Home

Nye stridsvogner

Hvordan blir Norges neste stridsvogn

Dette kan bli Norges nye stridsvogn. Planen lyder på anskaffelse av 46 stridsvogner av typen S-122 (for to bataljoner pluss treningsmateriell) og 6 bergepanservogner, S-120, med et prisanslag på 1,3 milliarder kroner. Det er lansert flere mulige overtakelses- og betalingsmetoder Mot slutten av 1960-årene hadde tiden for lengst løpt fra de lette stridsvognene som Forsvaret var oppsatt med. Behovet for nye stridsvogner hadde blitt erkjent av Forsvaret allerede ved inngangen til 1960-årene. Myndighetene forsøkte å overtale amerikanerne til å gi Norge 70 middelstunge M48 Patton stridsvogner En ny hovedutfordring er nå at de middels- og langtrekkende PV-missiler som bl. a. norsk infanteri har, etter hvert vil få problemer med å ødelegge reelle stridsvogner og trolig også den nye generasjon stormpanservogner som nå tas i bruk av Russland. De tradisjonelle PV-missiler blir skutt ned av de nye avanserte anti-PV-våpensystemer Den nye hærsjefen ber om 84 kampklare stridsvogner Norsk Leopard 2A4 stridsvogn fra Panserbataljonen, i forbindelse med styrkedemostrasjonen under NATO-øvelsen Trident Juncture 18 i Norge. *** Local Caption *** Norwergian Army Leopard 2A4 main battle tank, at the DV-day, during NATO exercise Trident Juncture 2018 in Norway

Nye stridsvogner: Vil anskaffe stridsvogner fra 2025. Innfasing 2025-2030. 16. oktober la regjeringen fram sitt nye forslag til langtidsplan for Forsvaret. Der står det at man planlegger å legge fram et forslag til stridsvognanskaffelsen for Stortinget i 2021, med innfasing i perioden 2025-2030 Nærmere nye stridsvogner. I budsjettet får kjøp av nye stridsvogner status som «anskaffelsesprosjekt». Det betyr at Norge i løpet av 2021 skal bestemme seg for hvor mange stridsvogner som skal kjøpes. Og fra hvem. Den nye forsvarssjefen, Eirik Johan Kristoffersen, har sagt at Norge trenger 84 stridsvogner Avgjørelse om nye stridsvogner kommer i 2021 15.05.2020. Ingen tegn til koronabølge i Bergen. Fakta om Adevinta

Norge skal gå til anskaffelse av nye stridsvogner til en kostnad på mellom 10 og 15 milliarder kroner. Det gir nye industrielle muligheter. Vi ser nå at en av de potensielle leverandørene presenterer store og helt nye muligheter for norsk industri, ikke bare i Buskerud, men også andre steder i landet - med et potensial for flere hundre nye arbeidsplasser Winston Churchill hadde sett Rolls-Royce panserbiler i bruk i 1914, og hadde hørt om planer om å lage et beltegående kampkjøretøy.Han var på den tiden marineminister, og nedsatte Landskiomitéen for å utvikle dette nye våpenet. Selv om stridsvogner opprinnelig ble kalt landskip av komiteen, ble det hetende tank på engelsk, etter en avledningsmanøver for å skjule hva som egentlig. Enkelte stridsvogner kan passere vassdrag på inntil fem meters dybde ved hjelp av snorkel, andre har spesialkonstruksjoner som gjør dem flytende (amfibiske) på kort tid. Eksempler på dagens stridsvogner er de britiske Challenger II (62,5 tonn), den franske Leclerc (56,5 tonn), den amerikanske M1 Abrams (62,5 tonn), de russiske T-80 (46 tonn) og T-90 (46,5 tonn), og den tyske Leopard 2 (55.

