Home

Hva er likeverdige brøker

Brøker som representerer samme verdi, men har ulike tellere og nevnere, kaller vi likeverdige brøker. Eksempel: 2 5 og 6 15 er likeverdige brøker, fordi 2 5 = 6 15 = 0 , 4 . Nevne Likeverdige brøker Spørsmål: Charlotte, 12. Hvordan lager jeg to likeverdige brøker til hver av disse brøkene 2 5, 4 10 og 6 15 er likeverdige Hva er brøk? En brøk er en del av noe. Det er en måte å skrive på som uttrykker forholdet mellom en del og en helhet. Tallet over brøkstreken kalles teller og tallet under brøkstreken kalles nevner. Nevneren forteller hvor mange deler helheten er delt opp i. Telleren forteller hvor mange av disse delene som er med i brøken Brettet og fasitkortene er forhåndsutfylt med brøkene. Elevene selv må finne en likeverdig brøk (valgfritt hva de utvider brøken med). OBS OBS på fasitkortene står mange likeverdige brøker, men langt i fra alle slik at elevene må gjøres oppmerksomme på dette. Vanskelig Brettet og fasitkortene er tomme For resten av pensum se http://campus.inkrement.no/6117259

Brøker som representerer samme verdi, men har ulike tellere og nevnere, kaller vi likeverdige brøker. Eksempel: 2 5 og 6 15 er likeverdige brøker, fordi 2 5 = 6 15 = 0 , 4 . Stambrø En brøk er en måte å representere et tall på ved hjelp av divisjon.Tallet over brøkstreken kalles teller, og tallet under brøkstreken kalles nevner.Nevneren må være forskjellig fra null.Dersom teller er større enn nevner kalles brøken uekte, ellers kalles den ekte Brøk er nært knyttet til divisjon der en mengde eller hel del deles i like deler. - Hva med 8 deler? 16 deler? - Gi ikke-eksempler, altså eksempler der sirkelen er delt opp i deler som ikke er like store. Likeverdige brøker Konkretiseringsmateriell Likeverdige brøker. Utviding. Forkorting. Felles nevner. Prosent. Finn prosent. Test deg selv. Telleren forteller hvor mange av de like delene som er blå. Nevneren forteller hvor mange like deler sirkelen er delt i. Finn ut mer om denne gjengen. Finn ut mer om sjokoladen. Vindusrekka : Brøk:.

VIDEOER OM BRøK. Skolekyllo - Brøk 1. Hva er en brøk? NRKSkole - Hva er brøk? Bjørn O.Thue - Brøk, en del av en hel 1. Teori. Bjørn O.Thue - Brøk, en del av en mengde. Bjørn O.S.Thue - Likeverdige brøker. 1; Bjørn O.Thue - Brøker med lik verdi.Teori. NRKSkole - Addisjon av brøk. NDLA - Video om addisjon av brøk. NDLA - Addisjon og. Hva er en ekte brøk og hva er en uekte brøk? Svar: Hei, Aimee! Ekte brøk har mindre tall i telleren enn i nevneren. Eksempler: 1 3, 4 5. Uekte brøker har større tall i telleren enn i nevneren. Eksempler: 3 2, 15 4. En huskeregel er at om vi har en hel kake kan vi ta ut et stykke som svarer til en ekte brøk Hvis de to tallene er like, er brøkene likeverdige. I dette eksemplet er 1 X 4 = 4 og 2 X 2 = 4. Fraksjonene er derfor likeverdige. Ingenverdige fraksjoner. Ingen -verdige brøk er ikke like med hverandre. For å bestemme om to brøk er ikke-likeverdige, må du også krysse multiplisere. For å bestemme om 1/3 og 2/5 er ekvivalente, må du for.

