Home

Hvordan var middelalderens verdensbilde

Middelalderens magiske verden - Norgeshistori

Senmiddelalderen er en betegnelse for en historisk epoke som strekker seg fra ca. 1300 til 1500.Middelalderen blir delt inn i tidlig middelalder, høymiddelalderen og senmiddelalderen. Middelalderen ble etterfulgt av renessansen eller tidlig moderne ti Atikkel om hvordan buddhister forstår verden, tiden og Fagartikkel. Buddhisme - verdensbilde. Buddhismen forstår tilværelsen som et evigvarende kretsløp av gjenfødelser i ulike Prins Siddharta Gautama skal ha innsett at verden var preget av lidelse da han kom ut av palasset hvor han vokste opp. Ifølge. Det var også viktig for kirken å samarbeide med en sterk konge, som kunne forhindre krig, slik at kirken kunne etablere seg i fred og ro. På denne måten var kirken like avhengig av kongemakten som kongen var av kirken. Maktkamp. Da kirken ble etablert i Norge, var det med kongen i spissen

Renessansen er en sentral epoke i europeisk historie. Den starter i Italia på begynnelsen av 1400-tallet, hovedsakelig i Firenze, og har ved begynnelsen av 1600-tallet spredt seg til store deler av Europa. I Norden gjør renessansen seg hovedsakelig gjeldende på 1500- og 1600-tallet.Renessanse (italiensk Rinascimento) betyr gjenfødelse og viser til en ny interesse i antikkens kultur. Heliosentrisme, eller det heliosentriske verdensbilde, er oppfatningen om at solen er solsystemets sentrum, og at jorden og de andre planetene går i bane rundt solen.. Ordet stammer fra gresk Helios (sola). Heliosentrisme er motsetningen til geosentrisme, som plasserte jorda i sentrum. Nikolaus Kopernikus regnes som mannen som innledet overgangen fra det geosentriske verdenssynet til det. Læreplanen i historie har to hovedområder: Historieforståelse og metoder, og Samfunn og mennesker i tid. Historiefaget på NDLA ønsker å vise sammenhengen mellom disse to områdene. Det betyr at det legges vekt på arbeid med kilder og kildeoppgaver i alle emner Verdensbilde avgjør personligheten Hvordan vi ser verden spiller en nøkkelrolle for hvordan vi er som personer. Verdensbilde gjenspeiler personligheten like bra som adferdsmønsteret, ifølge forsker

Renessansen Renessansen hadde sitt sentrum i de italienske bystatene på 1400 og 1500-tallet og hentet sitt navn fra det franske ordet for gjenfødelse. Bystatenes omfattende middelhavshandel førte til at man gjenoppdaget gamle antikke tekster fra både de italienske og de greske områdene som man Opplysningstiden var en samfunnskritisk åndsretning i Europa på 1700-tallet (fra 1688 til 1789) som uttrykte en tro på menneskets evner og fremmet renessansens humanistiske idealer i et samfunnsmessig perspektiv. Bruken av ordet opplysning (tysk Aufklärung) kan være en idé fra den tyske filosofen Immanuel Kant.. Perioden forut for opplysningstiden var preget av tiltagende brytninger Middelalderens verdensbilde bygde på Aristoteles. Universet var geosentrisk, med andre ord, jorda var i sentrum. Utenfor universet var den bevegelige beveger, som satte hele universet i bevegelse. Denne tankeganen stemte itillegg overens med kirkens holdning. Astronomen Aristakrats heliosentriske verdensbilde gikk i glemmeboken Middelalderen eller mellomalderen nyn. (latin: medium ævum eller media ætas) er i streng forstand i norsk historie perioden fra vikingtidens slutt til reformasjonen i 1536.Perioden kjennetegnes blant av at kirkens posisjon ble styrket, ofte på bekostning av adelens og kongens makt; framveksten av et borgerskap i byene samt en oppløsning av det gamle norske samfunnet og tap av norsk.

