Home

Hovedfag i historie

hovedfag - Store norske leksiko

Forside | Kjetil Haaland

Pryser er utdannet cand. philol. med hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo. Han er professor i samtidshistorie ved Høgskolen i Lillehammer, og har vært ansatt der siden 1975. Han var den første av høgskolens ansatte som oppnådde professorkompetanse basert på sitt forskningsvirke ved daværende Oppland distriktshøgskole i 1993 Bachelorprogram historie er en treårig utdannelse og består av 180 studiepoeng. Den består av fordypningsemner i historie på minst 82,5 studiepoeng, i tillegg kommer fellesemner, fag 2 og en valgfri del Hovedfagsoppgaven omhandler forholdet mellom partier og presse i norsk etterkrigstid. Hun var fra 2003 til 2010 leder i Norsk Pressehistorisk Forening og er siden 2010 redaktør i Pressehistorisk tidsskrift. Fra 1978 til 2008 arbeidet Skre som journalist i NRK, Dag og Tid og Aftenposten Over til bachelor og master En ny gradsstruktur skal være innført ved alle universiteter og høyskoler senest i 2003. Dette innebærer en lavere grad (bachelor) med tre års varighet, og en høyrere grad (master) med to års varighet

Historie fellesfag . Kan du en del historie blir det lettere å forstå hva som skjer i dag: både i verden og i samfunnet rundt deg. Historiefaget er et av kravene for å få generell studiekompetanse, og dette kurset dekker kravet til påbygg, 23/5 regelen og studieforberedende vitnemål Hovedkapitlene gjennomgår den franske og amerikanske revolusjonen, 1814, befolkningsvekst og den industrielle revolusjonen, nasjonalisme og imperialisme, samt Norges selvstendighet. Matriks er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett

Kjøp Historie Vg2 fra Cappelen Damm Undervisning I Historie Vg2 behandles norsk historie sammen med europeisk historie der det er naturlig. Men det er to egne kapitler om Norge: Vikingtid og middelalder i Norge og Norge i vekst 1500-1800. De 10 kunnskapsmålene i læreplanen er fordelt på 7 kapitler, og de presenteres i kronologisk rekkefølge Geografi og karriere. Undersøkelser om hvor våre ferdige kandidater med hovedfag eller master i geografi jobber, viser et relativt bredt spekter av arbeidsplasser - Etter 35 år i NRK slår jeg lett fast at jeg aldri har hatt en kjedelig arbeidsdag. Og at jeg tok hovedfag i historie ved UiB i 1976 har vært helt avgjørende for karrieren min, sier Hans-Wilhelm Steinfeld. Utenriksreporteren var 29 år gammel da han ble Moskva-korrespondent, i byen hvor han hadde gjort feltstudiene til hovedfaget sitt

Knut Are Tvedt (f. 1952) er cand.philol. med hovedfag i historie. Han har i mange år fram til 2011 vært forlagsredaktør og redaktør i Store norske leksikon med ansvar for bl.a. historie og politikk. Tvedt har vært hovedredaktør av flere av tilleggsbindene til Store Norske leksikon i bokform Paul Viktor Wiker er lektor, med et hovedfag i Historie, og lærerutdanning fra Sagene lærerhøyskole. Innholdet på disse nettsidene er fundert på praktisk arbeid i skolen. Han har siden 1996 arbeidet praktisk med endringsprosesser og systembygging på minst 230 skoler over hele Sør-Norge Planen var å bli lektor med hovedfag i nordisk litteratur og språk. Slik ble det ikke. Sprauten ble i studieåra trukket over til historiefaget, først og fremst av Sverre Steen som han hadde jevnlige samtaler med. I 1973 begynte han på hovedfag i historie. Han ville skrive en oppgave om et tema fra tydlig nytid Eksempel: Undervisning i hovedfag er en universitetsoppgave.; Jeg begynte i reklamebransjen, gikk over til IBM som salgskonsulent, brøt til slutt opp fra fast stilling og kjøpte meg antikvitetsforretning, forteller Per Geisner, som nå har gjort student av seg og tar hovedfag i historie.; Jeg har aldri vært opptatt av studentpolitikken, sier Kai Henriksen, klar for hovedfag i statsvidenskap

