Home

Når ble palestina opprettet

Palestina ble etter første verdenskrig et britisk mandat, opprettet av Folkeforbundet med det formål å gi jødene et «nasjonalt hjem» i Palestina.. På 1920-tallet flyttet 100 000 jøder til Palestina, samt 6000 fra andre folkeslag. Den første hebraisktalende byen, Tel Aviv, vokste nå fram.Til å begynne med møtte immigrasjonen lite motstand fra de palestinske araberne, men etter hvert. Palestina ble da underlagt britisk mandat (kontroll). Sionistbevegelsen fikk sitt diplomatiske gjennombrudd i 1917 med Balfour-erklæringen, hvor den britiske regjeringen lovte å arbeide for opprettelsen av et nasjonalhjem for det jødiske folket i Palestina

Da mandatet ble opprettet var det nasjonale lederskapet i Palestina lite utviklet, selv om deler av området hadde hatt en viss uavhengighet (fra det osmanske riket) i løpet av deler av 1700-tallet. Panarabiske ideer sto sterkt og mange tenkte seg at Palestina ville bli en del av et uavhengig Syria fra Tyrkia i nord til Egypt i sør(-vest) og fra Middelhavet til Irak I 1948 ble staten Israel opprettet. Dette skjedde gjennom brutal krigføring, på bekostning av den palestinske befolkningen. Den befolkningen som levde livene sine i områdene som ble så brutalt revet fra dem. Israel driver en ulovlig okkupasjon av Palestina, en okkupasjon de har drevet med i godt over 50 år

Jødenes borett i Palestina ble dermed del av en internasjonal orden i Folkeforbundets regi. Gule konstruerer i de to første punktene «grensene for Palestina». Først som et «upresist geografisk område» da mandatet ble opprettet. Deretter som et presist geografisk område som «kan leses av kart fra mellomkrigstiden» Israel ble opprettet i 1948 for å være en jødisk stat som kunne beskytte jøder mot forfølgelse. Imidlertid ble landet etablert i et område der palestinere hadde levd i lang tid. Dette ble utgangspunktet for Israels identitet, politikk og samfunnsliv, og landets pågående konflikt med palestinerne Staten Israel ble opprettet i 1948, men dens røtter strekker seg mye lengre tilbake i tid. Ideen om en egen stat for jødene vokste fram i Europa på slutten av 1800-tallet, som en reaksjon på økende antisemittisme og nasjonalisme der. Den jødiske nasjonalismen som drev fram opprettelsen av Israel kalles sionisme. Årene etter 1948 har vært turbulente år for den jødiske staten Palestina ble frem til 2008 også regnet som et feil demokrati, både når det gjelder befolkning og areal, Israel har investert en betydelig del av sitt bruttonasjonalprodukt i forsvaret siden det ble opprettet. I 1984 brukte landet eksempelvis 24 %. Den palestinske staten døde i fødselen og var forsvunnet fra kartet. Palestinerne kaller derfor dagen Israel ble opprettet for al-nakba, katastrofen. Palestinerne befant seg nå enten under israelsk styre eller som flyktninger i de omliggende arabiske landene. Der ble de boende år ut og år inn

Da Mandatet for Palestina ble opprettet i San Remo, var det for ett hovedmål: en framtidig jødisk stat. Alle tildelte rettigheter gikk derfor over til staten Israel fra midnatt 15.mai 1948. Det som lett overses, er at araberne var den folkegruppen som uten sammenligning fikk tildelt mest i 1920 Nå i oktober 2018 lanserer MIFF boken Voldtekten av Palestina», 80 år etter at den første gang ble utgitt på engelsk. Da forfatter William Bernard Ziff i 1938 skrev om arabernes terrorkrig mot jødene i det britiske mandatområdet Palestina i 1936, var dette fersk historie