I Matematikkens Verden: Brøk

Like(verdige) brøker - Matematikk

 1. Her lærer du hva en brøk er og hvilke deler brøken består av. Læreren er Tom Olav Moen
 2. Din digitale matematikkportal til alle klassetrinn i grunnskolen. MatteMestern hjelper alle på skolen - både elever, lærere og foreldre. På MatteMestern kan du øve på alle former for matematikk
 3. Mirja og venninnen skal spise pizza og kake, men de må dele dette med storesøsteren til Mirja og hennes venninne. Storesøsteren er sleip, og prøver å jukse seg til å få mest ved bruk av brøk
 4. Mer om brøk i filmen Brøk Brøker som representerer samme tallstørrelse, men har ulik nevner, kaller vi for likeverdige brøker 2.2 Brøk som divisjon B - 8 2.3 Likeverdige brøker B Men så kommer dette med å forstå hvordan en brøk En titt innom tallinjen kan kanskje forklare hva
 5. Kopier lenke NRK. Kontakt NRK: 23 04 70 00; Norsk. Brøk er nært knyttet til divisjon der en mengde eller en hel deles i like deler. Eksempel: 2 21 + 1 6 = 4 42 + 7 42, 42 er fellesnevner for disse to brøkene. Likeverdige brøker. Brøker som representerer samme verdi, men har ulike tellere og nevnere, kaller vi likeverdige brøker
 6. Her finner man følgende formulering: «Alle mennesker er likeverdige, og.. Paritet definisjon Hva er paritet IG Norg . brøkbegrepet og likeverdige brøker regning med brøk prosent sammenhengen mellom brøk Definisjon av prosent som hundredel n Prosent knyttet til kjente 1 1 brøker, som __2 , __4 og tideler.. Likeverdige brøker 1 Teori

Likeverdige brøker - Matematikk

 1. Likeverdige brøker. Utviding. Forkorting. Felles nevner. Prøv addisjon. Prosent. Finn prosent. Test deg selv. Husker du det viktigste om addisjon og subtraksjon av brøk? Her er det: Skal du addere eller subtrahere brøker, må de være av samme slag - altså ha samme nevner. Problem: Hva gjør vi hvis vi må addere (eller subtrahere) to.
 2. https://www.youtube.com/watch?v=N1X0vf5PUz4 Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/F36b/ How did you like this translated video? You can.
 3. Hva er likeverd? istockphoto/tommaso79 . Likeverd er i juridisk forstand det samme som likhet. I kristen-humanistisk tenkning snakkes det ofte om menneskeverdet som en understrekning av at alle mennesker er like. Det vil si at uansett egenskaper, medfødte eller tilegnede, så er vi alle like verdige.
 4. Kunnskapsløftet sier at elevene etter 7. årstrinn skal kunne beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltall. De skal kunne regne med både desimaltall og brøk
 5. For eksempel er det mye lettere å se for seg hvor mye ${\large \frac{1}{16}}$ pizza er enn hva 0,0625 pizza er. 2. Med brøker kan vi angi en divisjon eksakt uten å bruke rest. I noen tilfeller kan en brøk skrives som et eksakt desimaltall, Alle likeverdige brøker kan reduseres til en brøk der teller og nevner ikke har felles faktorer

Enkle oppgaver med brøk for barn i 3 klasse med tegninger og tall. Elevene blir kjent med brøk og lærer å kjenne igjen deler av figurer. De må både skrive og fargelegge deler av figurene og får derfor en god forståelse av hva teller og nevner representerer i en brøk utvide brøk En brøk kan omgjøres til en likeverdig brøk ved å multiplisere med det samme tallet både i telleren og i nevneren. Dette kalles å utvide brøken Brøk er nært knyttet til divisjon der en mengde eller hel del deles i like deler. Disse delene skal være nøyaktig like, men dette betyr ikke at de må ha lik form. Når vi skriver 2:3 på brøkform setter vi 2 over brøkstreken og 3 under brøkstreken ; Diverse oppgaver med brøk og desimaltall. Her ligger to oppgaveark: Brøk, blandede. Oppgaver om likeverdige brøker. Likeverdige brøker ser ulike ut, men har samme verdi. Oppgaver med fire ulike nivåer, kalt spor