Karin Haugane er født i Haugesund i 1950.Hun er cand.Philol. med hovedfag i historie og debuterte i 1989 med diktsamlingen Rester av glemsel.Hun er også oversetter; og har bl.a. gjendiktet Arthur Rimbauds Illuminasjoner.. Skjønnlitterære utgivelser I «Bienes historie» skriver Maja Lunde om en dyster framtid for all verdens land, når biene er utryddet. Siden boken ble utgitt, har forfatteren fått høre fra flere at de nå ser på verden. Han er utdannet lektor med hovedfag i historie fra Universitetet i Bergen og har doktorgrad i lesevitenskap/historie fra Universitetet i Stavanger. Ole Jone har forsket på den politiske rollen folkerettsjurister har hatt, han har vært førsteamanuensis på UiS og undervist i videregående skole, skrevet flere bøker, blant annet om organisasjoner både på lokalt og nasjonalt nivå Her tok hun hovedfag i sosialantropologi på Blindern. Som en del av studiet dro Anne på feltarbeid til Tanzania i halvannet år. Rolf Arve frykter at Annes historie ikke er unik Mari Jonassen (f. 1966) er cand.philol. med hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo. Hun har skrevet flere bøker om andre verdenskrig, deriblant Alt hva mødrene har kjempet: Kvinner i motstand 1940-1945 (2010), samt biografier over kvinnelige foregangsskikkelser som Ragna Nielsen (Livet er et pust, 2011) og Fernanda Nissen (Kjærlighet og arbeid, 2013)

Mannes har hovedfag i historie, mellomfag i russisk og har utgitt to bøker. Se programmet for konferansen. Videohilsen. Erna Solberg. Statsminister. Erna Solberg har vært Norges statsminister siden 2013 og partileder i Høyre siden 2004. Hun har representert Hordaland på Stortinget siden 1989 Cand. philol. med historie hovedfag i 1954. Lektor på gymnas/videregående skoler 1956-1998 De siste 20 år studieinspektør (avdelingsleder) på Persbråten videregående skole Leder av Vinderen Historielag 2004-2016 Leder av Pensjonistlaget i Utdanningsforbundet Oslo, vgs. 2011-2015 Produksjon: Romerriket - Bysants. Fordypningshefte i. 1. Undervisning i hovedfag er en universitetsoppgave.: 2. Jeg begynte i reklamebransjen, gikk over til IBM som salgskonsulent, brøt til slutt opp fra fast stilling og kjøpte meg antikvitetsforretning, forteller Per Geisner, som nå har gjort student av seg og tar hovedfag i historie.: 3 Hundstad har hovedfag i historie fra 2004, er utdannet Ph.D. i 2013 fra Universitetet i Bergen og har publisert arbeider innen maritim historie, kystkultur, regional identitet og turisme. Han er siden august 2018 leder ved Norsk lokalhistorisk institutt. Kom da fra stilling som førsteamanuensis ved Historisk institutt, Høgskolen i Volda Historie har vore og vert framleis brukt til å byggja nasjonar, skapa identitet eller oppnå politiske mål. Media, skule og andre utdanningsinstitusjonar, politiske parti og ei rekkje andre aktørar påverkar, medvite eller umedvite, vår oppfatninga av fortida

Hovedfag - lokalhistoriewiki

Hovedfag (cand philol i mitt tilfelle, hovedfag fra historisk - idag humanistisk - fakultet) er en toårig fordypning etter cand mag, krevde høyt karaktersnitt, minimum mellomfag fra det gitte fagområdet og innebar bl a en hovedoppgave på ca 100 sider Kjerneelementer i historie - Hvor går historiefaget?. Korbøl, Karsten & Meadow, Kirsten (2017). Med familiehistorie i dybden. Historikeren. ISSN 1891-6600. (3), s 26- 29 Korbøl, Karsten (2016). Fagskriving i historie via premierte elevtekster. Korbøl, Karsten (2016). Historiekonkurransen Min familie i historien og historieundervisning HEIMEN -- TIDSSKRIFT FOR LOKAL OG REGIONAL HISTORIE Heimen er det sentrale vitenskapelige tidsskriftet for alle som arbeider med og interesserer seg for historie med grunnlag i det lokale og det regionale. Heimen publiserer studier over lokale samfunn eller fenomener som kan kaste lys over større enheter eller spørsmål. Heimen har vært organ for Landslaget for lokalhistorie siden 1922 og. Kristian Steinnes (født 1963 i Finnøy kommune i Rogaland) er forfatter av Harstads historie Ved egne krefter som utkom i 2003.Verket er på 600 sider og inneholder ca. 600 bilder. Steinnes avla eksamen i historie hovedfag ved NTNU i 1995 på en oppgave om britisk europapolitikk: Outside Europe's magic circle: Macmillan og den britiske regjeringa - den første søknaden om medlemskap i EEC i.

