Home

Norsk historie uio

Emnet gir en innføring i norsk historie for perioden ca. 800-1814. Det omhandler de viktigste trekkene i den demografiske, økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingen i Norge. Pensum er delt i to: oversiktspensum gir innsikt i lange linjer og viktige perioder i historie Hvordan levde menneskene i Roma for 2000 år siden? Eller i Paris for 200 år siden? Det er lett å la seg fascinere av fortiden. Å forstå den er vanskeligere, men årsenheten er et godt sted å begynne Historie (bachelor) Våre bilder av fortiden er ofte i svart og hvitt: frihet mot slaveri, demokrati mot fascisme, fred mot krig, orden mot kaos. Velg bachelorprogrammet i historie: Oppdag at fortiden var nyansert og i farger

HIS1110 - Eldre norsk historie - Universitetet i Osl

Historie (master - to år) Historiefaget er studiet av sosiale, kulturelle og andre strukturelle forhold som har preget og formet menneskenes liv og samfunn gjennom tidene. Men kan Vitenskapsbutikken Formidling av prosjekter mellom arbeidslivet og masterstudenter ved UiO Faget historie er inndelt i følgende grupper: historiografi, Norge opp til 1319, Norge 1319-1813, Norge 1814-1905, Norge1905-1939, Norge fra 1940, tidligere norske områder/norrøne utbygder, andre land, norsk lokalhistorie (ordnet alfabetisk på lokalt område, f.eks. B for Bergen), personalhistorie (ordnet alfabetisk etter navn på omtalt person, f.eks. D for Ludv. Kr. Daa) Prosjektet Norgeshistorie på nett er avsluttet. Resultatet, nettstedet Norgeshistorie.no, ble lansert desember 2015. Nettstedet forvaltes av Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo, og forteller om Norges historie fra steinalderen til i dag

Historie (årsenhet) - Universitetet i Osl

Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur (årsenhet) Er det sant at norsk er et fattig språk? Hvorfor spilles verker av Henrik Ibsen og Jon Fosse over hele verden UiO har også vedtatt å jobbe målrettet for å øke andelen kvinner i professor II-stillinger ved kallelser av kvinner. Historie Etableringen. Ønsket om et eget norsk universitet ble fremsatt allerede i 1661, da Norge var en del av unionen Danmark-Norge Det norske institutt i Roma har fungert som en base og ressurs for norske forskere og studenter siden 1959, og er et av de mange utenlandske akademiske institusjoner i Roma. I løpet av årene har utallige norske forskere og studenter tilbrakt forsknings- og utdanningsopphold ved instituttet

Historie (bachelor) - Universitetet i Osl

f.e.johannessen @iakh.uio.no: Historie, Tidlig moderne historie, Økonomisk historie, Bedriftshistorie: 1 2 3 Neste side. RSS-strøm fra denne siden. UiO > Det humanistiske fakultet > Institutt for arkeologi, konservering og historie > Personer > Fast vitenskapelig ansatte; Midlertidig. Norges historie dekker perioden fra de første menneskene kom til landet og fram til vår tid. De tidligste sporene etter menneskelig bosetning i Norge er fra steinalderen, som begynte rundt år 9000-10 000 før vår tidsregning. DUO - Digitalt arkiv ved UiO, inkl. masteroppgaver; Diplomatarium Norvegicum; Master- og hovedoppgaver i historie - om søking i NORA, HISTHOV, m.fl. Internet Archive; Historieinstitutter over hele verden; Bibliografi over engelskspråklig litteratur om norsk historie

Historie (master - to år) - Universitetet i Osl

Skeiv historieskriving på norsk. Skeiv historie har vore eit lite utforska emne i norsk samanheng og det er eit stort potensial for nye forskingsprosjekt både når det gjeld den perioden eg har konsentrert meg om og i tida frå 1950 og framover Sunniva Engh er førsteamanuensis i historie og forskningsleder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH). Hun har forsket på moderne bistandshistorie og norsk freds- og sikkerhetspolitikk, og leder nå forskningsprosjektet Sivilsamfunn i Norden, tilknyttet satsningen UiO: Norden