Brøk - likeverdige brøker 1: Spor III - fasit. Blandet tall 1: Spor I. Legg igjen en kommentar Avbryt svar. Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med * Comment. Name * Email * Website. Velg emne her! Velg emne her To brøker er likeverdige om de har ulike teller og nevner, men representerer en like stor del av en helhet. OPPGAVER. Send dette via e-post Blogg dette! Del på Twitter Del på Facebook Del på Pinterest. Etiketter: Brøk. Nyere innlegg Eldre innlegg Startsiden. Totalt antall sidevisninger

Solneset skole : Forstå brø

Et brettspill om likeverdige brøker - Matematikk

Grønn er teller, grønn + grå er nevner. Deler du samme pizza opp i åtte like stykker, blir stykkene havparten så store som når du deler den i fire. Om du spiser to stykker når pizzaen er delt i åtte, er det likeverdig med å spise et stykke når pizzaen er delt i fire. Slik kan vi fortsett. Det kalles å utvide brøken. Å utvide brøke BRØK 2 Brøken i ruten A9/A10 er lik brøken i ruten C9/C10, hvis de to rød rutene til høyre er like. Brøkene blir omgjort til desimaltall. Hvis desimaltallene er like, er også brøkene likeverdige. OPPGAVE: Lag forskjellige brøker i A9/A10 og C9/C10. Hvis brøkene dere lager er likeverdige, skriver dere løsningene i rute B13, B14 osv. Likeverdige brøker Utviding og forkorting av brøk Sammenligne brøker Addisjon og subtraksjon av brøk m/lik og ulik nevner Minste felles multiplum S i d e ta l l I b o k e n s 48-52 s 53-57 s 58-65 L æ r i n g s m å l Hva er brøk? Brøkdel Likeverdige brøker. Her er du. Hjem; Leksjonsoversikt; Brøk, desimaltall og prosent; Skriv om 0,2 til brøk; Skriv om 0,2 til brøk Brøk, desimaltall og prosent Innhold. Video: Fra desimaltall til brøk Prøv selv! Prøv selv på tallinja med ett tall i hvert punkt, kan flere brøker være uttrykk for det samme punktet på tallinja (likeverdige brøker), i tillegg til desimaltall og prosent. Brøk blir ofte representert gjennom ulike modeller, der areal-, lengde- og mengdemodeller er de mest brukte, figur 11

Jeg kan beskrive en del av en mengde som brøk. Jeg kan finne likeverdige brøker. Jeg kan sammenlikne brøker. Jeg kan addere og subtrahere brøker. Norsk Matte Engelsk Gym Praktisk Mandag Hjelp, vi er på ferie! Jobb med pp, fordel arbeidet som planlagt. Sjekk kriterielistene vi legger ut og fordel alle punktene Misoppfatningen vil også kunne påvirke forståelsen av likeverdige brøker. Eksempel: Noen elever tenker at `(3)/(4)` og `(5)/(6)` er like store, fordi differansen mellom teller og nevner er lik. Misoppfatningen kan i tillegg komme til syne i problemer der multiplikative strukturer inngår som for eksempel brøk som forholdstall Brøkoppgaver fargelegg riktig antall ruter på ark. Matteoppgaver til utskrift. Disse er vanskeligere brøkoppgaver for 3. trinn. Elevene skal trene på dypere forståelse av brøk og fargelegge forskjellige antall ruter, avhengig av det totale antall ruter på bildet

Likeverdige brøker 1 Teori - YouTub

Du starter helt fra begynnelsen: hva er brøker, tellere, nevnere, brøkstreker og stambrøker. Så går vi videre med brøkregning. Forkorting av brøker er viktig å beherske for å kunne gjøre følgende brøkøvelser. Andre øvelser som kan gjøres er: addisjon, multiplikasjon, divisjon, subtraksjon og det å finne fellesnevner Brøk: Test deg selv. Brøken. Teller og nevner. Uekte brøk. Blanda tall. Desimalbrøk. Pluss/minus. Multiplikasjon. Likeverdige brøker. Utviding. Forkorting. Felles nevner. Prosent. Finn prosent. Test deg selv. Hva er fellesnevneren ? Hva er summen ? Skriv som blanda tall: Hva er produktet ? Forkort: Skriv som blanda tall: Hva er 10% av 70.