Historie Perspektiver er et læreverk i historie for Vg2/Vg3 og påbygging som kombinerer god historiefaglig formidling med et økt fokus på elevens læring. Hege Roaldset har historie hovedfag fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet som lektor i videregående skole, og undervist ved Universitetet i Oslo og i Stavanger Harald Rinde (født 1965) er professor i historie ved Universitetet i Agderog studiekoordinator for masterstudiet i historie samme sted. Han har hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo i 1992 og tok doktorgraden samme sted i 2004 på en avhandling om det tidlige telefonvesenet i Skandinavia Telefon: 40 02 35 39 E-post: monica.morch@norskfolkemuseum.no. Utdannelse Cand. philol. Hovedfag i historie Universitet i Oslo 2003. Hovedfagsoppgave «Fortet som aldri kom i krig» - Urskog fort i 1905 Studiet i hovedfag helsefag, med fordypning i rehabilitering har for meg blitt en anledning til å søke etter rehabiliteringsvirksomhetens identitet, psykiatriens historie på som en historie om profesjons- og institusjonsbygging, (utvikling av et praksisfelt). (Skålevåg, 2003)

Om nettstedet. Nettstedet er drevet på idealistisk grunnlag. Nettstedet eies og driftes av Hallvor Brunstad (f. 1976), som er utdannet sosionom og cand.philol. med hovedfag i historie Han er cand.philol. med hovedfag i historie fra NTNU i Trondheim. Utgir på Vigmostad & Bjørke. Sidsel Dalen, styremedlem. Forfatter (f. 1969) bosatt i Oslo. Bakgrunn som journalist og PR-rådgiver. Bachelor i antropologi og massemedia, hovedfag i medievitenskap og master i EU-politikk ved London School of Economics TORBJØRN FÆRØVIK (f. 1948) er cand.philol med hovedfag i kinesisk historie. Han er tidligere journalist i NTB, Arbeiderbladet og NRK og har de senere årene vært sakprosaforfatter, med bøker som Kina , India , Veien til Xanadu , Marco Polo , Midtens Rike - en vandring i Kinas historie og Orientekspressen

Historie (master - to år) - Universitetet i Osl

 1. Av Hans Olav Lahlum 37 år gammel historiker og forfatter. Født og oppvokst i Nordland, utdannet med hovedfag i historie samt mellomfag i religionshistorie og statsvitenskap fra Universitetet i.
 2. Konklusjon: skal man bli professor i historie må man ta doktorgrad innen historie. Som historiker trenger man bare hovedfag (vet ikke om man kan kalle seg historiker etter å ha tatt bachelor eller mellomfag) Not quite friends but not quite stranger
 3. Hun har vært fagansvarlig for kvinnebevegelsens historie i Norge på snl.no siden våren 2012. Før dette har hun skrevet en rekke artikler om kvinner i Norsk biografisk leksikon, nå lenket til snl.no. Hun tok hovedfag i historie ved Universitetet i Oslo i 1975 med oppgaven LO, DNA og striden om gifte kvinner i lønnet arbeid i mellomkrigstiden
Forfatter Arild Mikkelsen