Underkategoriene er inndelt etter historikerens primære forskningsfelt. Noen forskningsfelt er tematiske, mens forskning på historiske epoker er angitt fram til og med dansketiden (inndelt i Oldtid, Middelalder, Dansketid).Historikere som i all hovedsak utforsekr et spesielt land eller en verdelsdel, kategoriseres som områdehistorikere, mens de som utforsker et mi ndre norsk område. Bachelorstudiet i historie er ikke et profesjonsstudium. Det betyr at du selv må tenke gjennom hva du ønsker å arbeide med i fremtiden og sy sammen dine studier. Studieveilederne og karriereveilederne ved universitetet vil kunne hjelpe deg i denne planleggingen, blant annet ved å anbefale valgemner og diskutere mulige yrkesvalg Studerer du HIS1310 Nyere norsk historie ved Universitetet i Oslo? På StuDocu vil du finne alt av studiemateriale, gamle eksamener og foredragsnotater for dette fage

Siri Skåre : Programarbeidet – Senter for

Det var norske ressurser som ble brukt hele veien utover på 1800- og 1900-tallet, «Kongens gate 20 har en dramatisk historie. lett konditor-pregede feltene omkring vinduene er malt murpuss.» Foto: Dg Inge Danielsen/UiO - Alt sammen er forseggjort, med bevisst bruk av norsk naturstein UiO UiO Universitetet i Oslo Institutt for spesialpedagogikk Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Historie Spesialpedagogikken (1986). Denne utviklingen har blitt karakterisert som enestående kompetanseløft og uten sidestykke i norsk høgskolehistorie. I akademisk forstand var retten til å tildele doktorgraden.

Master- og hovedoppgaver i historie avlagt ved UiO

 1. Med bachelorgrad i historie kvalifiserer du til opptak ved USNs master i kulturstudier, samt masterstudium i historie ved andre norske læresteder. Andre masterstudium kan kreve spesielle tilleggskvalifikasjoner. Vår master i samfunnsvitenskap krever for eksempel en gitt mengde samfunnsvitenskapelig metode
 2. Og hvordan ser den norske politiske historien ut fra perspektivet til dem som har stått midt i den - politikerne selv? I boka Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie forteller både forskere og politikere historien om norsk politikk etter krigen
 3. Historie kombineres ofte med andre samfunnsvitenskapelige fag, eller praktisk -pedagogisk utdanning (PPU). Varighet . Årsstudium tar normalt 1 år, bachelorgrad tar normalt 3 år, mastergrad normalt 5 år. Opptakskrav . Generell studiekompetanse. Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS)
 4. st 10 000 år, til sen paleolittisk tid, den første perioden i steinalderen. Arkeologiske funn av boplasser langs hele norskekysten har hittil blitt datert tilbake til 10 400 før nåtid (BP), det eldste funnet regnes i dag å være en boplass ved Pauler i Brunlanes, Vestfold.Disse boplassene er antagelig levinger fra bosettere fra.

Norgeshistorie på nett (avsluttet) - Institutt for

Historie Tingbøker Tingbokprosjektet på Historisk institutt ved Universitet i Oslo har gjennom Dokumentasjonsprosjektet konvertert en rekke tingbøker fra 1600- og 1700-tallet. Tingbøkene er gjort tilgjengelige gjennom Prosjekt for nettbasert hovedfagsstudier, historie Tre steder i Friluftsmuseet rammer inn formidlingen om denne rike, mørke og vakre perioden i norsk historie på Norsk Folkemuseum. På grunn av smittevern i forbindelse med COVID-19 er det et maksantall på 20 personer. Oppmøtested: inngangsporten ved hovedinngangen. Påmelding he

Det Kongelige Frederiks Universitet ble grunnlagt i 1811. I 1939 ble navnet endret til Universitetet i Oslo (UiO). Fram til 1946 var dette Norges eneste universitet. UiO har hatt en grunnleggende betydning for utviklingen av nasjonen. Historien om Universitetet i Oslo er også historien om Norge. Her får du vite mer om institusjonen, menneskene, fagene og bygningene ved Universitetet i Oslo Den norrøne verden - norsk og historie tverrfaglig prosjekt kan du ta kontakt med faglig leder Ellen Cathrine Lund i Norgeshistorie på epost e.c.lund@iakh.uio.no. Undervisningsopplegg på Norgeshistorie.no Kilder og ukas påstand Info / tips til lærer; Økt 0 «Rasistisk» benk: - Markerer en viktig del av vitenskapens historie, sier UiO-rektoren Bydelsutvalget i Gamle Oslo ønsker benken tilegnet Carl von Linné fjernet. For første gang uttaler nå UiO-rektor Svein Stølen seg om den rasistiske benken Les denne saken på UiOs nettsider. Nettstedet Søk & Skriv er laget for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne

Et forskningsmuseum som består av Vikingskipshuset og Historisk museum i Oslo. Arkeologi, etnografi, numismatikk, universitetshistorie, konservering Liste over professorer ved Det humanistiske fakultet (UiO) Hopp til navigering Hopp til søk 1813-1833 Ludvig Stoud Platou (historie, geografi, statistikk) 1886-1899 Moltke Moe (norsk folkespråk og norsk folketradisjon Responsible for this website University of Oslo Library. Contact Us duo-hjelp@ub.uio.no. Privacy polic Universitetsbiblioteket i Oslo er Norges største fag- og forskningsbibliotek. UBs nettside er inngangen til tusenvis av fagdatabaser, tidsskrifter og bøker, trykte og elektroniske. UBs støtter UiO i forskning, utdanning, formidling og innovasjon

Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur (årsenhet

Skeiv historie 2019 Skeivt arkiv lyser ut inntil to masterstipend til prosjekter om norsk skeiv historie. Vennligst se Skreivt arkivs nettsider for mer informasjon om stipendene.. Søknadsfrist. 15. oktober 201 Norsk språkhistorie handlar om utviklinga av det norske språket frå opphavet i urnordisk fram til moderne norsk. Det er vanleg å dele norsk språkhistorie inn i fire tidsperiodar, med glidande overgangar mellom periodane. I går kveld vedtok Stortingen med 89 mot 80 stemmer at datalagringsdirektivet (DLD) skal innføres i Norge. Direktivet vil ikke bli innført før om ca. ett år, men gårsdagens vedtak er en trist hendelse i norsk historie. Min motstand mot DLD har jeg tilkjennegjort ved flere anledninge Bokmålsordboka og Nynorskordboka er også tilgjengelige i appen Ordbøkene. Med appen har du ordbøkene i lomma hvor du enn er, og du kan søke i dem når du ikke har nettilgang

Odd Arvid Storsveen - Institutt for arkeologi

Universitetet i Oslo - Wikipedi

Historie - Det norske institutt i Rom

 1. I Mine studier får UiO-studenter. personlig timeplan; beskjeder fra emner og studieprogram; lenker til studieprogram og emner; snarveier til verktøy og tjeneste
 2. Norsk middelalder I den store middelalderutstillingen finner du en rekke kunstskatter fra kirkene rundt om i Norge. Du får også se gjenstander fra både hverdag og fest. Utstillingen er designet av Norges mest kjente arkitekt, Sverre Fehn (1924 - 2009) og åpnet i 1979. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO. Opplev utstillingen digitalt
 3. I denne masteroppgaven har jeg analysert, klassifisert og tolket som levninger kildene Historia Norvegiae fra cirka 1160, Tjodrek munks Soga um dei gamle norske kongane fra cirka 1180 og Ågrip fra cirka 1190. Disse kildene.

Historie Reinbeitekommisjonen av 1907, bind II. Norsk historisk kjeldeskrift-institutt, 1929-1985. - 3 b. 1: ved Kristian Nissen og Ingolf Kvamen. 1962. - L, 478 s. Protokollene er Schnitlers dagbøker og rapporter fra grenseoppgangen fra Røros til Øst-Finnmark i 1742-45 Ivar Libæk er cand. philol. med historie hovedfag fra UiO. Han har blant annet vært gjesteforsker ved Det Norske Nobelinstitutt og arbeidet som prosjektmedarbeider ved Nobels Fredssenter. Libæk har vært medforfatter på en rekke historiske fagbøker og læreverk, blant annet jubileumsboken om Nobels fredspris og Cappelens historieverk for den videregående skolen

Vi introduserer undervisningsfjernsynets nye storsatsning, Norsk Historie, som er en serie for alle som er interessert i historie og et utdanningstilbud som gir et halvt års studiekompetanse. Sendestart for radio- og tv-programmene er februar 1992. Ved Britt Kristin Holsen, Beate Flattum Rud og Gerd Inger Polden P. M. Røwdes stiftelse - forskning på norsk økonomisk utvikling for forskere UNIFOR - utlyser ulike stipend for master, ph.d. og forskere Peder Sather Grant - forskningsopphold ved UC Berkeley for forsker Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling. Leksikonet er eid av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser/organisasjoner

