Home

Ndla geografi

Her er en innføring i Kinas geografi. Kina dekker en stor del av det østlige euroasiatiske kontinentet. Her er en innføring i Kinas geografi. Hopp til innhold. Velg målform: Bokmål. Kinesisk Leksjon 11 Sigurd Trageton Nettstedet er utarbeidet av NDLA med åpen kildekode GEOGRAFI: Hans Rosling om global befolkningsutvikling Delt av: jan ingar grindheim - Publisert: 12.08.2014 16:18 - Oppdatert: 28.05.2015 14:55 Hans Rosling, svensk professor i internasjonal helse, holder et informativt, pedagogisk og underholdene foredrag med tittelen Don't Panic - The Truth About Population, som tar for seg den globale befolkningsutviklingen de neste 100 årene I samfunnsfaget ser vi på både individ og samfunn. Du er en del av samfunnet - et samfunn som gir deg rettigheter og muligheter, men også plikter. Du skal lære om hvordan samfunnet er bygd opp, og hvordan man samarbeider på ulike nivåer i Norge og verden

Kart Over England Kart

Geografi (2020) er et læreverk som engasjerer elevene til utforsking av sammenhenger. Kunnskap om klima og det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling er med som et perspektiv i alle kapitlene. Lærebok og digitale ressurser er skrevet og utviklet til læreplanen for geografi (LK20) Velkommen til nettstedet Geografi (2013) Klikk på «Velg kapittel», og du er i gang! Fra kapittelsidene velger du oppgaver og andre nettressurser til kapitlet. Her er forklaring av sentrale begreper i kapitlet, bildeserier, sammendrag av kapitlet, lydfiler med lærebokteksten og pedagogiske animasjoner som forklarer geografiske prosesser Ndla geografi. Nodes which use this node. Å forstå og misforstå (Subject Material, nn) Å forstå og misforstå (Subject Material, nb) Part o Kina dekker en stor del av det østlige euroasiatiske kontinentet. Her er en innføring i Kinas geografi I samfunnsfaget ser vi på både individ og samfunn.Du er en del av samfunnet - et samfunn som gir deg rettigheter og muligheter, men også plikter

Kart Over Italia Og Frankrike

Gjeldende læreplan Læreplan i geografi - fellesfag i studieførebuande utdanningsprogram (GEO1-01) Gjelder fra: 1.8.2006 Under utfasing Geografi (GEO01-02) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innførin Terra nova 2015 er et læreverk for fellesfaget geografi i studieforberedende utdanningsprogram.. Læreverket består av lærebok, digitalbok, elev- og lærernettsted. Elevnettstedet er fritt tilgjengelig uten innlogging. Komplett komponentoversikt finner du på aschehoug.no Tysk 1 gir deg et språklig grunnlag slik at du kan klare deg på tysk i enkle hverdagssituasjoner. Tysk 2 bygger på Tysk 1. I dette kurset videreutvikler du språkferdighetene dine. Du lærer også mer om geografi, samfunn, historie og kultur i språkområdet en modell/teori som sier at befolkningsutviklingen i et land historisk går fra en fase med høye fødselsrater og høye dødsrater, til en fase med lave verdier på begge de to ratene når en luftmasse passerer en fjellkjede, blir den presset til værs. Avkjølingen i høyden fører til nedbør (orografisk nedbør). På lesiden av fjellkjeden er lufta tørr, og når den synker, vil den varmes opp. Resultatet er varm, tørr vind kalt fønvind

Kinesisk - Kinas geografi - NDLA

India er en republikk i Sør-Asia, som strekker seg fra Himalaya i nord og omfatter hele Deccanhalvøya i sør, og er omgitt av Arabiske hav og Bengalbukta. India grenser mot Pakistan i vest, Kina, Nepal og Bhutan i nord, og Bangladesh, Kina og Myanmar i øst. Nær Indias sørspiss ligger Sri Lanka. India omfatter også øygruppene Andamanene og Nikobarene i Bengalbukta og Lakshadweep. The Geografi Department at Blindern on Academia.ed Jeg tok geografi som privatist, og har derfor ingen kommentar fra lærer. Men jeg brukte stikkordene under eksamen i geografi, og snakket ut fra dem. Det var eksamen med 30 min forberedelse etter uttdelt oppgave, og da er det viktig å ha kontroll på alt stoffet før eksamen. Stikkordene er perfekt til bruk i en slik sammenheng