Hovedfag — Steinerskolen i Bæru

Terje Tvedts historier . Terje Tvedt går løs på min forskning snarere enn å forholde seg til mine kommentarer til boken hans. Det han skriver er usant, misvisende eller helt på siden av mine. Lise Robertsen er fagansvarlig og faglærer i fagene historie, samfunnsfag, sosiologi og sosialantropologi og politikk og menneskerettigheter. Hun har sin 6-årige utdannelse fra Universitetet i Tromsø med hovedfag i historie. Lise er en av ASK sine mest erfarne sensorer som har eksaminert over 2000 privatister Erling vokste opp i Bergen. Foreldrene var Tone og Agnar Sandmo. Det var kjærligheten som brakte Erling til Oslo, hvor han tok historie hovedfag ved UiO i 1991. Han fant etter hvert roen og lykken med sin Brita og hennes datter Vida. Så kom Eli og Agnes. For oss som studerte sammen med ham, var det tidlig klart at han var en spesiell begavelse Født 1954. Cand.philol. 1981 med fagene nordisk mellomfag, filosofi mellomfag, historie hovedfag. Dr. philos. 1988. Ansatt i ulike stipendiat- og forskerstillinger 1984-92. Prosjektleder for prosjektet Utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 1800-tallet 1993-97. Professor i moderne historie ved Historisk Institutt fra 1996

Christine Hoem - VISP

Hovedfag i historie, UiO (2002) Faglitterært stipend fra NFFO, Den store ml-boka (2007) Koordinator, Nettverk for studier av totalitarisme og ekstremisme, UiO (2008-2017) Stipendiat i historie, UiO (2009-2013) med prosjektet From the New Left to the Far Left: West Germany and the United States 1960-197 Kurseksamen til hovedfag i statsvitenskap 1977-1979. Ansgar Gabrielsen, H: Befalsskole 1976. Forsikringsakademiet 1986. Åslaug Haga, Sp: Cand.mag. (mellomfag i historie og statsvitenskap, grunnfag sosiologi), Universitetet i Oslo 1984. Hovedfagskurs i statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1985. Aspirantkurs i Utenriksdepartementet (UD) 1985. Tekst: Ellen Marie Arefjord (2003) Håndverker Hilde Rønning (33) i Oslo har drevet for seg selv i fem år. Eneste «kollega» er hunden, som alltid følger med på jobben. Og det er bra for Hilde - for det er Smilla som sier fra når hun trenger luftig. Dermed får den arbeidsglade sjefen i enmannsbedriften «e Artikler til fri bruk. Egill Danielsen Stiftelse publiserer artikler med fagstoff beregnet på elever, lærere og andre ansatte i skolen. Noen artikler refererer spesielt til arbeid i kristne skoler, men vil også være relevante for arbeid i andre skoler

1996: Cand. mag. med fagene sosialøkonomi grunnfag og mellomfagstillegg, semesteremne i Russland- og Østeuropakunnskap, og mellomfag i historie, alle Universitetet i Oslo. 1999: Cand.philol. med historie hovedfag, Universitetet i Oslo Velg arbeidsfelter(Hold inn ctrl eller cmd for å velge flere kompetansefelt Les denne saken på UiOs nettsider. Historikk Det samfunnsvitenskapelige fakultet ble opprettet 1963. Hovedårsaken var et hurtig stigende antall studenter, og erkjennelsen av et faglig fellesskap, innenfor samfunnsfagene Landinfo er utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon. Våre oppdragsgivere er primært beslutningsfattere i Utlendingsdirekoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE). Landinfo er administrativt underlagt UDI. Enheten er imidlertid faglig uavhengig, og kan ikke instrueres i faglige spørsmål av ansvarlig departement, UDI eller UNE Sammendrag Kirkehistorie - Historie og filosofi Dette var alt vi hadde i Hovedfag i 3 uker ved OBS, som vi skulle ha prøve om. Derfor skrev jeg ned alle notatene i dette dokumentet

Historie Vg3 Påbygging Cappelen Damm Undervisnin

Hovedfag i nordisk språk og litteratur, med fagene historie og sosiologi i graden. Praktisk-pedagogisk utdanning. Arbeidserfaring Kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen Region midt. Konstituert kommunikasjonsleder i Statens vegvesen Region. midt. Nyhetsjournalist. Prosjektleder for helgemagasin i nyhetsavis Siri Lill har hovedfag i historie og mellomfag i russisk. Hun har utgitt to bøker: I Livvakt i helvete - Aleksandr og krigen i Tsjetsjenia (2003) lar hun oss se krigen i Tsjetsjenia med en russisk soldats blikk. I 2010 kom thrilleren 66 grader nord