- Vi trenger nye stridsvogner så raskt som muli

 1. Regjeringen øker forsvarsbudsjettet for 2019 med fire milliarder, men anskaffelsen av nye stridsvogner ligger ennå på is. - Det er ille, mener Liv Signe Navarsete (Sp)
 2. I 2014 skjedde et nytt stort skifte da USA flyttet nye og tyngre stridsvogner og pansrede kjøretøy til Norge, noe som førte til debatt. Endringene som nå skjer ble varslet allerede i 2017. De skjer parallelt med at det pågår nye samtaler om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA. LES OGSÅ: - Lagrene i Norge gir unike mulighete
 3. I langtidsplanen for Forsvaret foreslår Regjeringen å anskaffe nye stridsvogner til Hæren fra 2025. Norge har de senere årene operert Leopard 2A4N, og de siste versjonene av Leopard stridsvognen, 2A7+, vil for mange være en åpenbar kandidat i en norsk stridsvognsanskaffelse. Om Norge skulle se etter alternativer, er det ikke mye å velge i

Vil kjøpe nye stridsvogner - Aldrimer

Nye stridsvogner nå! Hærens 80-talls Leopard 2 A4 stridsvogner er i dag blant de eldste i Europa, og er håpløst utdaterte i forhold til andre lands Leopard stridsvogner (som vi operer sammen med bl.annet i Litauen), og ikke minst i forhold til våre topp moderne CV-90 stormpanservogn er. Våre gamle LEO 2 A4 kommuniserer dårlig med våre hel-digitaliser te CV-90 vogner Det er planlagt å anskaffe nye stridsvogner til Hæren som en konkurranse. Anskaffelsen av nye stridsvogner skal etter planen legges frem til beslutning for Stortinget i 2021. Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsmateriell i oppdrag å utarbeide beslutningsgrunnlag for «Prosjekt 9360 - Stridsvognkapasitet til Hæren»

Slik blir Norges nye stridsvogner - E2

Stridsvogner kom først i bruk under første verdenskrig.. Winston Churchill hadde sett Rolls-Royce panserbiler i bruk i 1914, og hadde hørt om planer om å lage et beltegående kampkjøretøy.Han var på den tiden marineminister, og nedsatte Landskiomitéen for å utvikle dette nye våpenet. Selv om stridsvogner opprinnelig ble kalt landskip av komitéen, ble det hetende tank på engelsk. De nye stridsvognene skal erstatte dagens 52 Leopard 2A4NO som er over 40 år gamle. Ifølge nettstedet AldriMer.no skal det komme en avklaring om nye stridsvogner i 2021, og valget skal stå mellom tyske Leopard 2 A7 og sørkoreanske K2 Black Panther Ingen ny brigade i sør. Men én ekstra hærbataljon til brigaden i nord. I tillegg gjøres ikke den vernepliktsbaserte 2. bataljon om til en avdeling av sivile på repetisjonsøvelser, slik gjeldende langtidsplan anbefalte. Det skal bli 700 flere vernepliktige i 2024 og 3000 flere i 2028. Det skal anskaffes nye stridsvogner fra 2025 Fram til nye stridsvogner ankommer, må dinosaurene rulle som før. Leverandører fra Tyskland og Sør-Korea er kommet til finalen, og Forsvaret skal snart avgjøre hvor nye stridsvogner til kavaleriet skal kjøpes inn. Nylig ble Sør-Korea valgt som leverandør av artilleriets nye K-9,. TENKER NYTT: Aker Solutions på Tranby i Lier har spesialisert seg på såkalte juletrær til olje- og gassnæringen. Nå skal denne produksjonen flyttes utenlands, og da må bedriften tenke nytt. Nå vurderer muligheten for å produsere stridsvogner i de 42.000 kvadratmeter store verkstedlokalene

Krever flere soldater, nye stridsvogner og helikoptre

 1. Stridsvogner, òg kalla tanks, er beltedrivne militære kampkøyretøy utstyrt med kanon for nedkjemping av pansra køyretøy.Kanonen er vanlegvis montert i eit dreibart tårn, som regel saman med ein eller fleire mitraljøser til bruk mot infanteri, fly eller upansra køyretøy.. Stridsvogna vart utvikla under 1. verdskrig, i hovudsak for å trenga gjennom piggtrådsperringar og skyttargraver
 2. st for tilførsel av teknisk kompetanse for oppfølging og oppgradering gjennom systemets levetid
 3. De nye stridsvognene skal erstatte dagens 52 Leopard 2A4NO som er over 40 år gamle. Ifølge nettstedet AldriMer.no skal det komme en avklaring om nye stridsvogner i 2021,.
 4. Nye stridsvogner for forsvaret. NYTT TEMA. Fernandovonarb Innlegg: 5097. 24.06.20 17:04. Del. Våre Leoparder begynner nå å bli utslitt og utdatert, og det har nå i flere år vært snakk om å erstatte dem med mer up to date teknologi..
 5. Han mener Norge gjør narr av NATOs styrkekrav, og viser til at det ikke kommer nye stridsvogner før i 2025, og at hæren ikke skal få nye helikoptre. - Vi klarer ikke etablere den strukturen.
 6. Vi kan ha nye stridsvogner på plass 18 måneder etter at kontrakten er undertegnet, skriver formann i Kavaleriklubben, Rittmester Øyvind Isachsen