Viktige begreper. corioliseffekten, jordrotasjonens effekt på bevegelse, med avbøyning til høyre på nordlige halvkule og til venstre på sørlige halvkule. doggpunkt, den temperaturen som gjør at kondensasjonen er større enn fordampningen. Fra denne høyden og oppover vil det bli dannet skyer. fordampning, faseovergang fra flytende form til gassform GEOGRAFI: Hans Rosling om global befolkningsutvikling Hans Rosling, svensk professor i internasjonal helse, holder et informativt, pedagogisk og underholdene foredrag med tittelen Don't Panic - The Truth About Population, som tar for seg den globale befolkningsutviklingen de neste 100 årene

GEOGRAFI: Hans Rosling om global - deling

 1. Sammendrag Kapittel 3 BM Ytre krefter og landformer Forvitring er en betegnelse på at berggrunnen brytes ned og smuldrer opp på stedet. Mekanisk forvitring kalles det når fysiske krefter virker på berggrunnen, for eksempel ved frostforvitring, solsprengning, trykkavlastning og rotsprengning
 2. Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettside
 3. Geografi - Terra Nova. Alle kontrollspørsmål i Terra Nova. Gjort før muntlig eksamen. Sjanger Sammendrag av pensum Språkform Bokmål Lastet opp 18.06.2007 Tema Fag i skolen. Kapittel 1 - Litt om kart og statistikk . Side 13. 1. Hva kan satellittbilder av jordoverflaten.
 4. Start studying Geografi kap 8 Lokalisering. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Samfunnsfag YF Vg2 - NDLA

Viktige begreper. avsetningsbergart, kalles også sedimentære bergarter. Dette er bergarter dannet ved sammenkitting eller sammenpakking av løsmasser (sedimenter) til faste bergarter eller ved direkte utfelling fra vann Samfunnsgeografi er en gren av geografifaget som studerer forholdet mellom mennesker, sosiale systemer og fysiske strukturer, og hvordan sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske betingelser og prosesser virker inn på menneskers handlinger. Studieobjektet for samfunnsgeografer kan både være individer, bedrifter, organisasjoner, systemer og steder

Gjennom å studere geografi kan du være med på å skape forståelse for sammenhengene mellom vår egen hverdag, det samfunnet vi lever i og den verden vi er en del av. Lær om klimaendringer, miljøtrusler, migrasjon, omstilling og urbanisering Foto: Alf Jacob Nilsen. Lisens: CC by-sa. Kilde: ndla.no Om undervisningsopplegget (rammer) Opplegget kan gjennomføres i løpet av en dobbeltime. Opplegget er i utgangspunktet laget for geofag, men kan forenkles og brukes i geografi

Geografi: Velkommen til nye Geografi til fagfornyelsen

Geografi-vgs (2013): Velkommen til nettstedet Geografi (2013

Kurset har hovedfokus på helsestatus, sykdom og skade og tilhørende risikofaktorer, men også helsetjenestens geografi på ulike geografiske nivå blir berørt. Helse og sykdom i utviklingsland blir vektlagt. Kurset omfatter også studier av trender i helse og samfunnsmessige risikofaktorer og miljøfaktorer i ulike deler av verden Start studying Geografi- Næringsstruktur og Bosetting. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools FREDAG: Jeg lander i kontorstolen med et dunk.Musklene over hele kroppen dirrer. Av lykke, av utmattelse, av noe jeg ikke helt vet hva er. Det går med ett opp for meg at denne uka har jeg gitt 120% Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Landområdet som samefolket tradisjonelt bebor kalles Sápmi. Den samiske befolkningen bor spredt i alle de land som har delt Sápmi mellom seg, både i og utenfor det tradisjonelle bosettingsområdet. Man anser vanligvis at de fleste samer bor i nordre Fennoskandia og i Nord-Europas. Skarnes videregående skole er en Dysleksivennlig skole. Her finner du informasjon om hvilke digitale læremidler som er tilgjengelige i de ulike fagene