Jostein Berglyd

Søknadsfrist og opptak for Historie (master - to år

 1. Niemi vokste opp i Salttjern rett øst for Vadsø. Han avla examen artium ved Finnmark off. gymnas i Alta 1963, studerte ved Universitetet i Oslo fra 1965 og ble cand.philol. med hovedfag i historie 1972. Sin akademiske yrkeskarriere startet han som lektor ved Vadsø gymnas 1972-75
 2. Historie Spesialpedagogikken og Institutt for spesialpedagogikk i historisk lys. Begynnelsen. Behovet for et hovedfag (lektorutdanning) i spesialpedagogikk ble første gang lansert i 1967, uten at det medførte noen konkrete planer eller initiativ
 3. Forsiden UiO Det humanistiske fakultet Institutt for arkeologi, konservering og historie UiO UiO Universitetet i Oslo Institutt for arkeologi, konservering og historie Det humanistiske fakultet For ansatt
 4. Håvard Lund har Cand.philol fra Universitetet i Oslo, hovedfag i idéhistorie, mellomfag statsvitenskap og grunnfag historie. Han har lang erfaring som journalist og rådgiver og fra undervisning og informasjonsarbeid ved Fagskolen Innlandet. Han er i sitt stipendiat tilknyttet doktorgradsprogram ved OsloMet og handler om retorikk
 5. Olaug Strand er Cand.philol med hovedfag i historie fra NTNU, og er nå stipendiat i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Olaug har undervisningserfaring i norsk, samfunnsfag og historie på videregående- og universitetsnivå

Studiets oppbygning - Historie - bachelorprogram - 3-årig

Kirsten har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap (UiO), Heidi Helgestad er markedsansvarlig i redaksjonen for norsk, historie, samfunnsfagene og økonomiske fag på videregående skole. Hold deg oppdatert på Fagsnakk. Abonner på Historie, religion og filosofi Den nye avdelingslederen ved museet har hovedfag i dyreadferd og eier en hund som er både gammel, døv og sær. - Men akkurat nå leser jeg Ranas historie

Tore Pryser - Wikipedi

 1. Gunnar Martinsen hadde sin utdannelse som lærer fra Nesna Lærerhøgskole fra 1966. På Norges lærerhøgskole tok han i 1969 historie grunnfag. I 1970 ble årsenhet i spesialpedagogikk fullført, og det var i dette faget han etter hvert også tok sitt hovedfag som han avsluttet i 1981
 2. Sigurd Sørlie (f. 1975) har en cand. philol. med historie hovedfag fra Universitetet i Oslo 2004, en MA i historie, University of Exeter 2006 og en ph.d. fra Universitetet i Oslo (2015)
 3. 2005 - 2009: Ph.D. Universitetet i Oslo, Institutt for Litteratur, Områdestudier og Europeiske språk. 1992 - 1994: Cand. Phil. med hovedfag i fransk og hovedfag i historie (godkjent fra Frankrike) Universitetet i Oslo, Klassisk- og Romansk Institutt 1991 -1992: Mellomfag i fransk

Historie- bachelorprogram - 3-årig - Trondheim - NTN

 1. Han har spesialisert seg på norsk sjøkrigshistorie og norsk politisk historie med hovedvekt på perioden 1807-1905, og har publisert flere bøker og artikler. Tom Kristiansen (f. 1953) er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier. Han disputerte ved Universitetet i Bergen og har hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo
 2. Gjennom detaljerte rekonstruksjoner, illustrasjoner, kart og foto tegner boken et bilde av en spennende epoke i Europas historie. Kim Hjardar er historiker med hovedfag i vikingtid og nordisk middelalderkultur. Har bibliografi, innholdsfortegnelse, noter, register ISBN: 978-82-430-0475-7
 3. e interesser nok mer mot de.
 4. al & court records. See your own Reputation & Score, too - Profiles are shown over 300 million times monthly
 5. ist, ja visst» i Klassekampen
 6. Historie lagt inn 29. feb. 2016, 06:55 av Ivan Falsen Klassen har historie i hovedfag mellom vinterferien og påskeferien
 7. ologi. Han har skrevet en rekke bøker, deriblant tre bøker om 2. verdenskrig. Sivertsen har vært journalist både i NRK og TV2, der han har jobbet i nyhetsavdelingene og som dokumentarskaper