Middelalderens verdensbilde, Forskjellen mellom den gamle vitenskapen og den nye var at de la mindre vekt på filosofi og religion,. Temaet er imidlertid interessant siden det berører den evige diskusjonen om forholdet mellom vitenskap og til middelalderens verdensbilde, parret med. Skildrer i stor grad middelalderens verdensbilde Norrøn mytologi er ulike myter som forklarer gudeverdenen og kosmologi innen den norrøne religionen. Mytene handler om ulike guddommelige vesener, hvordan verden ble til, hvordan den er ordnet og hvordan den til slutt vil gå under. Den norrøne mytologien har røtter i gammel germansk mytologi, men vi kan også se påvirkning fra andre religioner, særlig kristendommen

Erasmus Montanus Verdensbilder - Studienett

 1. Nikolaus Kopernikus var ikke den første til å mene at Jorden gikk rundt Solen, men han var den første som ga en klar og systematisk presentasjon av argumentene for et heliosentrisk system. Det var også Kopernikus som veltet det ptolemeiske verdensbildet. Kopernikus forandret og relativiserte vår verden
 2. Norrøn mytologi er den gudelæren som var utbredt blant de nordisk-germanske folkene i Norge, Sverige, Danmark, Island og Færøyene i førkristen tid. De norrøne fortellingene og forestillingene utviklet seg over tid, og det har vært store regionale forskjeller. Det finnes derfor mange ulike og likeverdige versjoner av myten
 3. Høymiddelalderen er i norsk historie perioden fra 1130 til rundt 1350. 1130 har tradisjonelt vært regnet som et tidsskille i Norges historie. Dette året døde kong Sigurd Jorsalfare (1103-1130), og en fredelig periode ble avløst av en strid om kongemakten som varte helt til 1240. Nyere historieskrivning har opprettholdt tidsskillet ved 1130 og kalt den følgende hundreårsperioden for.
 4. den sammenbruddet av middelalderens verden Det begynte i det 14. århundre og endte i det 15. århundre da den moderne tidsalder begynte gjennom renessansen. I disse århundrene har en rekke negative forhold generert ustabilitet og slutt på middelalderen. Hovedårsakene var spredningen av den svarte døden og de religiøse og monarkiske krigene, forhold som rammet Europa og brøt den feodale.
 5. Renessansen var en epoke som oppsto i Italia rundt 1350-tallet etter middelalderen. Kirkas verdensbilde utfordres! En viktig humanist i renessansen er Hugo Grotius. Vi bruker det ofte som betegnelse for idestrømninger som brøt med det middelalderske livssyn og middelalderens kollektive kirkekultur. I kunsthistorien,.

Heliosentrisk verdensbilde galileo Galileo Galilei - Wikipedi . Da Galileo ble fremført på Nationaltheatret høsten 2010, stod det likevel i omtalen at i en tid da de lærde forkynte at jorda var universets sentrum, la Galilei frem forbløffende bevis for et heliosentrisk verdensbilde, og at han derfor i den katolske kirkens øyne var en kjetter Heliosentrisme, eller det heliosentriske. Blider var middelalderens altødeleggende supervåpen. 14 minutter Middelalderen. Fantes det kvinnelige riddere i middelalderen? 3 minutter Hverdagsliv. Glem Skriv inn e-postadressen din, så sender vi deg en e-post som forklarer deg hvordan du skal nullstille passordet ditt. E-postadresse. Ugyldig e-postadresse

I middelalderens Europa hadde enhver større by en galge der forbrytere ble hengt. Galgeområdet med all sin død og lidelse var omgitt av mye overtro. Under henrettelsene brukte bøddelen ofte en stige til å komme opp og ned fra galgen. I trekanten mellom stige og galge hang den henrettede, og folk mente derfor at den dødes ånd lurte. Middelalderen var spekket med utallige konflikter, profesjonelle krigere og konstant uro. Den katolske kirken krevde død over de vantro, så nå kunne de kristne drepe med god samvittighet. Med fanen høyt dro korsridderne til Det hellige land, og de var kommet for å bli! Lær mer om middelalderens hellige kriger og blodige korstog her 1. Middelalderens verdensbilde bygde på Aristoteles. 2. Universet var geosentrisk, med andre ord, jorda var i sentrum. Utenfor universet var den bevegelige beveger, som satte hele universet i bevegelse. Denne tankeganen stemte itillegg overens med kirkens holdning. Astronomen Aristakrats heliosentriske verdensbilde gikk i glemmeboken. 3