Nyere norsk historie (HIS1310) Studieår. 2014/2015. Hjelpsom? 4 3. Del. Kommentarer. Vennligst logg på eller registrer deg for å poste kommentarer. Relaterte dokumenter UiO UiO Universitetet i Oslo Norsk senter for menneskerettigheter Det juridiske fakultet. Institutt for menneskerettar, forløparen til Norsk senter for menneskerettar, UiO. Senteret har gjennom heile si historie hatt ein sterk forskingsprofil UiO og Utenriksdepartementet inngår en finansieringsavtale knyttet til programmene. 2003. IMR skifter navn til Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 2004. Geir Ulfstein tiltrer som direktør. MA-studiet blir to-årig. 2005. Hans Petter Graver blir styreleder. SMR etablerer og medvirker til utdeling av et årlig stipend for. Norsk og nordisk historie Verdens historie og samtidshistorie Ny artikkel. Inneholder 0 artikler: A oppdatert av Ola Gunhildrud Berta (UiO) for 40 minutter siden John Logan: oppdatert av Ola Gunhildrud Berta (UiO) Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk

Historisk museum - Kulturhistorisk museu

Det norske institutt i Roma - Det norske institutt i Rom

Miljøsjefen ved UiO slutter på grunn av manglende klimatiltak. (Foto: Jon Olav Nesvold , NTB, UiO) Miljøsjef Øystein Liverød ved Universitetet i Oslo sier opp jobben på grunn av manglende klimatiltak Historie. Ifi ble opprettet i 1977, som en sammenslåing av avdeling D (avdeling for numerisk matematikk) ved Matematisk institutt og avdelingen for kybernetikk ved Fysisk institutt.. Informatikkens historie ved UiO strekker seg imidlertid lenger tilbake enn som så. I 1958 hadde universitetet fått sin store maskin «FREDERIC», og Harald Keilhau holdt programmeringskurs for de som trengte. Norsk Regnesentral (NR, Norwegian Computing Center) er en uavhengig, ideell og allmennyttig privat stiftelse som utfører oppdragsforskning for næringsliv, offentlig sektor og private organisasjoner både i Norge og internasjonalt.Forskningsområdene er IKT og statistisk modellering. Norsk Regnesentral er et av de største forskningsmiljøene innen statistikk i Europa

Botanisk hage – vakker og vitenskapelig - NaturhistoriskAntikken preger vår tid - Institutt for arkeologi

Historikk - Det samfunnsvitenskapelige fakulte

IGIN - Universitetet i osl

Torill Steinfeld - Institutt for lingvistiske og nordiske

NTNUs eldste fagmiljø - bergteknikk - sporer sin historie hit. Foto: snl.no. 1760. DKNVS stiftes. I 1760 ble Norges første vitenskapsselskap Det Trondhiemske Selskab stiftet. I 1767 ble selskappet approbert av Kong Christian VII, og selskapet byttet da navn til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Les mer på DKNVS hjemmeside . 176 Norsk Døvemuseum er et museum som ligger i Trondheim. Museet er startet av døvemiljøet, men er nå en del av Trøndelag Folkemuseum. Ildsjelenes syn på historie og museet er uttrykk for den organiske historieforståelsen, mens Trøndelag Folkemuseum representerer den genealogiske tilnærmingen Det er funnet 15 vitenskapelig godkjente meteoritter i Norge pr. 28. januar 2014. Av disse er 14 utstilt på Naturhistorisk museum. Den siste meteoritten befinner seg ved NTNU i Trondheim. I 2013 ble det funnet en meteoritt i Valle. Når dette skrives, er ikke denne vitenskapelig beskrevet ennå. Det eksisterer et lite antall meteorittforskere i Norge, og hovedkompentansen befinner seg ved NHM.