Arnhild Skre - Store norske leksiko

Jeg er seniorbibliotekar og har hovedfag i historie og bibliotekvitenskap. Jeg er spesielt interessert i å studere originaltekster fra 1800-tallet. Dette er mitt første forsøk på å lage en hjemmeside. Du kan se bilder av kattene mine her, og lese artiklene mine her I 1905 vedtok Stortinget en ny lov om språklig-historisk og matematisk-naturvitenskapelig embetseksamen. Dette var blant annet motivert med at man ønsket å gjøre universitetsfagene mer forskningsorientert. Studentene skulle nå velge seg et hovedfag, der de skulle utarbeide et selvstendig skriftlig arbeid 1991 Hovedfag i fysioterapi ble opprettet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. 1992 Fysioterapeututdanningen i Trondheim ble opprettet. 1994 Felles universitets- og høgskolelov ble vedtatt. Fysioterapihøgskolene opphørte som egne høgskoler Kjøp I morgen er alt mørkt: Når historien slutter fra Cappelendamm Tredje og siste del av den kritikerroste spenningstrilogien som har tatt ungdom med storm. Begge de to forutgående titlene i serien ble nominert til U-prisen. I morgen er alt mørkt: Brages historie vant også prisen i 2015

Radiokarrieren startet forsiktig 1946, da Hegtun som nybakt cand.philol. med historie hovedfag begynte å vikariere som sportsmedarbeider i NRK mens han samtidig var lektor på Hegdehaugen skole i Oslo. 1948 flyttet han med sin ektefelle til London som norsk medarbeider i BBC Norwegian Section, og året etter ble han fast tilsatt som programsekretær i NRKs dagsnytt- og aktualitetsavdeling Ho tok seinare hovedfag i historie ved Universitetet i Bergen. Ho har òg studert statsvitskap i USA. Mannes vart tildelt Kringkastingsprisen for 2000. Ho har skrive boka Livvakt i helvete - Aleksandr og krigen i Tsjetsjenia (ISBN 9788248906018, Kagge forlag, 2003), og i mai 2010 utgav ho kriminalromanen 66 grader nord Arne Solli. Arne Solli (f. 1962) er fra Stranda på Sunnmøre. Utdannet ved Universitetet i Bergen med hovedfag og doktorgrad i historie. Ansatt som førsteamanuensis i historie siden 2004 ved Institutt for Arkeologi, Historie, Kultur og Religionsvitenskap (AHKR) Respekt for historien. En god fagansvarlig er en person med en viss sjangerforståelse. Å skrive for leksikon setter noen grunnleggende krav til skrivestil, og folk som søker seg til snl.no gjør det fordi de forventer en spesifikk type innhold og form. Dette må de fagansvarlige kunne levere En best mulig utforming av barnehagens fysiske miljø, bygg og uteområder fremmer barnas frilek og styrker deres trivsel. Lekemiljøer som innbyr til mange ulike typer lek, er viktig for barnas involvering, trivsel og fysiske aktivitetsnivå. Det å jobbe me

Over til bachelor og master - Forskning

 1. Engelsk hovedfag, Universitetet i Oslo, 2003. Forskning Nyere amerikansk innenrikspolitisk historie. Det republikanske partiet og den amerikanske konservative bevegelsen. Velferdspolitikk i USA. Utvalgte publikasjoner Matters. Programfaget samfunnsfaglig engelsk.
 2. nepla
 3. Kim Hjardar (f. 1966) er historiker og lektor med hovedfag i vikingtid og nordisk middelalderkultur fra Universitetet i Oslo. Kim Hjardar var medgründer av historiemagasinet Levende Historie i 2001, og jobbet som redaksjonssekretær fra 2003-2008

