, Maritim dekksleder, Teknisk sjef Vedlikeholdsleder, Ass. boresjef 69 598 62 141 2 Borer, Undervannsing.

B-rundskriv 10-2014 - Sentrale lønnstillegg og - KS - KS

 1. Last ned Lønnstabell LOK 2018. Last ned Enighetsprotokoll hovedoppgjøret AAF - HK 2018. Last ned Enighetsprotokoll mellomoppgjøret AAF - HK 2017. Last ned Lønnstabell LOK 2017. Last ned Rapport fra Statistikkutvalget AAF-HK 2017 med underliggende tabeller. Last ned Rapport fra Statistikkutvalget AAF-HK 2017. Last ned Hovedavtalen 2015 . 2017
 2. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet
 3. Informasjon om lønn, Lønnstabell for Forsvaret, Norges offisers- og spesialistforbun
 4. Forside Om KS Komplett Regnskap Norge Kontakt oss Søk Søkeikon. Innlogging. For å komme videre må du logge deg inn med brukernavn og passord som du har fått fra Regnskap Norge. Du kan også bruke registrert e-postadresse som brukernavn. For medlemmer i Regnskap Norge er brukernavn lik medlemsnummer (8.
 5. Protokoll 2017. Protokoll Land 2020. Protokoll Land. NHO/Norsk olje og gass og YS/SAFE. Brønnservice sign 2018-2020. Lønnstabell Brønnservice 2018-2020. Sokkeloverenskomsten. Sokkeloverenskomsten 2018-2020. Lønnstabell sokkel 2019 - 2020. Industrioverenskomsten YS/NHO/Parat. Industrioverenskomsten 2018 - 2020 . Lønnstabeller sokkel.
 6. mai 2017 lØnns- samlet regulativlØnn trinn lØnn pr. År pr. mnd. pr. time pr. År 1) 2) 3) 10 286 547 275 085 22 924 143,27 11 289 593 278 009 23 167 144,80 12 293 255 281 525 23 460 146,63 13 296 919 285 042 23 754 148,46 14 300 582 288 559 24 047 150,29 15 304 246 292 076 24 340 152,1

Lønn og avtaler for helsesekretære

Den gjennomsnittlige månedslønn for alle ansatte var 45.600 kroner, noe som tilsvarer en vekst på vel 1.300 kroner fra 2017. Dette er en økning på 2,9 prosent Lønnsvekst for arbeidstakere som var ansatt i samme kapittel i KS-tariffområde både pr. 1.12.2016 og 1.12.2017 (identiske arbeidstakere) var (månedsfortjeneste): Kapittel Identiske personer Alle (3.4.2) Differanse Kap. 3.4 3,7 prosent 2,9 prosent +0,8% Kap. 4 3,7 prosent 2,4 prosent +1,3

Tariff 2020 - KS

6. juli 2017 kl. 17:00 Fare for streik ved Bodø lufthavn. Dersom LO Stat og Spekter ikke kommer til enighet i mekling innen natt til lørdag, blir det streik i den sivile flytrafikken Hovedavtalen 2014-2017 11 virkningstidspunkt(er). Formålet med slike drøftinger er å sikre at det til enhver tid utbetales riktig lønn. § 6-5 Sympatiaksjoner Ingen sympatiaksjon kan settes i verk uten at det på forhånd har vært forhandlinger mellom KA og vedkommende organisasjon(er) KS Komplett Hjelper regnskapsforetak og regnskapsavdelinger til å kvalitetssikre kontordriften og oppdragsutførelsen. Den viktigste funksjonen til KS Komplett er å bidra til at de kravene som regnskapsførerloven og bransjestandarden God regnskapsføringsskikk stiller til regnskapsforetaket faktisk blir oppfylt

Vårt mål er at medlemmene skal ha et lønnsnivå som gjenspeiler deres kompetanse, ansvar og innsats I kapittel to finner hun en lønnstabell. Hun får da bekreftet at alt stemmer, hun har - som fagarbeider - rett på (minst) 203,80 kroner per ordinære time. Her kan hun også finne satser for ulike tillegg og andre rettigheter, blant annet for ansiennitet (lønnstillegg som følge av hvor lenge hun har vært i bedriften) MAI 2017 KS VEDLEGG TIL PROTOKOLL . 2 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2017 Økonomi 1. HTA kapittel 4.

Lønn og arbeidsvilkår - Utdanningsforbunde

supernatural, supernatural remote, supernatural beam, supernatural 272, supernatural 272 remote, dropzone, dropzone remote, eten and eten remote (all languages Forsvarets lette tropper - Vurdert ut fra et kryssdomene luft-land perspektiv er det lite sannsynlig at de av Heiers foreslåtte styrker er i stand til å avskrekke Russland fra et potensielt fremtidig angrep, skriver Kjell Sjåholm i denne kommentaren til Tormod Heiers fagnotat om Forsvarets innretning En sykepleier må være omgjengelig, snarrådig, selvstendig og kunne ta ledelsen i kritiske situasjoner. Du må tørre å ta ansvar og kunne sette deg inn pasientens situasjon, slik at du klarer å hjelpe pasienten på best mulig måte Gyldig fra 1. mai 2017 til 30. april 2018 Tidligere C-tabell utgikk ved mellomoppgjøret 2017 per 01.05.2017 Lønnstabell 2020 Gjeldende fra 1. mai 2020. Gjelder bedrifter som er medlem av Finans Norge. L. Lønnstatistikk Fakta om lønn i finansnæringen. Statistikken er laget av SSB for Finans Norge og Finansforbundet. Lønnssamtale Slik lykkes du med å få høyere lønn. Det er.