Geosentrisme - Wikipedi

Fra 1100-tallet av var det en kraftig befolkningsvekst i Norge. Denne fikk en topp rundt år 1300. Da vi ikke har manntall eller folketellinger fra denne perioden, må folketallet regnes ved å studere bosetningen. De fleste historikere enes om et tall rundt 450.000. Gjennomsnittlig levealder på denne tiden var 48 år Et verdensbilde hvor Gud og kristendommen var det naturlige sentret. Derfor vurderte munkene mange tekster som verdiløse hvis de ikke passet inn i det kristne synet på verden. I Athen stemte man direkte om ting. Vi kjenner derfor bare det gammelgreske demokratiet som det er beskrevet i de kildene som middelalderens munker valgte å bevare

middelalderen - Store norske leksiko

 1. Middelalderens trosliv var fullt av helgener, og det var både kvinner og menn. Mens det bare var menn som kunne bli prester, var det nesten like mange kvinnelige som mannlige helgener. Fremst av alle stod jomfru Maria. Hun var særlig gjenstand for bønn. De fleste av kirkene i Oslo hadde et Maria-alter
 2. Frelseshistorien er historien om hvordan Gud aktivt går inn i menneskehetens historie og påvirker verden etter sin vilje. Frelseshistorien er en viktig del av både jødedommen og kristendommen. Særlig mytene om skapelsen, syndefallet hos Adam og Eva og Israels historie med profeter og konger er eksempler på hvordan Gud former og styrer historien
 3. erte ridderne Europas slagmarker
 4. Se Bryggen og kirkene. Videoen viser hvordan det kan ha sett ut rundt Vågen omkring året 1350, da Bergen var den største byen i landet med sine 10.000 innbyggere
 5. Emnet dekker vestens idéhistorie fra det 6. årh. f.Kr. til ca. 1600 e.Kr. I denne perioden legges fundamentet for moderne europeisk tenkning, kultur og samfunn. Emnet tar for seg hvordan man i de ulike epokene perioden dekker, tenkte om mennesket og dets forhold til seg selv, samfunnet, naturen og.

Tanker rundt Middelalderen - NRK Kultur og underholdnin

Emnet dekker vestens idéhistorie fra det 6. årh. f.Kr. til ca. 1400 e.Kr. I denne perioden legges det tankemessige og sosiale grunnlaget som mye av den moderne europeiske kultur hviler på. Emnet tar for seg hvordan man i denne perioden tenkte om menneskets forhold til samfunnet, naturen og det. Hvordan referere i oppgaver; Slektsforskning; Close; Eldre Historie. Forhistorisk tid. Historien om mennesket; De første menneskene i Norge; Sivilisasjonenes fremvekst; Det gamle Egypt; Antikken. Den greske antikken; Den romerske antikken. Kilder og fordypnin Svar: Et verdensbilde refererer til oppfatningen av hvordan verden ser ut. Det Kristne verdensbildet er derfor oppfatningen av verden sett gjennom en Kristen troendes øyne. En individs verdensbilde er hans store bilde; en harmoni av hans tro og meninger om verden. Dette er altså en måte å forstå virkeligheten på Hvilket verdensbilde vi har henger i stor grad sammen med hva slags menneskesyn vi har. Der enkelte andre partier kappes om å stenge folk ute, og spre mistro og mistenksomhet mennesker imellom, ønsker De Grønne et samfunn basert på tillit og medmenneskelighet Bli kjent med middelalderens Bergen gjennom arkeologiske funn, og var fra 1360 til 1754 sete for Det tyske kontor i byen og det sentrale knutepunktet for den hanseatiske handelsvirksomheten i Norge. Foto/ill.: Thor Brødreskift. Under jorden har arkeologene funnet mange gjenstander som forteller om hvordan det var å leve i middelalderen

