Home

Ferjetakster 2015

Riksregulativ for ferjetakster 2015 - forslag til

 1. Riksregulativ for ferjetakster Sogn og Fjordane Gjeldende fra 1. januar 2015 (i kroner, inkl. 8 % mva.) National Ferry Fares from January 1, 2015 (all fares in NOK
 2. Riksregulativ for ferjetakster Rogaland Gjeldende fra 1. januar 2015 (i kroner, inkl. 8 % mva.) National Ferry Fares from January 1, 2015(all fares in NOK) Persontakster Pass. Rates Takster for kjøretøy inkl. fører etter kjøretøyets totale lengde inkl. last
 3. 31. oktober 2014 Høringssvar - Riksregulativ for ferjetakster 2015 - forslag til presiseringer . Les også: Brev forslag for riksregulativ for 2015
 4. 2015 1510 Samfunnsøkonomisk analyse av endret lufthavnstruktur i Midt- og Nord-Norge... 2015 1509 2. utg. Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Nord-Norge. Nytt Riksregulativ for ferjetakster; Samordning med AutoPASS. Nytt Riksregulativ for ferjetakster; Samordning med AutoPASS. Forfatter(e): Svein Bråthen, Leif Magne.

Nytt Riksregulativ for ferjetakster; Samordning med

Ferjetakster fra 1. november 2020 for nullutslipjøretøy (Riksregulativet).pdf Last ned AutoPASS-regulativ for ferjetakster gjeldende fra 1. november 2020.pd Ferjetakster. Riksregulativ for ferjetakster. Norske fergerederier har ikke alltid fulgt gjeldene regler når det gjelder å beregne takst på bobiler. Her har vi fått en presisering av reglene. 1.januar 2019 startet den nye betalingsordningen «AutoPASS for ferje» på flere ferjestrekninger i landet

Ferjetakster. Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet i riksvegferjesamband. FERJETAKSTER 2020: Riksregulativ for ferjer 2020 (klikk på teksten) Takster og soner Vestland: Fjelberg. Ferjetakster og bompenger på Ferjesambandet Langevåg-Buavåg Det er også bompengeinnkreving på ferjesambandet Langevåg-Buavåg. Bompengene inngår i ferjebilletten. Se ferjerute hos Norled Det er foreløpig ikke innført betaling for nullutslipjøretøy på ferjesambandet. Les mer om: Kart over bomstasjonen; Hva er nullutslipjøretøy OPPDATERING I KORONATID: Klikk her for viktige oppdateringer om billetteringsmetoder og priser under koronapandemien. NB: Posten i Norge leveres i dag kun annenhver virkedag. Det må derfor påregnes 1-2 ukers leveringstid av AutoPASS-ferjekort etter at man har betalt inn sitt første forskuddsbeløp. Ved følgende spørsmål, vennligst kontakt det enkelte ferjesamband: Avgangstider.

Ferjetakst Statens vegvese

Riksregulativ for ferjetakster Hordaland Inkl. bompenger for kjøretøy og passasjerer. Incl. toll for vehicle and passengers. Takst for el-bil er 50% rabatt. Rate for el-car is 50% discount SoneplaSSering Sone / zone Borgundøy-Fjelbergøy2 Borgundøy-Skjersholmane 3 Borgundøy-Sydnes3 Borgundøy-Utbjoa12 Buavåg-Langevåg 210 * Fedje-Sævrøy for ferjetakster er imidlertid MC-taksten satt noe ned sammenlignet med Riksregulativ for ferjetakster for å avbøte dette. For ferjesambandet Moss-Horten er det eget takstregulativ. 2. Hvordan er takstsystemet bygd opp 2.1 Sone Den enkelte ferjestrekning plasseres i takstsone etter ferjestrekningens lengde

Rute 48 Halsa - Kanestraum: Viser til pressemelding fra SVV. Det blir fra og med i dag 2 november tofergeløsning på sambandet. For ruteopplysninger se Frammr.no eller Fjord1.no. Dette gjelder til og med 31 desember Søk på vegvesen.no. Language. Bokmål; Nynorsk; English; Hovedmeny MEN