Brøk - Matematikk.or

Oppgaver tirsdag | ronsenflippedclassroom

Det er ikke forfatteren aleine som bestemmer om et argument er relevant. Hen må også overbevise leseren om at argumentet har betydning for saken. 3. Et godt argument er sterkt. Vi må også vurdere om argumentene til forfatteren er sterke nok overfor mulige motargument Har vi oppnådd likeverdige tjenester, spør Kompetansesenter rus region øst og Fylkesmannen i Oslo og Viken på sin digitale konferanse 3. november. Konferansen blir sendt tirsdag 3. november 2020 kl. 09.00 - 12.00. Påmeldingsfrist er fredag 30. oktober 2020 kl. 13.00 Gøy med brøk! Elevene har i matematikk laget hvert sitt brøksett. Dette bruker vi slik at elevene får en erfaring med hva en brøkdel egentlig er. Målet for dagens time var å oppdage hvilke brøker som til sammen kunne bli en hel, og oppdage likeverdige brøker

Multi 7b Lærerens bok by Gyldendal Norsk Forlag - Issuu

Brøk - Wikipedi

Målinger og desimaltall. Brøk. Regning. Innsamling av data/statistikk. UKE 13-24 Formål Du skal lære deg måleenheter for å kunne følge oprifter når du skal lage mat. Derfor skal du også lære hvordan desimaltall skrives og hva de betyr. Du skal lære deg måleenheter slik at du kan finne ut avstander/hvor langt noe er - To likeverdige kriser For hva er vel viktigere enn å sikre at naturen vi baserer velferden vår på, og at alt levende vi deler tilværelsen med,.

Brøk UNDERVISNINGSMETODER - last ned gratis

Vi multipliserer to brøker ved å multiplisere teller med teller og nevner med nevner. Vi dividerer hele tall med 1, slik at tallene kan oppfattes som brøker. Vi dividerer med en brøk ved å multiplisere med den omvende brøken Øv på likeverdige brøker uke 13 Adresse. Postadresse: Teie skole Postboks 250 3163 Nøtterøy Besøksadresse: Grindstuveien 3 Hva betyr ordet slirefitte egentlig? 24.03.2008 2008 Sex; Hva betyr egentlig ordet å knulle? 13.05.2020 2020 Sex; Hva kan jeg bruke som argument mot mamma for å legge meg senere? 14.06.2017 2017 Søvn; hva må man ha som argument for å gifte seg når man er under 18 år? 10.05.2013 2013 Ekteskap; Hva betyr ordet vibber? 07.05.2020 2020. Undersøk likeverdige brøker og se på tellerne: Det er lett å sammenligne brøker med samme teller. I dette eksemplet skal `(1)/(3)` sammenlignes med `(3)/(8)`. Brøken `(1)/(3)` er likeverdig med brøken `(3)/(9)`. Når telleren er lik, er antall biter d

Teller og nevner - hiof

Hva er brøk? Grunntall s. 64 - 65 : Mål: Du skal vite at forskjellige brøker kan ha lik verdi (likeverdige brøker) Omvendt undervisning Campus Inkrement: Likeverdige brøker: Grunntall s.66 - 68 : Mål: Du skal kunne forkorte og utvide brøker til likeverdige brøker: Omvendt undervisning. Brøker med lik verdi. 6.28. Elevene skal kunne n vise at to brøker er likeverdige n utvide en brøk ved å multiplisere teller og nevner med samme tal Likeverdige tjenester: Hva og hvorfor? Likeverdige tjenester betyr at alle har tilgang til tjenester av like god kvalitet som er tilpasset den enkelte. Helsearbeidere og deres ledere skal levere likeverdige tjenester til alle. Dette er pålagt av myndighetene, og inngår som en plikt i norsk lovgivning og i menneskerettighetene. Konsekvense Om brøk og brøkens deler, Likeverdige brøker, utvide og forkorte brøker, finne fellesnevner, addere og subtrahere brøker. Mer om brøk i filmen Brøk