Oppgave i geografi. Karakter: 6/5 Bokmål. Hydrogen. Lage og påvise hydrogen. Godkjent av lærer (G+). Bokmål. Hydrogen. Rapport fra forsøk om framstilling av hydrogen. Bokmål. Hydrogen. Rapport over forsøk der vi skulle framstille hydrogengass. Bokmål. Geografi og miljø USA strekker seg over 9,8 millioner kvadratkilometer. Landskapet består av en rekke fjellkjeder som generelt løper i retning nord-sør, med mellomliggende sletteland gjennomskåret av store elver som enten drenerer innover i sentralbassenget og samles opp i Mississippi , som flyter ut i Mexicogolfen , eller som munner ut ved øst- eller vestkysten NDLA Omatskrive.dk - Rapportskrivning: Skriv bedre rapporter! geografi rapport - Studieportalen.dk Rapportskriving i Naturfag Norsk - Rapport - NDLA Hvordan Skrive Geografi Rapport - envisiongenomics.com Rapport skrivning - turboweb.dk Rapport Geografi rapport - Studienett.n Gjeldende læreplan Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03) Gjelder fra: 1.8.2013 Under utfasing Samfunnsfag (SAF01-04) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innføring Samfunnskunnskap Vg1/Vg2 (SAK01-01) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innførin Erosjon er nedsliting av landflaten ved naturlige prosesser. Erosjon omfatter alle geologiske prosesser hvorved materiale på jordoverflaten løsner, oppløses og forflyttes fra ett sted til et annet ved rennende vann, havstrømmer, vind og isbreer. Energien til denne nedbrytningen av jordoverflaten kommer fra solstrålingen, og hadde det ikke vært for de samtidige byggende, indre geologiske.

1 Oslo-områdets geologi. En kort oversikt som vedlegg til film (DVD) fra områdene rundt indre Oslofjord. Av Knut Bjørlykke Universitetet i Oslo Nigeria er en republikk i Vest-Afrika, ved Guineabukta, grenser i øst til Kamerun, i nordøst til Tsjad, i nord til Niger og i vest til Benin. Nigeria er Afrikas mest folkerike stat med en befolkning estimert på over 214 millioner mennesker (2020). Landet har over 200 etniske grupper med egne språk. De største og dominerende gruppene er yoruba, hausa og ibo Lingua Planet - et effektivt opplæringsverktøy i grunnleggende norsk. Trinn 8 - 13: Lingua Planet grunnleggende norsk - er et digitalt språkopplæringsverktøy som gjør det lettere for lærerne å tilrettelegge undervisningen, og samtidig gir elevene en unik mulighet til å trene grunnleggende ferdigheter Her er de nye læreplanene for grunnskolen og gjennomgående fag i videregående opplæring. For 1.-9. trinn og Vg1 blir de innført august 2020. For 10. trinn og Vg2 blir de innført august 2021. For Vg3 blir de innført august 2022. På Vgs omfatter nye læreplaner både fellesfag og programfag

Ndla geografi - ansvarlig redaktør: sigurd trageto

Ekskursjonsrapport i geografi. Forskjellige typer skogsområder. Sjanger Rapport Språkform Bokmål Lastet opp 20.05.2010 Tema Naturfagsrapporter. Den 7. mai 2010 var det tur til ekskursjon ute i skogen ved siden av Bjertens videregående skole. 3. Deretter: snakk om ett eller flere kompetansemål du har jobbet med. Bruk lærestoff knyttet til vårt arbeid fra egen OneNote eller kilder om: kunst, nyheter, geografi, historie, frankofoniet, symboler eller annet. Skriv i OneNote eller kommuniser emnet med faglærer om du er usikker Norsk - Rapport - NDLA Alt om geografi rapport på Studieportalen.dk. Søgeresultater 121 til 140 ud af 8815 resultater for geografi Page 6/9. Where To Download Hvorda Hovedfokus her er fagdisiplinen geologi. For jordklodens oppbygging, se: Jorden, Jordens geologi og Europas geologi. Geologi er læren om jordens opprinnelse, oppbygging og forandring. Begrepet geologi stammer fra de greske ordene geo som betyr jord og logi som betyr lære. Læren har utviklet seg gjennom interessen for å utforske jordens oppbygning og fysiske utvikling