Ferjetakster - Takstberegning og Priser på ferger for

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER Gjeldende fra 1. januar 2020 1. TAKSTBESTEMMELSER 1.1 Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet i riksvegferjesamband. Alle takster er inkludert merverdiavgift Vegdirektoratet er i gang med arbeidet med å formulere det nye regelverket for ferjetakster. Bobiler og campingvogner blir trolig likebehandlet - opp eller ned i pris. Det har i høst blitt gjennomført en høring om ferjeregulativet og endring av bestemmelsene i det. Endringen skal harmonisere bestemmelsene i riksregulativet og AutoPass-regulativet

Ferjetakster i Norled - Norle

Rute 50 Seivika - Tømmervåg: Det blir innstillinger i sambandet på grunn av kaiarbeid fra onsdag 16. september, og i ca. to måneder. Følgende avganger blir innstilt: 23:30 og 04:50 fra Seivika samt 00:00 og 05:20 fra Tømmervåg på hverdager. 06:30 og 23:30 fra Seivika samt 07:00 fra Tømmervåg på lørdag. 00:30 og 23:30 fra Tømmervåg på søndag, samt at avgangen fra Seivika 07:30. Dokument 8:82 S (2014-2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell-Vidar Juvik, Eirin Sund, Magne Rommetveit, Ingvild Kjerkol og Sverre Myrli om endringer for bobiler i Norge. Jeg viser til representantforslag 8:82 S (2014-2015) hvor det fremmes fem konkrete forslag knyttet til bruk av bobiler finner ikke filen! finner ikke filen RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2016 1. TAKSTBESTEMMELSER 1.1 Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet i riksvegferjesamband. Alle takster er inkludert merverdiavgift

Riksregulativ for ferjetakster fra 1. MARS 2018 Mange lurer og spør hva riksregulativ for ferjetakster er for noe. Vi deler herved første kapittel av Riksregulativet for ferjetakster fra 1. mars 2018 her. 1. TAKSTBESTEMMELSER 1.1 Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet i riksvegferjesamband. Alle takster er. RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2018 1. TAKSTBESTEMMELSER 1.1 Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet i riksvegferjesamband. Alle takster er inkludert merverdiavgift Fjord1 ASA, 6902 FLORØ. Org. nr. 983 47 2583. Personvern og cookies Ring 177 for generell ruteinformasjon Personvern og cookies Ring 177 for generell ruteinformasjo 20.07.2020-31.12.2020 : Priser(NOK).

FERJETAKSTER 2014 - NORD-TRØNDELAG Seierstad-Ølhammeren 2014 Takst Takst Takst Takst med moms ekskl. moms med moms ekskl. moms 25 23,15 13 12,04 Honnør 13 9,26 55 50,93 1 100 1 018,52 136 125,93 2 720 2 518,52 163 150,93 3 260 3 018,52 224 207,41 4 480 4 148,15 280 259,26 5 600 5 185,1 RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. MARS 2018 1. TAKSTBESTEMMELSER 1.1 Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet i riksvegferjesamband. Alle takster er inkludert merverdiavgift

Priser på tannbehandling hos Tannlege Asphaug | slideum

Priser og betaling Se takster for bompenger i ditt områd

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER Gjeldende fra 1. mars 2018 inkl.12 % mva. Takster for kjøretøy inkl fører etter kjøretøyets totale lengde, inkl. last: 65 158 79 561 1343 1544 1872 2073 2284 2517 2760 2972 261 66 160 80 571 1354 1565 1893 2104 2305 2549 2792 3003 26

Riksregulativ for ferjetakster 2020. Riksregulativ for ferjetakster fra 1. MARS 2018 Mange lurer og spør hva riksregulativ for ferjetakster er for noe. Vi deler herved første kapittel av Riksregulativet for ferjetakster fra 1. mars 2018 her. 1. TAKSTBESTEMMELSER 1.1 Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet i. I 2015 er det blitt rapportert trafikk på 116 samband med trafikk i minimum 3 måneder. Det er 2 færre samband enn det var i 2014. riksregulativet for ferjetakster. Personer: Passasjer eksklusive førere på bil. Håndbok V620 - Ferjestatistikk 2015 9 PBE (personbilenheter