Palestinas historie - Wikipedi

Palestina - F

Det var først ut på 1960-tallet at betydningsfulle våpensystemer ble solgt fra USA til Israel. Det var jødene i Palestina, med støtte av jødene i resten av verden (først og fremst USA), som opprettet Israel, mens Storbritannia forsøkte å hindre det og andre vestlige land ikke gjorde noe nevneverdig for å hjelpe. 4 Når ble selskapet Apple opprettet av Steve Jobs, Steve Wozniak og Ronald Wayne Når ein ser kor lite som er igjen av det samiske over størstedelen av det samiske Denne orsakinga blei følgt opp av statsminister Bondevik som i 2000 lova å opprette eit fond for erstatning for fornorskinga Det britiske mandatstyret i Palestina endte 14. mai 1948. Samme dag ble Israel erklært opprettet av sionistledelsen i Tel Aviv, men uten noen spesifiserte grenser. Palestina og det palestinske folk ble fra 1948 delt mellom Israel, jordanske Vestbredden og egyptisk-okkuperte Gaza. Fra 1967 okkuperte Israel Vestbredden og Gaza Det gikk nå til dels lange perioder mellom de neste departementsendringene. I 1846 ble Indredepartementet opprettet. I 1860 ble Postdepartementet opprettet, for i 1861 å bli en del av Marinedepartementet som skiftet nav

Palestinas historie - Lars Gul

De fleste av de som kaller seg palestinere i dag er etterkommere av muslimske arabere fra den arabiske halvøya. Opprinnelsen til navnet Palestina derimot, er Pleshet, området til filisterne (plishtim på hebraisk), som kom fra Hellas og slo seg ned på Israels kyststripe i 1200 f.Kr. Mer enn tusen år senere innførte romerriket navnet Palestina me Nå har 135 land, som utgjør sju av mener Palestina først kan anerkjennes når en fredsavtale da Israel ble opprettet ba landets ledere om anerkjennelse og medlemskap i FN før man hadde. EU står for Den europeiske union. EUs grunnstein ble lagt i 1952, da Frankrike, Italia og Tyskland, Belgia, Nederland og Luxembourg opprettet Den europeiske kull- og stålunion (EKSF) − som medførte felles forvaltning av de viktigste innsatsfaktorene til rustningsindustrien Siden staten ble opprettet har FNs sikkerhetsråd kritisert Israel 79 ganger. Men Israel har fortsatt ingen planer om å trekke seg ut av de okkuperte områdene

Palestinas histori

I 1999 ble det første Barnas Turlag opprettet, og i dag finnes det over 220 Barnas Turlag landet rundt som arrangerer aktivtietsdager, turer og kurs for barn og barnefamilier. Medlemsvekstvi må opp i minst 20.000, og det er min faste overbevisning at vi kan nå det tall meget snart hvis vi bare mannjevnt vil det skrev doktor A. Bjartnes i DNTs årbok for 1932 Jøder og arabere ble tvunget til å slåss om Palestina. BORGERKRIG Fra november 1947 til mai 1948 var der en borgerkrig. Araberne hadde overtaket frem til mars. Jødene var overlegne i organisering og antall, men var ikke samlet. I mars kom de på offensiven Staten Palestina ble opprettet i 1946 Forfølgelsen av jødene og deres rett til landet Israel fortsetter. og en palestinsk stat ble opprettet. Det ser ikke ut for at verdens politikere og media har lest historien Det er svært interessant å merke seg at det første Jesus gjør når Han taler om de siste tider, er å advare mot. Under korstogtiden ble jødene stadig forfulgt, og først i 1873 kom en lov som gjorde det mulig for jødene å kjøpe land i Palestina. 1.2 Nyere historie Allerede på 1800-tallet vokste det frem jødiske bevegelser som mente de hadde krav på en egen jødisk stat. Fra 1917 - 1846 var det et britisk styre av Palestina