Slik blir Norges nye stridsvogner - Tu

Nye stridsvogner kan bli en like gigantisk feilinvestering for Forsvaret som moderniseringen av kystfortene på 1990-tallet. Sverre Diesens varsko bør lyttes til. Kommentar. 15.06.2018. Forsvaret av Finnmark. Innlegg. 06.06.2018. Sverre Diesen Floskler løser ikke det nordnorske forsvarsproblem. Nye stridsvogner, styrking i Finnmark og utvidet verneplikt, er blant regjeringens forslag for Hæren og Heimevernet Regjeringen foreslår en betydelig styrking av materielldriften og forsyningsberedskapen i Hæren fra 2021, og vil fremme et anskaffelsesprosjekt for nye stridsvogner til Stortinget i 2021. Artilleribataljonen fortsetter arbeidet med mottak av nytt artilleri, og regjeringen foreslår en økning på 17 millioner kroner til nytt kampluftvern fra 2021

Hvorvidt stridsvogner er en plattform for fremtiden, har vært gjenstand for debatt de siste 15-20 årene. Mens vestlige land har gjort beskjedne tiltak for å utvikle nye pansrede plattformer, har den russiske hæren kontinuerlig forbedret sine stridsvogner og satt nye i tjeneste. Siste skudd på stammen er T-14 Armata Forsvarsmateriell (FMA) utruster Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell for å bidra til Forsvarets operativ evne. FMA foretar investeringer og forvalter materiellet gjennom levetiden, i alt fra soldatens utrustning til stridsvogner, ubåter, kampfly og IKT Stridsvogner av typen Sherman ble flittig brukt av USA under andre verdenskrig, men har vært ute av drift i flere tiår. Abrams-stridsvognen er for øyeblikket den ledende stridsvognen i landet. - Vi har utrolig godt utstyr, militært utstyr, å vise fram - splitter nytt. Og vi er veldig stolte

78 nye stridsvogner og ekstra brigade - Aldrimer

Påstanden produsenten kommer med er en 50% økt kinetisk energi, og de ser for seg å starte prosjekt på kampvogner med denne kanonen fra 2025-30. Dette gjør den sannsynligvis lite aktuell innenfor tidsestimatet på anskaffelse av nye stridsvogner, i hvert fall på annen måte enn en klargjøring for potensiell ettermontering Hærens stridsvogner går ut på dato neste år, men regjeringen vil vente med å kjøpe nye til etter 2025. Arbeiderpartiet har protestert kraftig mot beslutningen og forsvarsminister Frank Bakke. Ingen nye stridsvogner - helikoptere sendes sørover - kampavdeling i møllposen - Dette er en god dag for Hæren. Til toppen Kontakt oss: Rådhusgata 3, boks 2515, 9272 Tromsø Tlf. 915 07760; Annonser: Bedrift/nett: Annonseavdelingen; Annonser: Privat: Tlf 915 07760

Slik blir Norges nye stridsvogner - Tu

Dette kan bli Norges nye stridsvogn - Tu

Stridsvogner. Debattene om nye moderne stridsvogner har også nådd Norge, og temaet ble behandlet i Landmaktstudien. Her blir det understreket at man står overfor en rivende utvikling hvor «man får dataassistert og automatisert måloppdagelse» koblet opp mot automatiserte «målbekjempelsessystemer» Nye stridsvogner vil bli innfaset etter 2025: «Eksisterende stridsvogner vil bli gitt en levetidsforlengelse for å opprettholde kapasiteten inntil nye stridsvogner er på plass», skriver Bakke. - Stridsvogner inntar nye landsbyer Flere titalls syriske stridsvogner har inntatt ytterligere to landsbyer i Idlib-provinsen nordvest i landet, ifølge en menneskerettsaktivist TRE NYE: Regjeringen går inn for å bygge tre nye kystvaktskip i Jan Mayen-klassen innen 2025. Foto: Jonas Selim / Forsvaret. Tre nye kystvaktfartøyer klare innen 2025 Kystvakten videreføres med 15 fartøy, men regjeringen foreslår at det bygges tre nye som fases inn mellom 2021 og 2025 Hæren trenger raskt mer mannskap, nye stridsvogner og en dedikert helikopterstyrke i nord, sier Tomasgard, som nå setter sin lit til at stortingsflertallet rydder opp. - Vi trenger avklaringer nå. Stortingets flertall kan ikke nok en gang sende Langtidsplanen tilbake til regjeringen, sier han