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER Gjeldende fra 1. januar 2015 inkludert 8 % mva. 65 134 67 477 1140 1311 1589 1760 1939 2137 2343 2523 221 66 136 68 485 1149 1329 1607 1787 1957 2164 2370 2550 225 67 138 69 494 1167 1347 1634 1814 1984 2191 2406 2577 22 Hovedtrekkene i riksregulativet for ferjetakster er opprinnelig fra 1968. Reglene er endret ved ujevne mellomrom, sist i 2008, da det ble besluttet at elbiler kunne fraktes gratis på fergene på stamveinettet. 26. mars 2015 Om Stortinget. Stortinget Postboks 1700 Sentrum 0026 Oslo postmottak@stortinget.no Sentralbord: 23 31 30 50. Kontakt oss

11/02/2015 17:24:47 Vedlegg G Riksregulativ for ferjetakster 2015 tabell (Vedlegg G Riksregulativ for ferjetakster 2015 tabell.pdf) 1 : 126 11/02/2015 17:25:26 Vedlegg H Endringsordre (VEDLEGG H Endringsordre.pdf) regulativet for ferjetakster settes til 54% for å sikre inntektsprovenynøytralitet. 2. Takstberegning av kjøretøy med tilhenger I riksregulativet for ferjetakster står det som følger: Kjøretøy over 6 meter og tilhenger takstberegnes som ett kjøretøy, dvs. kjøretøyets samlede lengde bestemmer takstgruppen

Ferjetakster og AUTOPASS-takstregulativ For å finansiere noe av underskuddet på fylkesfergedrifta, vedtok et enstemmig fylkesting i Møre og Romsdal i 2018 å gå opp to takstsoner på alle samband Nordland fylkeskommune har ansvar for kollektivtilbudet i Nordland

01.02.2020-31.01.2021 : 01.02.2019-31.01.2020 : Priser(NOK)(NOK Rute 23-755 NEX 2 Bodø-Steigen-Svolvær: Kansellering/værforbehold. 06.11.2020 12:12. 23-731 NEX 1 Bodø-Sandnessjøen fra 01.03.201 Få en enklere elbilhverdag Elbilforeningens ladebrikke og ElbilAppen er bare noen av fordelene du får som medlem i Norsk elbilforenin

Riksregulativ for ferjetakster Sogn og Fjordane Gjeldende fra 1. januar 2015 (i kroner, inkl. 8 % mva.) National Ferry Fares from January 1, 2015 (all fares in NOK) nr. 6 A1 34 A2 17 Soneplassering B2 90 B3 221 B4 259 B5 338 Sone/ Zone Lavik-Oppedal 6 * Det er ikke bompenger på A1, A2 og C (takstsone 6) Sambandet Igerøy (Vega) - Horn er en del av fylkesvei 839, og transporterer deg fra Brønnøy kommune til verdensarvøya Vega. Sambandets lengde er 8,5 nautiske mil og overfartstiden er ca. 50 minutter. Strekningen betjenes av MF Hornstind. Ferja går også innom Ylvingen ved behov AutoPASS-regulativ for ferjetakster inkl 12 % mva, gjeldende fra 01.03.2018 Sone AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 AP7 AP8 AP9 MC <6m 6,01-8m 8,01-10m 10,01-12,5m 12,51-14,5m 14,51-17,5m 17,51-19,5m 19,51-22m >22m 1 87 201 300 389 468 581 639 723 796 44 2 98 223 329 418 504 617 673 766 842 48 3 108 245 356 449 541 652 706 798 878 4

Ferjesamband - AutoPASS-ferj

01.09.2020-31.01.2021 : Priser(NOK). Hovedforbindelsen Hofles-Lund er en del av riksvei 769. Sambandets lengde er 9,5 km og normal overfartstid er ca. 30 minutter. Geisnes-Lund er en del av fylkesvei 776 Feilmelding. Fornavn. Etternav