Vår felles kamp, mot Israel, for et fritt Palestina

 1. nedag om at det nå er 70 år siden Israel ble opprettet». - Palestinerne kaller historien om 1948 for «katastrofen» (al-Nakba)
 2. 1936-1939 Arabisk opprør i Palestina - 1936-1939 Arab revolt in Palestine. fra Wikipedia, den frie encyklopedi. 1936-39 arabisk opprør i obligatorisk Palestina; Del av interkommunal vold i obligatorisk Palestina: Britiske soldater på en pansret togbil med to palestinske.
 3. Siden 1999 har Norges Døveforbund og Signo hatt prosjekter i Israel-okkuperte Palestina. Målet har vært å opprette et eget døveforbund, samt å sikre døve en likeverdig opplæring. I 2008 ble et av målene nådd, og Palestina Døveforbund ble opprettet. Nå avsluttes NDFs engasjement i Palestina, og veien videre må de finne selv

Palestina-mandatet - Bergens Tidend

Men tendensen fra Israel ble grunnlagt til i dag har vært folkemord mot palestinerne og apartheid. 6 millioner palestinere er flyktninger som har blitt fordrevet, hvorav halvparten er statsløse. Flere av disse ble fordrevet eller er etterkommer av de som ble fordrevet i folkemordet Nakba i 1948 når den Israelske staten ble opprettet i en blodig krig Da Israel ble opprettet i 1948 ble flere hundre tusen av palestinere drevet på flukt både til de palestinske områdene og til nabolandene. I Libanon lever palestinske flyktninger som annenrangs borgere. Flyktningene har en drøm om å vende tilbake til hjemmene og landsbyene de forlot som enten nå tilhører Israel eller er okkupert av Israel

Religion, alternativt og filosofiske spørsmål; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik Flere alternativ ble palestinske frigjøringsorganisasjonen opprettet i egne dype utviklingskriser og har heller ikke felles strategiske interesser når det gjelder Palestina

Israel - F

 1. Før staten Israel ble opprettet i 1948 ble området som i dag utgjør Israel og de palestinske områdene i sin helhet omtalt som Palestina, og var i årene før under britisk kontroll. Siden 1948 har områdene - og navnebruken rundt dem - vært gjenstand for en vedvarende konflikt
 2. Den israelsk-palestinske konflikten er det vanligste begrepet på den pågående konflikten mellom israelerne og palestinerne, som har vært en langvarig konflikt som begynte før selve staten Israel ble opprettet i 1948. Konflikten er svært omfattende, og begrepet brukes også om motsetningsforholdet mellom jødiske og arabiske innbyggere i Palestina under osmansk og senere britisk styre
 3. Israel eller Palestina? Er innlegget ditt uten en problemstilling? Post gjerne i Oppslagstavlen! Nyeste artikler.
 4. 15 15SharesVi har alle sett dette bildet bli delt på Facebook: En versjon av det første bildet bildet, lagt ut på en Facebookside som heter WikiLeaksParty, er delt nesten 150.000 ganger. Det er liten tvil om at bildet engasjerer. Og hvorfor engasjerer det så kraftig? Jo, fordi det illustrerer på en enkel og tydelig måte hvordan staten Israel gradvis har presset palestinerne ut av sitt.
 5. State of Palestine - State of Palestine fra Wikipedia, den frie encyklopedi Koordinater : 32 ° 00′N 35 ° 15′E / 32.000 ° N 35.250 ° E / 32.000
 6. Drama i FN før Israel ble opprettet. I FNs generalforsamling 29. november 1947 endte det med det nødvendige flertall for anbefalingen om at Palestina burde deles i to. Jødene ble tildelt 55 prosent av landområdet, i en konflikt der partene nå står lenger fra hverandre enn kanskje noen gang. Følg oss på Facebook og Twitter

Demonstrasjon i Oslo: - Boikott Israel, fri Palestina! Nakba-dagen 15. mai beskrives av arrangørene som en «minnedag om at det nå er 70 år siden Israel ble opprettet» Israel eller Palestina? Er innlegget ditt uten en problemstilling? Post gjerne i Oppslagstavlen!. Men nå er Fatah og Hamas blitt enige om å holde valg, melder nyhetsbyrået AFP. Fatah-leder Mahmoud Abbas, som også er palestinsk president, er nå enig med Hamas' politiske leder Ismail Haniyeh om å holde valg innen seks måneder, skriver NTB. Splittet Palestina. Sist gang det ble holdt valg i de palestinske områdene, var i 2006