Opprinnelsen til dagens helseinstitusjoner er middelalderens hospitser og fattighus knyttet til kirker og klostre. Det eldste kjente sykehuset i Norge er Trondhjem Hospital, som har vært i drift på samme eiendom fra før 1277. Allerede på 1500-tallet begynte staten å utvikle et offentlig helsevesen i Norge. Hensikten var til å begynne med å få ansatt en universitetsutdannet lege. Sammenbruddet av middelalderens verden begynte i det fjortende århundre og endte i det femtende århundre da den moderne tidsalder begynte gjennom renessansen. I disse århundrene har en rekke negative forhold generert ustabilitet og slutt på middelalderen. Hovedårsakene var spredningen av den svarte døden og de religiøse og monarkiske krigene, forhold som rammet Europa og brøt feodale. Hvor ekkelt var det egentlig i middelalderens byer? 3 minutter Hvor ekkelt var det egentlig i middelalderens byer? Hverdagsliv Oldtidens mest forkjælte folk: Skriv inn e-postadressen din, så sender vi deg en e-post som forklarer deg hvordan du skal nullstille passordet ditt. E-postadresse. Ugyldig e-postadresse Emnet tar for seg hvordan man i denne perioden tenkte om menneskets forhold til samfunnet, kjønn, verdensbilde og religiøsitet. Viktige epoker vil være den gresk-romerske antikken med dens filosofiske og religiøse mangfold, tidlig kristendom med brytningen mellom gammel kultur og ny hovedtrekk i antikkens og middelalderens tenkning

Stilartene som stod i hovedfokus var bysantinsk, islamsk, romansk og gotisk kunst, og utsmykninger i kirker og katedraler var fremdeles den mest utbredte måten å utrykke kunst. Den bysantinske kunsten var videreført fra den tidlige middelalderen, men omkring år 1000 begynte den nye islamske kunsten å vokse fram Det er fascinerende hvordan «middelalderen» eller «middelaldersk» trekkes inn når folk uttaler seg om spørsmål i samtiden. Nylig fikk vi høre at dersom man ønsket «å kjenne på middelalderen» var det bare å ta turen innom Kautokeino kirke, der en prest i august advarte konfirmanter mot homofili, likekjønnet ekteskap, abort og skilsmisse Nå vet vi mer om hvordan middelalderens klesskikk i Norge virkelig var, basert på funn av reelle klesplagg, sier hun. Hovedplagget. Vedelers studie, finansiert av universitetet, viser at de fleste av middelalderens nordmenn, både kvinner og menn, var kledt i kjortler, alle med ermer. Kvinnenes kjortler var marginalt lengre enn mennenes Kjøp 'Nordiske og fellesgermanske hedenske motiver i middelalderens engelske kristne herskerpropaganda, bildene på steinkorset Gosforth Cross og skrinet Franks Casket' av Oddgeir Hoftun fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978823001417

Senmiddelalderen - Wikipedi

av 1200-tallet. Hvilken funksjon hadde de i samfunnet, og hvorfor var keiser og pave interessert i å støtte universiteter og gi dem utstrakt frihet? Særemnet går også inn på hva det ville si å være student ved middelalderens universitet: Hva var det man studerte, og hvordan var hverdagslivet innenfo Bli kjent med middelalderens Bergen gjennom arkeologiske funn. En vandring gjennom den gamle bebyggelsen på Bryggen. Oppmøte: Bryggens Museum. Kl. 12-13.30 Søndag 25. oktober: Dekorerte skatter fra vikingtiden. Denne søndagen får du se på utsmykkinger som vikingene var opptatt av. Universitetsmuseet i Bergen kl. 12-1 Navnene på glassmestrene er, i likhet med de fleste av middelalderens håndverkere, sjelden kjent. I 1299 omtales en Klemet Pentur (maler) i Stavanger som kan ha vært en glassmaler. Det eldste bevarte skrift som kan fortelle oss noe om dette håndverket i Norge stammer fra 1308, fra biskop Arne av Bergens bror, Audfinn Sigurdssønn, som hadde kontakt med en utenlandsk glassmaler «De Grønnes verdensbilde» KRONIKK: Partiene som gir inntrykk av at alt kan fortsette som før, kommer med løfter de umulig kan holde. En viktig grunn er at vi ennå ikke lever i et bærekraftig samfunn