Nye stridsvogner nå! Løsningen er nærmere enn vi tror. Offisersbladet har, via kilder i Tyskland og Norge, fått vite at det ligger et konkret tysk tilbud på bordet Pansrede stridsvogner Market 2020 Bedriftsmiljøanalyse etter global bransjeandel, trender, salgsinntekter, verdi og vekst, utviklingsstatus, fremtidige planer og mulighetsvurdering frem til 2025 Posted By Cody Martinez on November 7, 202 Stridsvogner og Andøya. Kravet om å økt bemanning har dermed flertall i Stortinget, ettersom også Senterpartiet slutter seg til det. - Det hjelper ikke å investere uten folk til å gjøre jobben, sier forsvarspolitisk talsperson Liv Signe Navarsete. Hun vil samtidig fremskynde arbeidet med å kjøpe inn nye stridsvogner til Hæren Nye helikoptre og stridsvogner Behovet for helikopterkapasitet i Hæren, spesielt i nord, har vært mye diskutert. Regjeringen lover at det fra 2024 skal anskaffes helikoptre til spesialstyrkene, men at disse også skal kunne benyttes av Hæren

Aker Solutions prøver å erstatte produksjon av ventiltrær

Den nye bergingsvognen erstatter delvis den gamle og lettere NM217. Denne ble introdusert så langt tilbake som 1969, men vil sannsynligvis bli oppgradert for lengre levetid. De gamle vognene vil fortsatt kunne brukes på kampvognen CV-90. Det må to NM217 til for å berge en Leopard 2 Regjeringen vil også anskaffe nye stridsvogner fra 2025, og planlegger å legge prosjektet frem for Stortinget i 2021. Samtidig vil regjeringen fremskynde anskaffelse av langtrekkende presisjonsvåpen til Hæren fra 2028 til 2026. Sammen med innføringen av nytt artilleri vil dette bidra til at Hæren får betydelig økt ildkraft. HEIMEVERNE Med 1. verdenskrig så et arsenal av nye våpen dagens lys. Mange er fortsatt fast inventar i krigene som utkjempes i dag. Giftgass, stridsvogner, krigsfly og flammekastere krevde millioner av menneskeliv under 1. verdenskrig - men få stenket slagmarkene med like mye blod som det effektive maskingeværet I dag legger regjeringen frem den nye langtidsplanen for Forsvaret. Planen legger opp til at Forsvaret skal styrkes med 16,5 milliarder kroner over de neste åtte årene Det nye verkstedet er moderne og vil dekke behovet for å kunne gjøre vedlikehold av stridsvogner og andre tunge kjøretøy. Verkstedet vil også benyttes for inspeksjoner og klargjøring for utlevering til og mottak etter US Marines sine øvelser og operasjoner

Dagens norske stridsvogner av typen Leopard 2A4 er mer enn 35 år gamle. Etter en del fram og tilbake ligger det nå an til at de får avløsning. Dersom regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret går gjennom, skal leopardene erstattes med nye stridsvogner som skal være klare til bruk om fem år Derfor prioriterer regjeringen i stedet å bruke mer penger på å anskaffe helt nye stridsvogner, sier forsvarsministeren. Regjeringen foreslår også anskaffelse av blant annet nytt artilleri, ytterligere luftvern, langtrekkende presisjonsvåpen og nye kapasiteter for elektroniske mottiltak mot ulike former for trusler Regjeringen vil også styrke Hærens ildkraft ved å anskaffe nye stridsvogner og langtrekkende presisjonsvåpen. Dessuten vil regjeringen etablere et nytt kompani i Hæren som skal gi større evne til beskyttelse mot blant annet kjemiske og biologiske våpen. Oppgradert slagkraft til sjø