Gjermundshamn-Varaldsøy-Årsnes er et fergesamband på fylkesvei 48 og fylkesvei 5114 over Hardangerfjorden i Kvinnherad kommune.. Fergeforbindelsen betjenes av Fjord1 med ferjene MF «Sildafjord» og MF «Lærdal». Overfarten mellom Gjermundshamn og Årsnes tar 20 minutter direkte og 40 minutter dersom fergen anløper Varaldsøy på veien. . Delstrekningen Gjermundshamn-Varaldsøy tar. I statsbudsjettet for 2015 har regjeringen foreslått å bevilge 700 millioner kroner til drift av 17 riksveiferger. Det er derimot god grunn til å tro at dette beløpet vil stige ytterligere i årene som kommer. — Samfunnet har større og større forventninger til fergedriften. Nå er ikke lenger halvtimesfrekvens godt nok, sier Sandvik

En nettavis for deg i bobil. Redaksjonelle artikler med nyheter fra og om bransjen. Om reiser med bobil, reisemål, bobilparkering, tømmestasjon, bobilplass og camping Nivået på bompengene må ikke overstige dagens ferjetakster (2015-nivå) og trafikantene til og fra Kvitsøy skal bare betale halv pris tur/retur. Kvitsøy kommune forutsetter dermed at staten tar en større andel av finansieringen.» Sandnes kommune fatta følgjande vedtak i møte i kommunestyret 19. mai 2015: 1 Riksregulativ for ferjetakster Riksregulativ for ferjetakster . TILLEGG TIL RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER 12 ELEKTRONISK BILLETTERING 12.1 Bestemmelsene gjelder på de samband der elektroniske billettmaskiner er tatt i bruk Riksregulativ for ferjetakster 2019 (pristabell inkl. mva)

AUTOPASS-REGULATIV FOR FERJETAKSTER Gjeldende fra 1

01.09.2020-31.12.2020 : 17.08.2020-31.08.2020 : Priser(NOK)(NOK Fylkeskommunen må kutte 112 millioner i driftsutgifter. Ett av forslagene er å øke fergeprisene samtidig som tilbudet blir dårligere. Det får folk til å se rødt i fergefylket Møre og Romsdal Vi jobber for en strengere innvandringspolitikk, trygg eldreomsorg, gode sykehus, lavere skatter og avgifter og bedre veier. En enklere hverdag for folk flest Bürstner Nyheter 2015 Bürstner Nexxo time LMC Bobiler 2016 Rapido bobil kolleksjonen 2015 Dethleffs Nyheter 2016 Carthago Bobiler 2016 Luksusbobil Ferjetakster - Takstberegning og Priser på ferger for Bobiler - AutoPASS. Rasteplasser i Norge, Oppstillingsplasser i Norge. Bybobiler Ny trend Anbefalte Bobil og Caravan Bøker Nordic Camper Guide 2016 Campingoversikter Reise Mobil Bord Atlas 2015 Ferge billetter til ferge mellom Norge, Sverige, Danmark, Tyskland Bordatlas Reisemobil 2020 Bobilparkering - Danmark. Oversikt over bobilparkeringer i Danmark Bobil og Campingvogn. Ferge fra Norge til Danmark og Sverige EasyGo, Bruk AutoPASS-brikken i Skandinavia Camping Key Europe app.

Post- og besøksadresse: Mariboesgate 13, 0183 Oslo. Telefon: 23 90 51 50. E-post: post@ffo.no. Organisasjonsnummer: 970 954 406 Bankkonto: 8380 08 6421 Ferjeruter Arsvågen - Mortavika Fjord1 trafikkerer sambandet. Overfarten er på 25 minutter. Her finner du Fjord1 sine ferjeruter for Arsvågen-Mortavika.. I Rogaland finner du oljebyen Stavanger.. Lenger ned på sida finner du sida finner du flere ferjeruter for Rogaland, i tillegg til lenker til andre rutetider for Rogaland Ruteopplysning for Troms: Ring 177 Fra andre fylker: + 815 00 163 Kundesenter / Call centre: + 47 777 88 77