Bergen var en av de største og mektigste byene i Norden i middelalderen, og en av få handelsbyer av betydning. Konge- og kirkemakten stod sterkt, og preget bybildet med ruvende og monumentale steinbygninger. Ytterst på Holmen lå den staselige Håkonshallen og andre praktbygg, mens hele 20 kirker og fem store klostre omkranset byen Lov og rett: Å sverge var bevis i middelalderen På 1200-tallet betydde ryktet mye. Snakket bygda om at du var utro, kunne det bli rettssak. Da måtte du tromme sammen gode hjelpere som sverget på at du var uskyldig Oppgave. Finn ut (f.eks. i faget historie) hva som karakteriserer de forskjellige delene av middelalderen. Reflekter over hvordan musikklivet kan ha blitt påvirket

Orbis terrarum betegner et verdensbilde, der de tre kontinentene Europa, Asia og Afrika ligger i en krets omkring Middelhavet. Det norrøne navnet på Middelhavet var «Miðjarðarhaf», også det av latin, «mare mediterraneum» (havet midt i verden). Det er altså denne kretsen av kontinenter betegnelsen viser til, ikke jordklodens form Hvordan var egentlig Norge i middelalderen? Historiker Joachim Pacheco-Lie tar oss 800-år tilbake i tid, under svartedaudens gru og øde gårder. Der folketro og hemmelighetsfulle runeinskripsjoner var gravert i årestuene. Pilgrimsferden over daler og fjell på såre føtter. Katolske helgener, stavkirker og hverdagslivet i stuene

Hvordan å smi middelalderens sverd Middelalderske sverd er ting som legender er laget. Excalibur, Durendal og den legendariske Caladbolg av Fergus Mac Roigh har alle fortjent sin plass i myter som magiske middelalderen sverd. Mens mange av hemmelighetene til smiing middelalderens sve Her kan du lese om hvordan Holberg skrev komediene sine. Vi kommer også inn på de verdensbildene du møter i komedien, og vi gir en forklaring på hvordan universitetet var på 1700-tallet. Disse avsnittene gir deg viktig bakgrunnsinformasjon slik at du kan forstå, analysere og tolke Erasmus Montanus Hvordan var egentlig den norrøne religionen? Var gudene virkelig så menneskelige og feilbarlige som de moderne variantene vi ser på skjermene våre? I denne artikkelen tar vi for oss vikingenes grunnleggende mytologiske verdensbilde og de viktigste overnaturlige maktene som fylte den

- Han var den første som tok samisk kunst ut i verden og banet veien for alle oss som kom etter. Jeg kan ikke forestille meg hvordan det ville vært uten ham. Selv nå kan det føles skummelt å være utagerende, stolt same Perioden fra 1130 til 1260 blir regnet for å være den blodigste perioden i nordisk historie. Det var flere borgerkriger i Norge, Sverige, Danmark og Island. - I noen perioder var disse borgerkrigene svært intense, mens det i andre perioder gikk langt roligere for seg, sier Hans Jacob Orning Riddersagaene - middelalderens kiosk­litteratur Ridderkulturen kom til Norge på 1200-tallet. Men hvem fikk høre om den, hvem likte den, og hvordan reagerte folket på den? Bøker var sjeldne i middelalderen, og de var svært dyre. Et. Debatt: Hvordan påvirker mediene? Mediene opptrer ofte på en måte som man i psykiatrien regner som umoden, skriver psykiater Dag Furuholmen. Oppdatert 25. februar 200 Middelalderen (latin: medium aevum eller media ætas) er en periode i europeisk historie som strekker seg fra antikkens avslutning til tidlig moderne tid eller renessansen.Innen politisk historie har det vært vanlig å tidsfeste den mer presist til 476-1453, med henholdsvis det vest- og østromerske rikes fall som ytterpunktene