Vi krever nye stridsvogner. Samtidig er nedleggelsen av Andøya flystasjon en tragedie som svekker vår overvåking og kontroll over egne nærområder. Alt dette er feilgrep som Senterpartiet vil. Derfor er milliardinvesteringer i nye stridsvogner i nord en feilinvestering på linje med de stasjonære kystfortene på 80- og 90-tallet - og samtidig en alvorlig begrensning av regjeringens handlefrihet ved en væpnet konflikt. Lik Nordnorsk Debatt på Facebook. Annonse

Oppgrader Oppgrader fra abonnent til medlem og få adgang til flere funksjoner. Les me Stoltenberg om Russlands nye missiler: - NATO har allerede begynt å svare - VG; Bekymret over Putins nye supervåpen - Dagbladet; Han har kriget mot Israel i tiår. Nå mener han palestinere må trappe opp den væpnede konflikten - VG; Tyrkiske soldater ruller inn i Syria. Faren for en storkrig øker Selges samlet. Inngår esker. Komplett og i praksis som nytt. På noen få av eskene finnes småskader men ikke mye å snakke om egentligen. I merparten av eskene inngår små plakater der det står navn. I noen finnes det ikke, men ikke for at det mangles men for at det aldri ingått. Tanksen er laget materialet plast. Kan selge separat for 250 kr stk ved kjøp av minst 4 stk. Derimot selger. Anskaffe moderne stridsvogner med sikte på innfasing fra 2025 og sørge for levetidsforlengelse av eksisterende stridsvognkapasitet frem til nye stridsvogner er operative. Bekjempe internasjonal terrorisme ved bruk av politiske og økonomiske virkemidler og gjennom deltakelse i internasjonalt samarbeid Nye helikoptre og stridsvogner. Behovet for helikopterkapasitet i Hæren, spesielt i nord, har vært mye diskutert. Regjeringen lover at det fra 2024 skal anskaffes helikoptre til spesialstyrkene, men at disse også skal kunne benyttes av Hæren

De lette stridsvognene på Jæren - I skyggen av den kalde

 1. ister Frank Bakke-Jensen har ved flere anledninger gått til personangrep på tillitsvalgte i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) og senest på Dagsrevyen før helgen falt det en uttalelse hvor statsråden hevder vår kritikk er useriøs. I den forbindelse vil jeg utfordre statsråden til å svare på noen helt konkrete spørsmål
 2. K2 Black Panther: Koreanerne tilbyr å bygge nye stridsvogner i Norg
 3. K2 Black Panther: Koreanerne tilbyr å bygge nye stridsvogner i Norge. Av Redaksjonen., 22. juni i Diskuter artikler (Tu.no) Svar i emnet; Forrige; 1; 2; Neste; Side 2 av 2 . Anbefalte innlegg. olemars 34
 4. 33 stridsvogner settes ut av spill. Tyskernes mest berømte stridsvogn havner nok en gang i kamp da 33 sovjetiske stridsvogner klokken fem om morgenen 8. januar 1944 bryter gjennom de tyske linjene i Ukraina. Michael Wittmann skynder seg mot stedet. Den nå 29 år gamle SS-mannen har tolv Tiger-stridsvogner under sin kommando
 5. Utenfor Tripoli skyter libanesiske stridsvogner inn mot den palestinske flyktningeleiren Nahr el-Bared, og libanesere står i bakgrunnen og jubler. Den kritiske holdningen til Israel inngår i et fast rollemønster. Den «nye» volden bryter opp de vante forestillingene og deler ut helt nye roller, både blant palestinerne og i Libanon
 6. - Regjeringen vil kutte hærens stående 2. bataljon i Indre Troms, fjerne seks helikoptre fra Bardufoss og utsette beslutningen om nye stridsvogner enda en gang. Det har de heldigvis ikke flertall for, sier Anniken Huitfeldt (Ap), leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, til NTB

26 nye russiske stridsvogner langs grensene til Norge og Finland. 15. november 2019 By Redaksjonen. Stridsvogn fra Den russiske nordflåtens hjemmeside. Nordflåtens motoriserte infanteri på Kolahalvøya i Russland har fått 26 stridsvogner av typen T-8oBVM. De er utplassert i Pechenga langs grensen til Norge og Finland,. Moderne stridsvogner. Tamiya 1/35 U.S. Tank M41 Walker Bulldog. NOK 149,00 inkl. mva. Oppdatert versjon av original settet fra 2012 med forbedret støping på enkelte deler, nye deler og photo-ecthed deler. Zvezda 1/35 Main Battle Tank With Era T-80BV. NOK 299,00 inkl. mva. Les me