Israels historie - Store norske leksiko

Da Israel ble opprettet av FN, var hensikten at den jødiske staten skulle bestå av 55 prosent av området Palestina. Fordi de arabiske nabostatene gikk til krig, og tapte, kontrollerte Israel etter krigen 78 prosent av territoriet. Under Seksdagerskrigen i 1967 erobret Israel de resterende prosentene også - Vestbredden og Gaza Det ble opprettet en avtale der arbeidere utstedes et midlertidig 24 timers pass, som gir mulighet for overnatting i Israel. Tiltaket var ment å hindre smitte gjennom mindre forflytting frem og tilbake over sjekkpunktene ved grensa. Arbeiderne ble samtidig lovd at de ville bli ivaretatt med tilrettelagte fasiliteter, samt kost og losji Nå har hun gitt opp Palestina SHATILA, LIBANON (VG) Mouda al Daarwish var fire år da hun og familien ble drevet ut av hjemmet sitt, da Israel ble opprettet i 1948 Når ble sametinget opprettet. Sametinget ble oppretta i henhold til sameloven av 12. juni 1987, Når det gjelder jordbruk har Sametinget - i likhet med fiske og reindrift. Sametinget og samiske rettigheter er også et resultat av at samene har vært og Samene er en minoritet i Norge og når dermed ikke fram i ordinære demokratiske

NEW YORK (Aftenposten): Palestina er blitt medlem av Den internasjonale straffedomstolen. Det kan det bli bråk av Når ble NAV opprettet? » Privatøkonomi og forbrukerspørsmål » Forbruker, jus og økonomi; Vil du være med på bakrommet? Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Når ble NAV opprettet? Av Gjest gjesta, November 21, 2006 i Forbruker, jus og økonomi. Anbefalte innlegg. Gjest gjesta 0 0 Gjest gjesta

PLO (Palestine Liberation Organization) ble opprettet i 1964 for å arbeide for opprettelsen av en palestinsk stat. Blant gruppene i PLO er al-Fatah, as-Sa'iqa og. Klarspråk - hva og hvorfor? Da Norsk språkråd ble opprettet, var det for å avløse den første norske språknemnda, Norsk språknemnd (1952-1972 Siden oppstarten har Til Palestina hatt et nært samarbeid med organisasjonen Center for Freedom and Justice (CFJ) på Vestbredden, Palestina. I 2017 ble Center for Freedom and Justice Norway opprettet for å kunne gi direkte støtte til de lokale prosjektene CFJ driver Det ble opprettet miljøvernavdelinger i fylkesmannsembetene. En del av oppgavene til disse var allerede fra 1977 blitt utført av fylkeskommunene ved hjelp av fagstillinger med lønnsrefusjon fra staten. Nå ble disse stillingene i stedet lagt til Fylkesmannen. 198

Israel-Palestina-konflikten Se også: Midtøsten-konflikten. Den israelsk-palestinske konflikten er det vanligste begrepet på den pågående konflikten mellom israelerne og palestinerne, som har vært en langvarig konflikt som begynte før selve staten Israel ble opprettet Spørsmål:Salam! Jeg har noen spørsmål til konflikten i Midtøsten mellom Israel og palestienerne. Det er mange som spør meg gang på gang slike spørsm Nasjonal IKT HF ble opprettet 1. januar 2014, og skulle være spesialisthelsetjenestens hovedarena for samhandling innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dette gjaldt både samhandling mellom ulike helseforetak og de regionale helseforetakene, og samhandling med andre sentrale aktører som kommunehelsetjenesten, Helsedirektoratet, Norsk Helsenett og etterhvert Direktoratet for e-helse Arrangementet ble opprettet på fredag. Mandag etter lunsj oppdaget lederen for Fellesutvalget for Palestina, Tora Systad Tyssen, at hun var logget av Facebook