Sigurd Hjelde - Institutt for kulturstudier og orientalske

Video: Forsiden - Naturhistorisk museu

Nasjonens storhet: Den norske historiske skole - muv

 1. nesamling ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk - Oslo Universitetet i Oslo (UiO) Oslo for 5 dager siden Bli en av de 25 første søkern
 2. Studerer du HIS1110 Eldre norsk historie ved Universitetet i Oslo? På StuDocu vil du finne all studiemateriale, gamle eksamener og foredragsnotater for dette fage
 3. Forsiden UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Viktige årstal i IFI-historia. 1977. Institutt for informatikk vart oppretta med saman med Norsk Regnsentral. 1997. Oppdeling av 5 studieretningar til 9 forskingsgrupper. 1999. Gründerskulen vart starta opp. 2001. Delar av instituttet vart skilt ut for å etablere Simula.
 4. Serie i 12 deler om Norges historie. Serien ble laget som en del av et studieopplegg på universitets- og høyskolenivå. Industrisamfunnet vokste fram i løpet av 1800-tallet med nye produksjonsmetoder og nye sosiale mønstre. Vi fikk bomullsspinnerier og veverier med maskiner fra England, og de første moderne fabrikker ble lagt rundt Bergen og langs Akerselva i Christiania (Kristiania)
 5. Norsk Ordbok vart sett i gang av Det Norske Samlaget med a) ordinnsamling (frå dialektane og prenta kjelder) b) samanredigering av eldre nynorske ordsamlingar og ordbøker i eitt manuskript - det såkalla Grunnmanuskriptet. 1940 (ca.) Grunnmanuskriptet var ferdig (ca. 13 500 maskinskrivne A4-sider)
 6. Forsiden UiO Naturhistorisk museum. UiO UiO Universitetet i Oslo forhistorien er preget både av hvilke forløpere dyrene har og hvordan naturforholdene har endret seg gjennom Jordas historie. Her ser vi nærmere på hvordan er dyr tilpasset det I dette opplegget tar vi turen gjennom Norske sal, der mange av våre mest kjente dyr er.
 7. For 20 år siden var alle enige om at kvaliteten på norsk forskning måtte heves. SFF-ordningens sentrale fødselshjelpere, Kari Kveseth og Viggo Mohr, forteller den glemte historien

Nettstedet ble først utviklet i 2007 av Kirsti Mac Donald (Norsk for internasjonale studenter) og Rolf Guescini (programmering). IGIN nynorsk ble publisert i 2019. Ved feil, ta kontakt med Annely Tomson. Lukk Historien om norsk idrett - fra vikingleik til aktivitet for alle Posted by Erlend M. Aas × 5. april 2013 at 18:22 Norsk idrettshistorie er preget av politikk, maktkamp, konflikt, splittelse, samhold, glede, nasjonalisme og ekstreme prestasjoner Fra norsk til romani: Søk etter norske oversetninger og få den norske oversetninga; Fra engelsk til romani: Søk etter engelske oversetninger og få den engelske oversetninga; Resultatene blir alltid sortert etter romaniorda. Søkeopsjoner. Angi hvordan det skal søkes Gå til: En vanlig dag på avdelingen Undersøkelsen Resultater og utskrivning Tilbake: Framtid i norsk: Tilbake: Futurum : Futurum dannes ved hjelp av hjelpeverbet skulle eller ville i presens + hovedverbet i infinitiv.. Skal bruker vi om noe skal skje i følge en plan.. Anne skal bo i Trondheim et halvt år. Hun skal studere ved det medisinske fakultetet Titan.uio.no Main navigation. Kategorier. Universet Fasadesteinen forteller byens historie. Hvorfor er Stortinget bygd i murstein, Tøyen-museene i granitt og forretningspalassene fra tidlig 1900-tall i larvikitt? - Vi snur alle steiner for å realisere livsvitenskapsbygget

Historie - Institutt for arkeologi, konservering og historie

 1. nefaglige temaer
 2. Historismen innebærer en ny måte å oppfatte historien på. 3. 1 Thomas Krogh, Historie, forståelse og fortolkning: De historisk-filosofiske fags fremvekst og arbeidsmåter, med bidrag av Rolf Theil Endresen, Irene Iversen og Ragnhild Evang Reinton, 4. utg. (Oslo: Gyldendal, 2003), 19. 2 Krogh, Historie, forståelse og fortolkning, 97. 3 Krogh
 3. Forsiden UiO Det juridiske fakultet Nordisk institutt for sjørett. UiO UiO Universitetet i Oslo Nordisk institutt for sjørett Det juridiske fakultet. For ansatte; Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3632-8. Kapittel 10. s 196 - 215 Mestad, Ola.
 4. utter. Partikkelfysiker Are Raklev forteller om atomer, elektroner, protoner, kvarker og myoner. På ganske lettfattelig og elementært vis. Se hele foredraget under. Av Eivind Torgersen. 28. juni, 2019
 5. Norsk politisk parti stiftet 1932 av Eugen Nielsen, etter hvert med Adolf Egeberg jr. som leder. Fremsto som en norsk kopi av det tyske nazipartiet. Bevegelsen skulle være militant nasjonalistisk og radikalt raseorientert og antisemittisk. Ble aldri noen reell politisk faktor, men fikk relativt stor oppslutning blant gymnasungdom
 6. Serie i 12 deler om Norges historie. Serien ble laget som en del av et studieopplegg på universitets- og høyskolenivå. I det andre programmet går vi inn i høymiddelalderen og finner at Norge er et utpreget bondesamfunn hvor eiendom, jord og kultur blir tatt hånd om av kirken og et aristokrati. Manuskript: Sverre Bagge. Tilrettelegging og regi: Helge Torsen
Botanisk hage – et levende museum - Naturhistorisk museum