Matematikk - Brø

gjelder å forstå hva brøk er, og når det gjelder å handtere litt vanskeligere regnestykker som man møter høyere oppe i skolesystemet. Allerede i 7. skoleår kommer det til nytte, men det blir for alvor et viktig verktøy på ungdomsskolen og videre. 2.3 Likeverdige brøker Oversikten er veldig fin å bruke for å konkretisere brøkundervisningen mer, og som hjelpemiddel når elevene skal sammenligne brøker. Tips til en praktisk oppgave: La elevene bruke en lang linjal (30 cm) som de drar bortover arket for å finne ut hvilke brøker som er like

Forskjell på ekte og uekte brøk - Matematikk

Likeverdige tjenester er ikke en selvfølge. Likeverdige helsetjenester er et politisk mål i Norge, og inngår som en plikt i norsk lovgivning og i menneskerettighetene. I 2011 har Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) hatt en landsdekkende kampanje om likeverdige helsetjenester, der brukere har møtt lokalpolitikere Begynn instruksjonen om likeverdige brøker med konkrete eksempler og aktiviteter. Studenter som er uerfarne med brøk eller de som trenger ekstra hjelp, vil dra nytte av de virkelige tilkoblingene. Mange matvarer kan kuttes i deler, og deretter kuttes igjen for å vise forholdet mellom halvdeler og fjerdedeler, tredeler og seksedeler og så videre Regjeringens mål er at alle skal ha likeverdige helse- og omsorgstjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, fødeland, etnisistet og den enkeltes livssituasjon. Tilbudet må ta utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger og behov. Formålet med strategien er

Hva er likeverdige og ikke-likeverdige brudd? - Vitenskap

Likeverdige brøker er brøker som har lik verdi, selv om de har ulik teller og nevner. De ligger på samme plass. Når vi legger sammen eller trekker fra brøker med samme nevner, så legger vi sammen trekke fra brøker med ulik nevner må vi brøk å multiplisere Istedenfor 3 fjerdedeler kan det likeså greit være 3 kakestykker eller 3 hva-som-helst annet. Hva er halvparten av 3 kakestykker? Svaret er 1,5 kakestykker. Så halvparten av 3/4 blir 1,5/4. Siden der er litt stygt med desimaler i brøk ganger du 1,5 med 2 og får 3, men når du ganger oppe må du gjøre tilsvarende nede så svaret blir 3/8 Brøk er et matematisk uttrykk for en del eller flere like store deler av en enhet. En brøk skrives vanligvis med en brøkstrek som \(\frac{a}{b}\) (eller a/b) hvor b kalles nevneren, og uttrykker hvor mange deler enheten er delt inn i (b ≠ 0), mens telleren a angir hvor mange slike deler brøken inneholder. For eksempel er brøken \(\frac{3}{5}\) uttrykket for tre femdeler En slik brøk, som består av brøker i teller og nevner, kalles en brudden brøk. Vi skiller mellom hovedbrøken og småbrøkene . Småbrøkene 4 5 og 6 15 er brøkene i teller og nevner i hovedbrøken

brøk oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk 7) Hva er likeverdige medisiner? Likeverdige medisiner har lik medisinske effekt, og det er trygt å velge det likeverdige alternativet. Forskjellen på likeverdige medisiner er hjelpestoffene. Stoffet som har den medisinske effekten (virkestoffet) er det samme. Les mer om likeverdige medisiner her. 8) Priser på reseptbelagte legemidle Hva er et Newton-rom; Kriterier i konseptet; Begreper i konseptet; likeverdige brøker; kunne finne fellesnevner og addere brøker; Gjennomføring og Samarbeidsoppgave - brøk, desimaltall, prosent: Læringsmål: plassere brøker, desimaltall og prosenttall riktig på talllinja; Gjennomføring og metodikk. Newton-modul nr. 1206. Best.