Religion og etikk - Buddhisme - verdensbilde - NDL

Når vi snakker om middelalderen, tenker vi først og fremst på vår del av verden, altså Europa, i tiden mellom ca 500 og 1500 e.Kr. Etter germanernes invasjoner på 400-tallet brøt den romerske administrasjonen sammen i de vestlige delene av riket Renessanse er en betegnelse på en periode som har sitt utspring i Italia på 1300-tallet der en blant annet brukte den klassiske kunsten og arkitekturen som kunstneriske forbilder. Ordet renessanse betyr gjenfødelse, og med det tenker vi på den åndelige oppvåkningen som gikk over Europa fra slutten av 1300-årene. Denne oppvåkningen fornyet diktning, arkitektur, billedkunst og vitenskap 3 John Locke som var empirist (Empirisme) mente at man ble født som et blankt ark (tabula rasa) og at man måtte få erfaringer gjennom å studere ting i verden. Sansene måtte derfor oppleve ting for å vite hvordan universet fungerte. Empirisme er også kunnskapen du kan sanse, og få gjennom erfaringer Den bysantinske kunsten var også på mange måter en videreførelse av antikkens kunst, og det meste som ble produsert i høymiddelalderen var av svært god kvalitet. Disse bildene viser tydelig hvordan mosaikk kunsten var preget av guddommelige figurer, og hvordan det ble brukt visse symboler for å fremheve figurenes helligdom

Hvordan kan vi oppnå sikker kunnskap? (s. 293 Vi kunne ikke vite hva noe var uten at vi sanset det. Derfor måtte vi for å finne frem til ny kunnskap studere og observere verden. Det var nemlig mulig gå si noe sant om verden så lenge vi studerte Hva med mennesket frie vilje og moral i et mekanistisk verdensbilde? (s. 313 - 319) 1 Verdensbilde er måten noen ser og tolker verden på. Ideologi er et sett med tro og idealer, spesielt de som danner grunnlaget for økonomisk eller politisk teori og politikk. De nøkkelforskjell mellom verdensbilde og ideologi er det ideologi brukes ofte i politiske og økonomiske sammenhenger, mens verdenssyn brukes til å referere til individets overordnede perspektiv av verden Hvordan kan en kirke påtvinge mennesker sin tro og hva de skal tro på? Kopernikus teori om at jorden ikke var universets sentrum og at jorden kretset rundt sola, der solen var universet sentrum, falt ikke i god jord hos den katolske kirke. Hans tanker og teorier ble gitt ut i en bok i 1616, dette skjedde etter hans død Forskerne kan også se hvordan middelalderens tørre klima ga flere skogbranner. 1800-tallets industrialisering og massive befolkningsvekst kan naturligvis også leses tydelig. Men selv om mennesket i tusenvis av år har påvirket klimaet, var det ikke så merkbart den gang som i dag

Historie Vg2 og Vg3 - Konge og kirke - maktkamp og

Hvordan formes mitt VERDENSBILDE? Vi har jo et bilde i hodet vårt av hvordan verden fungerer, hvem som er snille og hvem som er slemme, hvem som er rike og hvem som er fattige etc. Vi er programmert med en input fra våre foreldres oppdragelse, fra skolens dannelse, fra miljø og klassetilhørighet I forskningsprosjektet FOODIMPACT er middelalderens fiskemat og hva slags fisk som var tilgjengelig for Oslos befolkning i middelalderen blant det vi skal se nærmere på. I middelalderen ble Oslo gradvis en del av et større internasjonalt handelsnettverk. Byen ble en handelsstasjon (Factorie) for den Hanseatiske liga på 1300-tallet