Norges historie - Store norske leksiko

 1. estudier.uio.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil. Vi tilbyr veiledning i akademisk skriving til studenter med annet morsmål enn norsk. Læringsressurser ved UV. Kollokvierom- og lesesaloversikt, IT- tjenester, bokskap og podcast
 2. Vi gjør om 2. etasje til lesesal for studenter i tidsrommet 09.00 - 16.00 mandag til fredag
 3. Norsk rocks historie. I denne serien følger vi den norske rockens historie fra 50-tallet til midten på 1990-tallet. Foto: Privat arkiv / Privat arkiv. Kjetil Garvik Musiker
 4. : norsk-norsk ordbok ordbok som har både oppslagsord og ordforklaringar på norsk norsk-norsk ordbok ordbok som har både oppslagsord og ordforklaringar på norsk
 5. ner. Sammen.
 6. Det medisinske fakultet (UiO), ble grunnlagt i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetets kjernevirksomhet er forskning, utdanning og formidling til pasientens og samfunnets beste
Tanker om fortid og framtid fra uka som gikkOreopithecus bambolii - Naturhistorisk museum

Forskere fra alle enheter ved UiO er velkomne til å delta. «Aktive Kvinner i Bjerke» ved Ruby Sivaganesh vant Oslo kommunes frivillighetspris for 2020 28. okt. 2020 12:05 Ruby Sivaganesh er overingeniør ved Institutt for biovitenskap Det norske rettsoppgjøret fra 1808 til 1810 mot mistenke landssvikere under krigen med Sverige Oskar Aanmoen Masteroppgave i historie Instituttet for arkeologi, konservering og historie Humanistisk fakultet - Universitetet i Oslo Våren 201 Universitetet i Oslo (forkortet UiO) er det eldste, nest største og høyest rangerte universitetet i Norge. [3] [4] [5] Universitetet har over 27 000 studenter og 6 600 ansatte. Universitetet består av åtte fakulteter som driver forskning i og tilbyr undervisning i teologi , jus , medisin , humanistiske fag , matematisk - naturvitenskapelige fag, odontologi , samfunnsvitenskaper og. Etter å ha vært utsolgt fra forlaget i mange år har Torgeir T. Garmos klassiker Norsk steinbok fått sin verdige og lenge etterlengtede avløser i Norsk mineralbok. Boken inneholder grundig omtale med flotte bilder av 150 norske mineraler og en fullstendig liste over alle mineraler som er vitenskapelig registrert i Norge

 • Garmin 1030 bundle.
 • Gloomhaven classes.
 • Chile historie.
 • Freenet tv registrierung.
 • Airwalk stiefel.
 • Museumsbund freier eintritt.
 • Asynkront turtall.
 • Sushi circle kochkurs bewertung.
 • Kroppsspråk kanin.
 • Yatzy regler hus.
 • Helsedirektoratet tannhelse.
 • Dansegalla 2018 drammen.
 • Dictyosom membran.
 • Bürgerbüro kaiserswerth.
 • Wiedtal karte.
 • British formal email.
 • Pondus eliteserien 18.
 • Hva er mobilt bredbånd nummer.
 • Familienschild keramik.
 • Autostadt kundencenter öffnungszeiten.
 • Teratom bilder.
 • Belid cato 5.
 • Workplace login.
 • Hva er provisjon.
 • Liten vannkoker til reise.
 • Underkjølt regn på engelsk.
 • Brudeferden i hardanger analyse.
 • World's largest building.
 • Ucho prezesa sezon 2 odcinek 19.
 • Klinikk for alle sandnes.
 • Titanic jack.
 • Brunvoll motor.
 • Outlander seasons and books.
 • Glidelager mekanikk.
 • Tannimplantat smerter.
 • Abendblatt berlin gewinnspiel.
 • Kaptein sabeltann nettbutikk.
 • Bil på tog fra narvik.
 • Bjarte hjelmeland død.
 • Oakland flyplass.
 • Mercedes benz c klasse kombi ausstattungsvarianten.