Dette skal du tjene som lektor - Norsk Lektorla

Essendropsgate 3, Boks 5491 Majorstuen, 0305 Oslo Org.nr.: 987 179 384, 22 85 35 70, rif@rif.n Lønnstabell sokkel 2020 Følg oss på sosiale medier. Til øverst på forsiden. Landsmøtet 2020 Industri Energi-bloggen For alle Nettbutikk Vervepremier ALT-forbundet Ledige stillinger Arthur Svensson-prisen Personvernerklæring. Tall fra teknisk beregnings- og statistikkutvalg for kommunesektoren viser for øvrig at gjennomsnittlig årslønn for alle sykepleiere i KS-området var 524 508 kroner i 2017. Dette inkluderer både faste og variable tillegg. Tillegg blir ikke spist opp. Mens Spekter opererer med minstelønn, har KS garantilønn KS Energi . Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv. Husk at du får inntil 3850 kroner i skattefradrag på kontingenten. Er det slik at jeg fortsatt får skattefradrag for fagforeningskontingent Skrevet Mars 31, 2017 Hvilket alternativ du havnet i avhenger ansiennitet og evt fiktiv ansiennitet. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. Annonse. Opprett en konto eller logg inn for å kommentere. Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Lønnskalkulator for lærere og barnehagelærer

Nyheter fra lønnsoppgjøret i KS 2019. Den 9. september 2019 ble det holdt forhandlinger i sentral nemnd etter Hovedavtalens Del A § 4-3, jf. § 6-1, mellom Fagforbundet, Delta og Det norske maskinistforbund og KS hos Riksmekleren i Oslo Innledning. Statens personalhåndbok - 2020-utgaven. Til brukerne av Statens personalhåndbok (SPH) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten, og angir mål og setter rammer for utøvelse av arbeidsgiveransvaret lokalt Landbrukstjenester Sør SA følger lønnstabell etter overenskomsten for jordbruks- og gartnernæringen, men vi runder opp til nærmeste hele 50 øre for å gjøre det enklere. Minstelønn for avløsere over 18 år er fra 15 mai 2019 143,50 kr pr time

Video: Tariff Lønn & tariffavtaler Fagforbunde

HK i Norges 35. ordinære landsmøte. 8.-12. januar 2021 avholder HK i Norge sitt 35. ordinære landsmøte på hhv. Oslo Kongressenter Folkets Hus, Thon Hotel Arena i Lillestrøm og Quality River Station Hotel i Drammen Dokumentet Statens personalhåndbok 2017 (Statens personalhåndbok) er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO: SPH - Personalmeldinger: PM-2017-2: Registrering av lønn - innrapportering i a-meldingen; SPH - Personalmeldinger: PM-2017-11: Revisjon av «Etiske retningslinjer for. Her kan du også laste ned en PDF-versjon av samme lønnstabell, men med litt mer info, blant annet hvor mye i pensjonstrekk du skal betale for hvert lønnstrinn. (LO Stat, Unio og YS Stat, Akademikerne). Informasjonen har vi hentet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tabellen gjelder fra 1.mai 2018 til 1.mai 2019 Gyldig fra 1. mai 2016 til 30. april 2017 Tabellen skal også brukes for vitenskaplig ansatte, men de skal føre timer ekslusiv spisepause. Merk: C-tabell utgikk ved mellomoppgjøret 2017 per 01.05.2017. Tabellen heter nå «timelønn». For gyldig oversikt gå til timelønn 2017 Ny lønnstabell per 1. mai finner du her. Hovedkontor: Tollbugata 22 Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo Telefon: (+47) 994 0240 Udir har ansvar for barnehager, grunnskoler og videregående opplæring. Her kan du finne rammeplan, læreplaner, eksamensinformasjon med mer

 • Familienschild keramik.
 • Hyundai feil weißenburg.
 • Tønsberg trafikkstasjon adresse.
 • Utdanningshjulet.
 • Alfabet med vokaler og konsonanter.
 • Dansemusikk liste.
 • Frivillighet norge stian.
 • Hurtiglader sandefjord.
 • Domeneshop mail.
 • Valnøtter i honning til ost.
 • Bra vin att lagra 2016.
 • Dusclops.
 • Timeline in powerpoint.
 • Frans av assisis bønn om fred.
 • Price hubspot.
 • Etterstad vest borettslag.
 • Die beständigkeit der erinnerung komposition.
 • Flimring på tv skjermen.
 • Gls kristiansand 2017.
 • Alfabeto significado.
 • 35 eddik til 7.
 • Lørenskog kino gavekort.
 • Küchen outlet lübeck.
 • Kinderreisepass düren.
 • Lydkilder.
 • Mrs neumarkt klassenlisten 2017/18.
 • 35 eddik til 7.
 • Pull and bear rain jacket.
 • Trane unger.
 • Slangebæreren film.
 • Privat rehabilitering.
 • Sjøfossen energi as.
 • Gremium mc homepage.
 • Seewetterbericht ostsee rügen.
 • Colegio nuestra señora del carmen asuncion.
 • Får ikke solgt leiligheten i oslo.
 • Freedom writers full movie.
 • Mig 35.
 • Russian president before putin.
 • Stikkontakt bak integrert kjøleskap.
 • Tile prisjakt.