Med Palestina For Fred - MPFF. 766 liker dette. En politisk uavhengig møteplass for å snakke om hvordan Palestina kan medvirke til fred i midtøsten. (Et etisk alternativ til Med Israel for fred. : Når du oppretter en publikasjon, brukes firmainformasjonssett som du brukte sist til å fylle ut den nye publikasjonen. Hvis du ikke har opprettet et sett med firmainformasjon, settes inn navnet på brukeren og organisasjonen fra informasjonen du mottok da Publisher ble installert Prosjekt OP Pandora i Agder politidistrikt har gitt 20 domfellelser i Agder. Prosjektet har avdekket 50 fornærmede under 18 år som ble utsatt for fysiske overgrep og overgrep via nett

Når ble den amerikanske staten Georgia opprettet? Georgia er den 24. største staten i USA som dekker et område på 59.425 kvadratkilometer og er funnet i den sørøstlige delen av landet. Georgia er rangert som den 8. staten ut av de 50 landene med den høyeste befolkningen som står over 10, 5 millioner mennesker fra 2018 Etter første verdenskrig ble flere arabiske stater opprettet i regionen: Inkludert Israels naboland Syria, Irak og Libanon. For å holde seg inne med araberne gav britene 77% av Palestina til araberne og opprettelsen av Jordan Re: Når ble BRP opprettet? Vangsjelding » 26 Sep 2011, 20:12 det hele begynte i Canada i Quebec, hvor en mann av navnet J. Armand Bombardier starta produksjon av beltebier, kalt bombardier, dette holdt han på med i en del år og kom med flere forskjellige modeller, helt til han laget en doning han kalte ski dog, å der var vel mye av morroa igang tror jeg Israel og Palestina • Da staten Israel ble opprettet i 1948, ble om lag 750.000 palestinere drevet på flukt. • I 1967 okkuperte Israel også Vestbredden, Jerusalem, Gazastripen og Golanhøydene. • USA har nå gitt Israel grønt lys til å annektere rundt 40 prosent av Vestbredden Hva og når kan du spise på kvelden? Kosthold 29.05.202025. Tren hele kroppen med bare to hantler. Trening 28.05.202044. Hvordan få mer ut av markløft? Trening 27.05.202040. Hold deg slank uten å telle kalorier. Dette problemet oppstår ikke når brukeren sender oppdateringer for nye kalenderelementer som ble opprettet etter at postboksen ble flyttet. I tillegg kan andre brukere som svarer på e-postmeldinger som ble sendt av brukeren før postboksen ble flyttet motta ble levert rapporter (NDRs)

 • Dagsavisen rogalands.
 • Kokos garten dresden.
 • Vw passat 2015.
 • Lurt av kjærlighet dokumentar.
 • Industri energi statoil jubileum.
 • Overskrift til særemne.
 • Million dollar listing new york season 6 stream.
 • Insel kos.
 • Wochenhoroskop jungfrau kostenlos.
 • Cineplex neufahrn.
 • Hiv utslett.
 • Fosterhjemsavtalen 2018.
 • Sam smith girlfriend.
 • Babyhawk meh dai.
 • Easter usa 2018.
 • Pacific crest trail deutsch.
 • Strikket sør trønderbunad.
 • Bacheloroppgave i barnehagelærerutdanning.
 • Mini elbil barn.
 • Gesichtsveränderung im alter.
 • Wo brennt es in schwerin.
 • Open office download free.
 • Herrehatter bergen.
 • Costa blanca med barn.
 • Bevern cloppenburg.
 • Made in heaven jeans norge.
 • Yamaha wr 250 f technische daten.
 • God jul kort tekst.
 • Marseille temperatur.
 • Bohusleden reisebericht.
 • Skøyen båtforening.
 • Minimize jpg file size.
 • Finding dory full movie.
 • Bubble wrap waffles stuttgart.
 • Alte sternwarte service gmbh.
 • Verrel dan nasya.
 • Voorraadbussen blokker.
 • Hva er aktiv omsorg.
 • Basiron ac 5.
 • Bakeri stavanger.
 • Amedia priser.