Hva er brøk? - YouTub

Du har en ekte brøk hvis telleren din, dette her er telleren din, Den enkleste måten å gjøre det på er å gjøre brøkene om til lavest mulig verdier, og om brøkene er de samme, da er de likeverdige. QED. Men, Hva er 6, hvis vi skal lage det om til en brøk. I videoene under forklarer vi hva brøk er, og hvorfor vi skriver brøk på den måten vi gjør. Vi tar et dypdykk i hva fellesnevnere er, og selvfølgelig hvordan vi skal regne med fellesnevnere. Under hver film er det nå ekstraoppgaver du kan jobbe med, klikk på så få du tilgang til dem. tip Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. I utgangspunktet kan verdi tilskrives nøyaktig hva som helst, som gjenstander, handlinger og personer. I verditeorien er skillet mellom egenverdi og instrumentell verdi sentralt. Noen ting hevdes å ha en verdi i seg selv, mens andre ting bare har verdi i kraft av å være et middel til å realisere de tingene som har egenverdi Forkorting av brøken er det motsatte av å utvide den. Det vil si at vi må dele med samme tall eller bokstav i teller og nevner.. Forkorting kan også gjøres med faktorisering. Når man forkorter brøk på denne måten ved å stryke de tallene som er like, får man tallet 1 i teller og nevner (der det står 2 i eksemplet over)

En uekte brøk er en brøk der teller er større enn eller lik nevner. Eksempel: 3 2 Når telleren er lik nevneren er brøken lik 1 (en hel). Likeverdige brøker . Brøker som representerer samme verdi, men har ulike tellere og nevnere, kaller vi likeverdige brøker. Eksempel: 2 5 og 6 15 er likeverdige brøker, og 1 3 og 2 6 er Likeverdige brøker 8 Questions Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî dersom elevene er modne for det (og dersom mulighetene byr seg så klart), kan man også snakke om likeverdige brøker og forenkling av brøk. elevene vil garantert ha mange spennende brøker å vise til. over og ut. frk

Roger syns det er litt rart at brøker kalles uekte. For favorittbrøken hans er 4/3, og den er uekte. Hva er egentlig ekte og uekte brøker? Finnes det brøker som ikke er ekte? Hvordan kan en uekte br...- Lyt til Uekte brøker er teite af Matteprat øjeblikkeligt på din tablet, telefon eller browser - download ikke nødvendigt Hva er internett; Hva er broker; Brøkoversikt med oppgaver: Hvilken brøk er størst? - Kittys oppgaver; Hva er lean; Hva er brøk vs; Brøk som en del av en mengde. Hvor stor andel av tomatene er modne? Her ser vi at til sammen er det 3 tomater og disse utgjør hele mengden. Av disse tomatene er det 1 som er moden (rød)

frk linn: matematikk + norsk = sant

Dette er et svært vanskelig emne, det vil alltid være slik at flertallet definerer hva likheten skal handle om. Jeg startet denne artikkelen med å stille spørsmål ved uttrykket: det flerkulturelle samfunn. Noe svar har jeg ikke, men jeg har skissert opp hva det kan inneholde. Kilder Elevene skal ha arbeidet med temaet brøk en periode i 8. trinn. Klassens lærer informerer Newton -lærer om hvilket læreverk klassen bruker, og hva klassen har jobbet med fram til besøket.€ Kompetansemål med læringsmål likeverdige brøker kunne finne fellesnevner og addere brøker multiplisere med brø nevneren ikke lenger kan divideres med samme tall, går det ikke an å forkorte brøken mer. 1 15 og er likeverdige brøker. 3 45 2 30 30 : 5 6 : 3 = = = 3 45 45 : 5 9 : 3 2 30 og er likeverdige. Hva er en sammenslåing av likeverdige? En sammenslåing av likeverdige er en situasjon hvor to bedrifter av omtrent samme størrelse velger å kombinere i en enkelt forretningsenhet. Dette er forskjellig fra fusjoner der ett selskap er identifisert som overtakende enhet og den andre som de Gjør kort rede for hva vi mener med begrepet likeverdig brøk. Gi eksempel på to brøker som er likeverdige og vis hvordan du ved bruk av figurer kan vise at de er det. Eksempeloppgave 6 Elevene skulle lage en regnefortelling til regnestykket 3 4 ∙3 5. En elev foreslo følgende fortelling: Per og Anne har kjøpt hver sin pizza. Per.