2.000 russiske soldater med nye stridsvogner øver tett opp til norskegrensa Artikkeltags. Sør-Varanger; Øst-finnmark; Forsvaret; Av Tor Kjetil Kristoffersen. Publisert: 20. september 2019, kl. 12:35 Sist oppdatert: 22. september 2019, kl. 09:01 - Vi monitorer hva de. STRIDSVOGNER FØRST I 2025-2028: Det kommer ikke nye stridsvogner i 2019 likevel. Dermed er den kanskje viktigste delen av landmaktsforliket utsatt nok en gang. Nye stridsvogner kommer tidligst om..

Stridsvogner i høyintensiv krigføring - Et bidrag til den

Bygger vei for tunge stridsvogner Etter mange år med store investeringer i Setermoen leir i Troms øker nå satsingen på skyte- og øvingsfeltet. Sist oppdatert 06/04 2017. Forsvarsdepartementet har godkjent tre nye prosjekter i Setermoen skyte- og øvingsfelt Russland får nye tanks til Kola-halvøya. 50 år siden sovjetiske stridsvogner rullet inn i Praha. Resett er: Ansvarlig redaktør. Helge Lurås [email protected] Redaksjonssjef. Lars Akerhaug [email protected] Kontakt Resett

Den nye hærsjefen ber om 84 kampklare stridsvogner ABC

For noen dager siden mottok den amerikanske hæren den første masseproduserte moderniserte tanks modifiseringen M1A2 SEP v.3. I nærmeste fremtid vil industrien være engasjert i å oppdatere utstyr for dette prosjektet, o Norge kjøpte brukte Leopard 2 stridsvogner for tolv år siden. Disse vognene ble produsert tidlig på 80-tallet. Stridsvognen kan treffe og bekjempe alle mål på avstander ut til 3500 meter, forflytte seg i 80 km/t og har svært god mobilitet i lende Stridsvogner er 12 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 9 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp stridsvogner i ordboka

Har sendt ut markedsundersøkelse om stridsvogner

vikle nye pansrede plattformer, har den russiske hæren kontinu-erlig forbedret sine stridsvogner og satt nye i tjeneste. Siste skudd på stammen er T-14 Armata. Ifølge lekkede britiske etterret-ningsdokumenter som The Tele-graph og Dagbladet refererte i no-vember, er T-14 det mest revolu-sjonerende som har kommet innen stridsvogner de siste 5 Forsvarsbudsjettet 2021 ble lagt frem i dag. Arbeidstakerorganisasjonene fikk en egen presentasjon i Fanehallen ved Akershus Festning. Hovedinntrykket er at dette er en svak start på den neste langtidsplanen for forsvarssektoren Spørsmålet om nye stridsvogner til Hæren skal avklares i løpet av 2021. Valget står mellom stridsvogner fra Sør-Korea eller Tyskland

Forsvarsministeren: Slik styrkes Forsvaret i budsjette

 1. Det nye anlegget består av en beltevasker og en vaskehall stor nok til å ta hånd om fire stridsvogner samtidig. Når kjøretøyene kommer inn fra trening ute i terrenget kjører de først gjennom beltevaskeren for å få bort det grøvste av jord, stein og røtter som henger fast
 2. Stridsvogner. Regjeringen arbeider med å anskaffe moderne stridsvogner, med sikte på innfasing i perioden 2025-2027. I mellomtiden vil dagens stridsvogner levetidsforlenges for å opprettholde kapasiteten frem til nye stridsvogner er på plass
 3. En samlet opposisjon har reagert på at regjeringen har lagt opp til å vente med investeringer i nye stridsvogner til 2025. Dette problemet vil stortingsflertallet løse ved å «be regjeringen legge fram en sak om lån eller leasing av stridsvogner tilgjengelige fra 2019.
 4. Senterpartiet er klare til å støtte et forslag som sikrer Hæren nye stridsvogner. Det sier partiets forsvarspolitiske talskvinne Liv Signe Navarsete. Hun er heller ikke overrasket over Klassekampens omtale av Natos press på Norge om å oppgradere Hærens stridsvogner. - Dette er i tråd med Senterpartiets syn, hele veien
Uten ny stridsvogn i 10 år? ‹ aldrimer