Læreplan i geografi - fellesfag i studieførebuande

Samenes nasjonaldag - - NDLA. Bilde: Saved by Valerie Borey. 136. Birthday Canvas Lappland Folk Clothing Camping Crafts Cabo San Lucas Craft Stick Crafts Finland Norway Kindergarten Gå til nytt nettsted hvis du bruker Kosmos SF fra 2020. Kosmos SF nettstedet er gratis for både lærere og elever. Velg kapittel i menyen til venstre Segment ndla. For hvert segment må alle fire punktene være oppfylt. Forslag til øving. Finn eksempler på segmenter som oppfyller TIPS-kravene. Lukk. Regler for bruk av bildet. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. NDLA sin visjon er å lage gode, Naturfag er et gjennomgående fag i norsk grunnskole og videregående skole.Faget skal bidra til kunnskap om, forståelse av og opplevelser i naturen som kan fremme viljen til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling.Faget har vært en del av norsk skole siden 1860, men har i perioder gått under navnet natur- og miljøfag eller vært en del av. India er det største landet i Sør-Asia og utgjer hovudparten av det indiske subkontinentet.Det grensar til Pakistan i vest og nordvest, Kina, Nepal og Bhutan i nord og Burma og Bangladesh i aust og søraust. Kyststripa er rundt 7 517 km lang og grensar til Indiahavet, med Arabiahavet i vest og Bengalbukta i aust. Øystatane Sri Lanka og Maldivane ligg nær India, medan det indiske.

Notater innenfor emnet Vær og klima i geografi. Sjanger Sammendrag av pensum Språkform Bokmål Lastet opp 26.01.2009 Tema. Vær og vind; Klimaendringer - Været: Været er det vi opplever på et tidspunkt på et bestemt sted, lufttrykk, vind, skydekke. Motkultur er en kultur eller samfunnsbevegelse som er oppstått og virker som en motsetning og et alternativ til den rådende kulturen i samfunnet ellers, altså en underkultur som på et eller flere områder er i opposisjon til vertskulturen. Det kan for eksempel være en mindre ungdomskultur som er ideologisk uenig med den dominerende kulturen i omgivelsene Nasjonal digital læringsarena (NDLA) Regnmakerskole Innhold 07 10 12 16 20 22 24 28 31 32 6 4 49 0 5 52 6 5 61 64 66 69 0 7 72. LEDER NATURFAG Utgitt av Naturfagsenteret (Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen) Nummer 3/2007 Redaktør Anders Isnes Redaksjon Anne Lea, Siv Flæsen Almendingen Når du koser deg med skolefrokosten, bør du sende denne karen en vennlig tanke. Håvard Sømme hadde en liten flokk sommerfugler i magen. Han hadde gått Vg1 på drama i Bjergsted, men skulle bytte til studiespesialisering i Vg2 på Kongsgård. Dermed måtte han ta geografi og samfunnsfag som privatist, siden disse fagene gjøres unna i Vg1 på stud.spes. Nå ventet muntlig.

Video: Terra nova. Elev / 11-13 - Loku

På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon om hvordan studenter bør gå fram når de skal lage problemstilling for en oppgave. <<TableOfContents>>. Kunnskapsbase, brukerveiledninge Hvilke fag du kan velge, er avhengig av skolens tilbud. Du må ha fordypning i to programfag fra realfag. Det betyr at du må velge to fag på Vg2 som du viderefører på Vg3 Notater til skriftlig prøve. Kapittel 9 som heter Næringsstruktur og bosetting. Sammendrag. Boken heter Terra Nova

Tysk - NDLA

NDLA en trussel William Nygaard, representant for Norsk forleggerforening, var sterk kritisk til de mange rollene NDLA innehar; som produsent, innkjøper, kvalitetsdommer og formidler. - Elever og lærere ønsker seg ikke et ensidig læremiddel, og det er NDLA HANDLINGSREFERAT Sameblod er kjærlighetserklæring til dem som forlot og de som ble værende. Elle Marja, 14, er en reindriftssamisk jente. Hun blir utsatt for rasisme på 1930-tallet, og rase-biologiske undersøkelser på kostskole FN-sambandet / Tema / Fattigdom / Befolkning, migrasjon og urbanisering Sist oppdatert: 03.12.2019 Befolkningen har vokst kraftig de siste hundre årene, men selve befolkningsveksten har gått betydelig ned Geografi qui Ndla film er en nettbasert filmtjeneste for elever og lærere i videregående skole. Her finner du spillefilmer, kortfilmer, dokumentarfilmer og TV-serier Tilbake til episodelisten Geografi: Norge. Ålvik i Hardanger. Ålvik i Hardanger; Tillatt for alle; 20 mi . Skolekino - Bruk av film i undervisni