brøk oversettelse i ordboken norsk bokmål - fransk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Legge sammen og trekke fra med brøker Brøkregning Innhold. Hva er en brøk? Sånn legger du sammen to brøker (samme nevner) Sånn trekker du en brøk fra en annen brøk (samme nevner) Sånn skriver du et tall som en brøk Sånn legger du en brøk til et tall Sånn trekker du en brøk fra et tall Oppsummerin Her kan du øve på Subtraksjon av brøker nivå 2. Les forklaringen, se på eksemplene og gjør alle subtraksjonsøvelsene med 5-stegsplanen for å lære hvordan du kan subtrahere brøker. På dette nivået har ikke brøkene samme nevner

Likeverdige brøker nivå 1 3 Questions Uansett er det sluttsummen, arbeide pluss materialer, som er avgjørende. Hvis et tilbud er satt opp med ti tusen mer i arbeidspenger og ti tusen mindre i materialer et annet, med samme sluttsum, så er de likeverdige økonomisk sett, og jeg velger alternativ ut fra andre kriterier Hver av sirklene er delt opp i biter. Elevene får en sirkel hver, og ser etter hvor mange deler den er delt i. - Alle delene mine er like store, sier Lin. - Brøkdeler er alltid det, sier læreren. - Hvor mange deler er det i sirkelen din, spør hun. - Det er fire deler, svarer Lin. - Da er hver del en firedel Feminisme er teorien om politisk, sosial og økonomisk likhet mellom kjønnene. Det er en ideologisk tankeretning som legger til grunn at menn og kvinner skal ha like rettigheter og bli anerkjent som likeverdige individer. Feminismen er opptatt av den historisk skjeve maktfordelingen i samfunnet mellom mann og kvinne, en maktfordeling som både er et kulturelt og et strukturelt fenomen Brøk der teller er større enn nevner. Verdien av brøken er større enn en og kan skrives som et blandet tall. Eks: $\frac 73$ er en uekte brøk og kan skrives som. Her ser vi på addisjon og subtraksjon av brøke . Addisjon og Subtraksjon . For å kunne legge sammen eller trekke fra brøker må vi ha felles nevner. La oss først se på.

 • Delta landform.
 • New jersey population.
 • #ik zie jou.
 • Yamaha tenere 700.
 • Vancouver sightseeing map.
 • Godt nytt år 2018 bilder.
 • Brustvergrößerung 300 ml vorher nachher.
 • Omar sy filmographie.
 • Tette melkeganger under armen.
 • Simpsons c.
 • Zimmer mit fotos gestalten.
 • Familia de emma coronel.
 • Kumulativ frekvens geogebra.
 • Ferjetakster 2015.
 • Atlanta sehenswürdigkeiten.
 • Autopass brikke.
 • Download outlook free.
 • Seb mastercard.
 • Augenarzt wolfsburg.
 • Bønnestuing taco.
 • Econ ucsd.
 • Elektro nek.
 • Buddhismen seksualitet.
 • Vagcat parts.
 • Melanom kopfhaut.
 • Ntnu hva skjer.
 • Kz dachau gaskammer.
 • Dette tenner menn på vg.
 • Lateinformation delmenhorst.
 • Teppelageret stavanger.
 • Nodes norsk.
 • Royal marine akershusstranda.
 • Hundeutstilling varhaug 2017.
 • Adelaide kane nomineringar.
 • José bastón natalia baston.
 • Super rtl serien 2010.
 • Kazuo ishiguro nobel prize.
 • Pixel mosaik vorlagen.
 • Elberadweg karte pdf.
 • Webcam st martin.
 • Shahdad salukis.