Avgjørelse om nye stridsvogner kommer i 202

Jeg ønsker å abonnere på oppdateringer fra HobbyM. Send. Vil du vite mer Jagerfly, helikopter, stridsvogner og bakkestyrker viste hvordan en samvirkeoperasjon kan foregå. - Vi har hatt et godt sivil-militært samarbeid som ble avsluttet med målgang inne på Bardufoss flystasjon. Det er ikke så ofte den brukes til annet enn fly, men i dag har vi fått vist fram flystasjonen fra en fin side FFN har i våre innspill til planen prioritert nye stridsvogner, helikoptre til hæren og en ytterligere utvikling av samspillet mellom regionale myndigheter, Forsvaret og næringslivet. Forumet har også bedt om to utredninger. Den første peker på kystdomenet som utilstrekkelig belyst i forslaget til ny LTP

Regjeringen vil neste år foreslå å kjøpe nye stridsvogner til om lag tolv milliarder kroner, og i et langt større antall enn det vi har i dag. Brigaden i Nord-Norge skal i tillegg forsterkes med en ny kampbataljon, og brigaden får flere stridsvogner. Forsvaret er et fellesoperativt system der sjø-land og landstridskrefter samvirker Milliardinvesteringer i nye stridsvogner i nord er en feilinvestering på linje med de stasjonære kystfortene på 80- og 90-tallet, skriver tidligere forsvarssjef Sverre Diesen Israelske stridsvogner tilbake i Tulkarem. Israelske stridsvogner rykket natt til tirsdag på nytt inn i Tulkarem på Vestbredden, bare få timer etter at statsminister Ariel Sharon varslet nye tilbaketrekninger fra gjenokkuperte områder Tyske stridsvogner i norge. Tyske stridsvogner ble vel først brukt i kamp i Norge på Ringerike, der de skapte panikk i de norske linjene, da det ikke fantes noe forsvar mot dem. Senere ble det bygget tilstrekkelig høye og dype grøfter til å hindre deres fremrykking, der det fantes noen fast frontlinje Utprøvningene førte ikke til innkjøp av flere stridsvogner, og Norgestanken ble satt.

Laagendalsposten - Nye stridsvogner gir industrielle

 1. Stridsvogner fra Russland har blitt sett på veien til den ukrainske grensen. Frivillige i den internasjonale volontørsgruppen InformNapalm har observert ny russisk militær aktivitet ved den ukrainsk-russiske grensen.. Transporten av de russiske tunge våpnene har blitt oppdaget på Kamenskaja jernbanestasjon i småbyen Kamensk-Shakhtinskij
 2. Ingen nye stridsvogner. Null til nye helikopter. Ingen investeringsplan for Sjøforsvaret. - Ikkje til å tru, seier Navarset
 3. Norge presses av NATO om soldater og stridsvogner UTDATERT: Denne stridsvognen, en Leopard 2A4, må Norge oppgradere før 2024, mener NATO. Her fotografert under skaryting på Joint Viking 2015 i Finnmark
 4. Utforsk de nye åpne stedene, eller Slik spiller du stridsvogner i krigstid - Videospill - 2020 Videospill Da utviklingsselskapet annonserte War Thunder, ble det umiddelbart annonsert at dette prosjektet ikke ville være en enkel flysimulator, men et stort krigs spill, hvor spilleren kunne delta i kampen på nesten hvilken som helst type utstyr
 5. Hæren er den eldste og største av Norges forsvarsgrener; grunnlagt i 1628. Hæren er den tradisjonelle kjernen i Forsvaret, med hovedansvar for suverenitet over landterritoriet. Hæren er hovedprodusenten av norsk landmakt - og av norske styrker i internasjonale operasjoner. Hæren utdanner personell som inngår både i Hærens egne avdelinger og fellesavdelinger i Forsvaret
 6. VG skriver fredag i en overskrift at «USA flytter ut idet ny forsvarssjef flytter inn» og fortsetter med dette: «Samtidig som general Eirik Kristoffersen tok over som ny forsvarssjef, begynte US Marines å hente ut stridsvogner og annet tungt materiell fra sine militære forhåndslagre i Trøndelag»
TanksK2 Black Panther: Koreanerne tilbyr å bygge nye