OM FILMEN: Til Ungdommen følger fire politisk engasjerte ungdommer fra sommeren 2009 til høsten 2011. Fire unge som vil noe, som tør si hva de mener om det samfunnet vi lever i, som vil gjøre verden til et bedre sted. Sana, Henrik, Haakon og Johanne er medlemmer av hvert sitt politiske ungdomsparti, og forbereder seg til valgkampen 2011 med intens debattrening 03.feb.2016 - Denne Pinnen ble oppdaget av Elisabeth. Oppdag (og lagre!) dine egne Pins på Pinterest

Kinesisk - Vær og årstider på kinesisk - NDLATriacetone triperoxideAnatomi Kart | Kart

Geografi. Hva er forskjellen på vær og klima. 06. januar 2015 av runerune - Nivå: Vgs Er vær og klima det samme eller er det en forskjell på dem? Brukbart svar (0) Svar #1 06. januar 2015 av Olavsilver. Mens været er et generelt. Drama av Henrik Ibsen (1879). Stykket er språklig bearbeidet av Hans Heiberg. Temaet i skuespillet er kvinnens vanskelige posisjon i det borgerlige ekteskapet. Nora har følt seg som en artig liten dukke i forholdet til sin mann advokat Helmer. Han har aldri tatt henne virkelig på alvor. Stykket foregår en julehelg etter åtte års ekteskap, hvor det ender med at Nora går fra mann og barn. Ndla matte 2py Praktisk matematikk består av fagene 1P på VG1 og 2P på VG2 og er det enkleste matematikkløpet du kan ta på et studieforberedende utdanningsprogram . Du får likevel nok matematikk til å få generell studiekompetanse 1T er faget for deg som ønsker å gå videre med samfunnsfaglig(S) eller realfaglig(R) matematikk som programfag Sammendrag av lokalisering og ringvirkninger Terranova. Brukere som har lastet ned Sammendrag lokalisering, har også lastet ned . Geografi Repetisjonsoppgaver Kapittel 6 - Geografi vg1 Geografi. Alle rep. opg. til geografi vg1. Landskap og arealbrukOppgave 1-22. Arbeidsoppgaver 1a,b,c og 5BegrepsforklaringerGeografi - Cappelen Damm ( E-biblioteket. E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.. Søk i e-biblioteket på global.no

 • Einsame strände usedom.
 • Utgifter bolig.
 • Como se escribe 1010 en ingles.
 • Hva skjer når vannpumpa ryker.
 • Lasst die ihr eintretet alle hoffnung fahren lateinische übersetzung.
 • E postadressen.
 • Quer facebook.
 • Vattentätt plåster efter operation.
 • Stalins død imdb.
 • Wintid brukerforening.
 • Muffins uten melk og egg.
 • Rengjøring av egg.
 • Lamborghini huracan top speed.
 • Gps landmåling nøyaktighet.
 • Where does contemporary hip hop originated.
 • Hakenkreuz japan.
 • Population size in europe.
 • Dakar standings 2018.
 • Robert plant solo.
 • Mz abo prämie.
 • Plommer luft i magen.
 • Trumf nettbutikk.
 • Småsteg.
 • Tomtom bandit prisjakt.
 • Håndverkeren kristiansand aldersgrense.
 • Cape coral map.
 • Pafos reisetips.
 • Bra vin att lagra 2016.
 • Svensk artist 90 tallet.
 • Maja nilsson lägenhet västerås.
 • Möbliertes zimmer köln privat.
 • Smart lyspære.
 • Scania bag.
 • Flettet pil i krukker.
 • Crossfit kronstad.
 • Gjeddekaker med bacon.
 • Infocare serviceportal.
 • Garantilønn og provisjon.
 • 9 seter bil førerkort.
 • Case cs 94 ersatzteile.
 • Burger king antwerpen.