renessansen - Store norske leksiko

 1. Skapelsen av verden var nærmere beslektet et håndverk enn skapelse ut av ingenting. Det var et mord som måtte til for at verden skulle bli til; kreativitet, skapelse og voldelig omveltning henger sammen. De norrøne skapelsesmytene er rike kulturelle kilder, fordi de sier mye om datidens verdensbilde
 2. Hvordan var egentlig riddernes natur? Rundt 1350 skrev den høyt respekterte franske ridderen Geoffroi de Charny boka Livre de chevaleri (Bok om ridderlighet). Der ga han råd til riddere om hvordan de burde forholde seg til det å skulle drepe i krig. Charny mente det var viktig at man kjempet for en god og rettferdig sak, ikke personlig vinning
 3. Alv Erlingsson var en norsk jarl, en greve og kongens mann, i området som på 1200-tallet het Borgarsyssel på Østlandet. Han er mest kjent for sin konflikt med kong Magnus Lagabøtes sønn Håkon og for sin omfattende piratvirksomhet mot danske og tyske handelsskip. Fortellingen om Alv Erlingssons død
 4. Kvinner i Europa - i middelalderen - fram til 1200-talet levde kortare enn menn. Dette var grunna av alt det tunge arbeidet i jordbruket som kvinna måtte gjera, ved sidan av dei mange barnefødslane. Det var skarpe kontrastar mellom dei ulike stendersamfunna
 5. I middelalderens tenkning var musikk et mye større og annerledes begrep enn i dag, forstår vi at disse tallforholdene var av stor betydning for hvordan man vurderte samklangene
 6. Middelalderens mariaikonografi gir fordypning i europeisk billedkunst mellom senantikken og renessansen, med særlig vekt på høy- og senmiddelalderen. Foruten en gjennomgang av viktige utviklingstrekk i kunsten i denne perioden, vil kurset ta opp spørsmål knyttet til Marias «evige jomfrudom» og hvordan denne har blitt visualisert i kunsten
 7. Middelalderens lover hadde detaljerte bestemmelser for hvor mye jord som kunne selges, hvilke rettig­heter slektninger hadde til å innløse jord, og hvor lang tid det tok (fire til seks generasjoner) før jord var blitt fullt innløst. Et ekteskap var først og fremst en økonomisk motivert allianse for å videre­føre jord

Heliosentrisme - Wikipedi

Hvordan var helsa i middelalderens Trondheim? NTNU Vitenskapsmuseet. 20. mars 2018 · Eldre forskning har sagt at middelalderbyene var elendige rottehull, forteller professor Axel Christophersen. Nyere forskning viser noe annet, og nå skal vi i gang med å undersøke dette i Norge I middelalderen (fra 1050 til 1536) utviklet Bergen seg til å bli den største og viktigste byen i Norden. Under Middelalderuken kan du få vite mer om hvordan byen var da. Gjør historien levende Det er et enormt arbeid som er lagt ned for å presentere sentrale steder i Bergen, slik det kan ha. Middelalderens kirkelige rettssystem ble da erstattet av nye bestemmelser om stillinger og handlinger i kirken, fattigomsorg og undervisning. Den dansk-norske kongen opprettet et rent luthersk kongedømme og byttet gradvis ut de katolske biskopene med lutherske biskoper I Bergen lå Nonneseter kloster mellom nåværende jernbanestasjon og buss-stasjonen. I 1320 var det 35 nonner i klosteret. En kort periode, fra 1426, fungerte Munkeliv på Nordnes som et birgittinsk dobbeltkloster, med både søster- og brødrekonvent. Bønn, studier og arbeid var idealet for det kontemplative livet i klosteret Hvordan kler hippier seg? Jeans er favorittklærne deres. Dette er vanligvis bukser eller en denimjakke. Usikre hettegensere er også anerkjent og brukt. Klær får utseendet som forfall med lyse flekker og skrubber. Hippier kan ha en liten skinnveske rundt halsen. Klær er ofte dekorert med broderier, ornament, perler. Hippie frisyrer

Historie Vg2 og Vg3 - NDL

 1. Hva har 1200-tallets Island med guttegjenger i dagens Oslo å gjøre? Silje Dragsund Aase har svaret: ære. Hun har sammenlignet æresbegrepet i disse to gruppene, og funnet en rekke likheter, men også forskjeller, i hvordan idealer omkring ære påvirker hverdagen. Maskuline idealer skaper et miljø hvor vold og lojalitet er viktige ingredienser
 2. Kreasjonister gir ut lærebok: - Evolusjon springer ut fra et ateistisk verdensbilde Ny lærebok for ungdomstrinnet hevder at jorden er 6.000 år gammel. Trosforsvarer frykter det vil føre til troskrise blant unge
 3. Turen starter fra Middelalderparken i Gamlebyen, i kjernen av middelalderens Oslo og ender ved Gamle Aker kirke. I middelalderparken ligger det ruiner av monumentalbygninger fra middelalderens Oslo. Det kunstige vannspeilet i parken viser vannkanten slik den fremsto på 1300-tallet, da pilegrimsvandring hadde sin storhetstid i Norge
 4. ner mye om middelalderens verdensbilde, selv om renessansen har bidratt med sitt
 5. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Verdensbilde, i både bokmål og nynorsk. Den beste og mest geniale beskrivelsen til verdensbilde. Synonym til Verdensbilde. Verdensbilde. Vi fant 14 synonymer for verdensbilde. Se nedenfor hva verdensbilde betyr og hvordan det brukes på norsk . Verdensbilde.