ASK Privatist - Historie fellesfa

Ola studerte 1989-1994 til cand.mag. ved Universitetet i Oslo, med sosialantropologi, mellomfag i statsvitenskap samt mellomfag og påbegynt hovedfag i historie i fagkretsen. Han har gjennomført sjefskurset ved Forsvarets høgskole Hovedfag i nordisk, mellomfag i historie og i tillegg lokalhistorie. Videre har jeg årsenhet i sosialpedagogikk inkl. karriereveiledning, årsenhet i spesialpedagogikk (ferdig v-21) samt noe engelsk, mediekunnskap og matematikk ved siden av. Har tidligere vært konsulent på historiebok, og er nå nå medforfatter på nytt historieverk for videregående skole (Aschehoug, utkommer våren 2021) NAVN: Solveig Margrethe Barstad AKTUELL I: TV 2 hjelper deg FØDT OG OPPVOKST: Førde FØDSELSÅR: 1966 UTDANNING: Hovedfag i statsvitenskap, grunnfag i historie og offentlig rett, ved. Mannes har hovedfag i historie, mellomfag i russisk, grunnfag i russo- sovejetiske studier. Utover dette har hun forsvarets russiskkurs (befalsskole) og studier i statsvitenskap i Georgia, USA (ettårig stipend fra Rotary). Siri Lill Mannes har lang bakgrunn som journalist, programleder og gründer. Mannes startet i TV2 da kanalen ble åpnet i.

Tord Lien – WikipediaAlumni | UiTLedelseKurs i norsk språk, kultur og samfunnsliv - Fondet forNorges 10 beste eventyr & animasjons filmer | Norsk filmTorkjell Leira - Naturhistorisk museum

Hovedfag - periodeundervisning. Alle skoledagene begynner med to sammenhengende timer som vi kaller hovedfag. Et hovedfag strekker seg over en periode på 2 - 4 uker. Periodene er tilrettelagt for å gi fordypning i bestemte fag, for eksempel matematikk, norsk og historie. Fortellinger -en pedagogisk metode Kjøp 'Kort og godt kjemi, med organisk kjemi og cellekjemi' av Nils Olav Sjøberg fra Fagbokforlaget historie er av den grunn et veldig bredt fagfelt med mange ulike opphav.1 For artikkelforfatterne er miljøhistorie på det mest grunnleggende nivået studiet av samspillet mellom mennesker og deres fysiske omgivelser i et historisk perspektiv. Miljøhistorie oppfordrer til å forstå miljø og natur som mer enn bare den fysiske bakgrunne Jeg har hovedfag i engelsk, med vekt på amerikansk litteratur. - Også historie, samfunnskunnskap og psykologi i fagkretsen - Undervisning av unge mennesker har vært mitt yrke i mange år. Dette er et fritt og uavhengig nettsted, basert på egen leseglede - og på egne tanker om bok Gift med Sigrunn. Fem barn, tre svigerbarn og 12 barnebarn. Lektor m. opprykk. Historiker. Filolog. Master/hovedfag i politisk historie. Grunnfag/årsenhet/60 stp. i. Da jeg jobbet som lærer i norsk skole, med hovedfag i politisk historie, ble jeg satt til å undervise i engelsk og fransk - fag som jeg bare hadde grunnfag i

 • Lysten kryssord.
 • Tips juleshopping london.
 • Stressor norsk.
 • Beste stolsekk.
 • Sebastien bruno kaker.
 • Jahr des drachen.
 • Lav fredet.
 • Huawei finner ikke wifi.
 • Pct trail dauer.
 • Echte geister erfahrungen.
 • Speilteleskop.
 • Fluor schalenmodell.
 • Sozialwohnung villingen schwenningen.
 • Hvor mange uker er det i et halvt år.
 • Acer swift 3 test.
 • Statistik behinderte kinder.
 • Jennifer rostock twilight.
 • Hvit tykk utflod.
 • Hvordan bli kvitt pcos.
 • E postadressen.
 • Sea life königswinter bilder.
 • Likør best i test.
 • St. galler nachrichten.
 • Motsatt av pragmatisk.
 • Baby skriker om kvelden.
 • Instagram glyph.
 • Fahrrad flohmarkt karlsruhe.
 • Lucario moveset.
 • Lokalavis for larvik.
 • Louis vuitton sko.
 • Wm 2018 spielplan excel.
 • Byggmann garasje.
 • Akvarellmaling panduro.
 • Plumbo 2018.
 • Nesquik frokostblanding innhold.
 • Arteriell emboli.
 • Nord syd øst vest på spansk.
 • Conquiste di augusto.
 • Oppgradere batteri e golf.
 • Kosttilskudd hår test.
 • Persönliche fragen zum kennenlernen.