Stridsvogner på Rørosbanen. Skrevet av Tore Østby 28/10/2017 15:04 I dag kjørte et tog med stridsvogner gjennom Røros. De siste dagene har det gått flere transporter med stridsvogner og andre militære kjøretøy på Rørosbanen.. Karkamis (NTB-AFP): Den tyrkiske hæren sendte fredag ytterligere fire stridsvogner over grensen og inn i den syriske byen Jarablus, ifølge en fotograf fra nyhetsbyrået AFP Den ny brua over Rena skal stå ferdig innen 15. november neste år. Mesta bygger trebru for stridsvogner Forsvarsbygg har gitt Mesta i oppdrag å bygge en trebru over elva Rena som skal tåle kjøretøyer på 105 tonn I dag er de 186.000 soldatene i den berømte styrken aktive over store deler av verden. Men den nye sjefen har gitt beskjed om at US Marines skal endres fullstendig. Stridsvogner og forhåndslagre, som US Marines har en god del av i Norge, skal ifølge ham på sikt fases ut. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvare

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har bedt om innspill til arbeidet med den nye langtidsplanen for Forsvaret. Fra Hedmark mottar han blant annet et ønske om at det skal etableres et sidespor til Rørosbanen på Hovdmoen i Åmot for avlasting av tunge stridskjøretøy Spanske stridsvogner på Nygruva. Spanske stridsvogner på Nygruva. Fire spanske stridsvogner rullet opp veien til Nygruva i dag. Folldalsportalen / Folldals Marked er en digital nettavis. For å lese nyhetssakener, må du ha aktivt abonnement. Klikk her. Stridsvogner kom først i bruk under første verdenskrig. Erobret britisk stridsvogn. Forparten av beltene går høyt over bakken for å klatre over hindringer

Fire spørsmål og svar om F-35 i Norge – VGHar ikke testet anbefalt konsept ‹ aldrimer

Israel med nye angrep mot Gazastripen. Tirsdag morgen opplyste hæren at israelske stridsvogner og fly har gått til angrep på militære stillinger og underjordisk infrastruktur tilhørende Hamas, som styrer Gazastripen. Ballongene som er sendt over grensen,. Ap bløffer om landmakten og legger kun inn 50 millioner kroner til anskaffelse av nye stridsvogner, fremholder han. - Dette er for intet å regne sammenlignet med kritikken Ap har rettet mot regjeringen for manglende anskaffelse av stridsvogner, sier Elvenes til NTB I følge avisa Nye Troms står de historiske stridsvognene under jorda på nedlagte Bjørnåsen fort inne på flystasjonsområdet. Nå skal vognene hentes opp, og Finn Fossum ved Troms Forsvarsmuseum på Setermoen jubler over funnet. - Disse vognene har en enorm historisk verdi. Det er ytterst sjelden at man finner stridsvogner i dag Oversettelse av stridsvogn til svensk i bokmål-svensk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis

 • Viruset sandnes kulturhus.
 • Icf bretten.
 • Bacheloroppgave i barnehagelærerutdanning.
 • Polar klima.
 • Julekonsert oslo domkirke 2017.
 • Dell skole pc.
 • Private stellenangebote schwerte.
 • Norsk økolog kryssord.
 • Rheintor parkhaus neuss öffnungszeiten.
 • Gremium mc homepage.
 • Fly kryssord.
 • Smyrna 1922.
 • J hus spirit.
 • Superfit vintersko salg.
 • Feuerwehr ratingen einsätze.
 • Bmw x3 2005 test.
 • Viking restaurant mo i rana.
 • Hyundai nexo norge.
 • Feuerwerk kaufen online.
 • Tribute von panem stream.
 • Wade williams.
 • Tine iste kartong.
 • Gulvslipemaskin utleie trondheim.
 • Er rio de janeiro farlig.
 • Office student gratis.
 • Mini cooper gebrauchtwagen.
 • Fargelegging jul.
 • Simcity 4 cheats.
 • Gratis billett bygg reis deg.
 • Innbakt kylling.
 • Rent apartment fuengirola.
 • Pray sam smith logic lyrics.
 • Grizzly bär.
 • Fargelegging jul.
 • Uber telefonnummer.
 • Schwangerschaft bemerken trotz pille.
 • Skål på polsk.
 • Nok pound chart.
 • Amore pizzeria öjaby.
 • Nille juletre.
 • La cena degli sconosciuti recensioni.