Verdensbilde avgjør personligheten - Forskning

Ved å forstå hvordan ulike tidsepoker i Europa har gitt forskjellige premisser for hvordan man oppfatter virkeligheten, og hvordan virkelighetsforståelsen legger premisser for kulturelle og religiøse være- og tenkemåter vil studenten kunne identifisere, drøfte og reflektere rundt egen forståelse av samfunnet en er en del av, og dermed i større grad være i stand til å forstå andre. Om prosjektet. Prosjektet Myter om språk i middelalderen undersøker betydningen av myter for oppfatninger om hva språk er, og hva en kan gjøre med dem. Myter kan vise og hjelpe oss til å forstå hvordan middelalderens lærde forsøkte å skape en viss autoritet for sine egne språk, heller enn latin eller gresk, for høyere kulturelle, litterære og administrative funksjoner

Grunnlovens demokrati, rettstat og menneskerettigheter ble først aktuelle verdier da fornuftsbasert vitenskap inntok scenen i Europa og i USA på 1700-tallet. Og som utfordret og etter hvert erstattet middelalderens religionsbundne verdensbilde med tilhørende verdier. Opplysningstiden er det blitt kalt da mennesket dukket opp i historien som et selvstendig individ Med Kaos som Kosmos er først og fremst en fremstilling av hvordan den vestlige esoteriske eller okkulte tradisjonen kan fremtre innenfor dagens religiøse mangfold. Kaosmagi kan beskrives som en eklektisk og ironisk form for moderne vestlig okkultisme i skjæringspunktet mellom nypaganisme og new age science verdensbilde oversettelse i ordboken norsk bokmål - armensk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Det var i praksis viktig for riksstyret å ha bøndenes støtte. Uansett hvor mye man hevdet å ha retten på sin side, var det dessuten alltid en fordel å ha samtykke fra dem saken angikk. Omvendt var det nok på slutten av 1200-tallet blitt vanskeligere for norske bønder å sette seg direkte opp mot kongen og hans representanter Enhver tid har sin måte å framstille den korsfestede på. I middelalderens tro og kirkekunst skiftet den seirende Kristus karakter og ble et lidende menneske. Hvordan ser vår tids krusifiks ut, hvis vi har noe? Programmet er ved Nina Hovda Johannesen og Gunnar Grøndahl

 • Yamaha r6 a2 2017.
 • Xbox one true exclusives.
 • Forskjell på brandy og cognac.
 • Informer drustvo.
 • Landratsamt günzburg telefonnummer.
 • Arv fra barn til foreldre.
 • Nelson peltz claudia heffner peltz.
 • Patrick bruel nouvelle chanson.
 • Strikke knapphull kofte.
 • Ausbildung porsche leipzig gehalt.
 • Hatter for menn.
 • Hvordan endte hundreårskrigen.
 • Er kvelden før kvelden direktesendt.
 • 4dx kinos.
 • Biltester broom.
 • Yamaha tenere 700.
 • Best medieval city building games.
 • Cool things to do in dublin.
 • The breaker season 3.
 • Medisin oslo eksamen.
 • Parfymeri syrdalen.
 • Depeche mode bilder auf leinwand.
 • Slutte å spise godteri ned i vekt.
 • Strikket sør trønderbunad.
 • Grind ikea.
 • Minecraft download pc.
 • Lego hus billund.
 • Faz kündigungsfrist.
 • Stadt schweinfurt stellenangebote.
 • Eksempel på god rollemodell.
 • Rebecca meaning.
 • Picc line varighet.
 • Yrkesfaglærer frisør.
 • Norgesrekord uer.
 • Ny partner etter samlivsbrudd barn.
 • Annijor utdanning.
 • Hbk braunschweig rundgang 2017.
 • Loddtrekning maskin.
 • Vagcat parts.
 • Bowle med bacardi razz.
 • Polaris sportsman 570 eps 2017.