Norges Lastebileier-Forbund NLF Årsberetning 201 15.06.2015 13:49. Boreal ønsker lærlinger velkommen. Jobb i Boreal 15.06.2015 12:22. Se våre ledige stillinger, muligheter for å søke lærlingplass eller les mer om traineeprogrammet. Leie buss 08.06.2015 12:34. Vi er til stede i hele Norge. RIKSREGULATIV_FERJETAKSTER_2014. Annonse: Flere bobilartikler: Glemmer hjulboltene Luksusbobil Concorde Credo 2015 Takstberegning på norske ferger Bobil og sikkerhet - Innbrudd, tyveri og beskyttelse Luksusbobilen Morelo Palace Betal bobilparkering via mobil Bobilen Polar Grizzly Vinterdekktest Bobilutleie Finnsnes,.

Halsa-Kanestraum - Fjord

Ferjestatistikk Statens vegvese

Sambandet Skei (Leka) - Gutvik er en del av riksvei 771 og er hovedforbindelsen til øya Leka. Sambandet betjenes av MF Leka. Overfartstiden er ca. 20 minutter Veg- og trafikkopplysninger for hele Norge. Informasjon og selvbetjeningsløsninger for kjøretøy og førerkort

Bobilportal

Tilnærmet normal setekapasitet på hurtigbåtene fra 8. juli. Covid-19, informasjon til våre reisende. Last ned FNS appen 2015 1504 Samfunnsøkonomisk analyse av endret lufthavnstruktur i Sør-Norge. Sandane 2015 1503 Samfunnsøkonomisk analyse av lufthavnkapasiteten i Oslofjordområdet. Nytt Riksregulativ for ferjetakster; Samordning med AutoPASS. 2005 Generelle og prosjektspesifikke trafikkprognoser. 2005 0512 Environmental impacts of intermodal freight.

Riksregulativ for ferjetakster Ytre Sunnmøre Riksregulativ for ferjetakster Ytre Sunnmøre Gjeldende fra 1. januar 2015 (i kroner, inkl. 8 % mva. Riksregulativ for ferjetakster Hordaland Riksregulativ for ferjetakster Hordaland Gjeldende fra 1. januar 2015 (i kroner, inkl. 8 % mva.) National Ferry Fares from January 1, 2015 (all fares in NOK). Økt handlingsrom på fylkesbudsjettet disponeres av Fylkestingene, og kan om en lokalt ønsker eksempelvis gå til reduksjon av ferjetakster, sier samferdselsminister Jon Georg Dale. I 2015 ble det innført en ny tunnelsikkerhetsforskrift for fylkesvei, og fylkeskommunene har siden da blitt kompensert for merkostnader gjennom rammetilskuddet

I 2015 prioriteres tiltak som er kritiske for at tunnelene kan holdes åpne for normal trafikk, samt rette opp skader som kan være starten på akselererende skadeutvikling. Videre prioriteres tiltak i tunneler med forfall og behov for oppgraderinger for å ivareta kravene i tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene I regulativet for 2015 ble straffetaksten ytterligere oppregulert. Begge disse nytt år. Opprinnelig var det samsvar mellom Forskrift om transport med ferje og Riksregulativ for ferjetakster, men etter forenkling og regulering av nivå i riksregulativet ble ikke forskriften endret 18-323 Hemnesberget-Leirvika NB! Oppmøte 10 min. før avgang ! M/F «Aldra» Tlf. 48246645. Kapasitet: 34 personbiler. Ruteopplysning: Î 177 (samtaler fra Nordland). www.helgelandske.n Ingen endringer i bomtakster for ferje. Regjeringen reduserte 4.april 2016 bomtakstene for bobiler og personbiler over 3500 kg På Norges Handikapforbunds hjemmeside framgår det at det fra 1. mars 2018 er slutt på ferjerabatten på 50 pst. for Nav-biler. Har statsråden vært i kontakt med arbeids- og sosialministeren og/eller Nav om konsekvensene dette får for funksjonshemmede, og er han eventuelt villig til å revurdere denne beslutningen dersom det ikke har vært slik kontakt

Fylket i Norge med den fineste naturen og de beste folken For å bidra til å forhindre trengsel og unngå smitte på bussen oppfordres passasjerer til å følge gjeldende reiseråd. Ved å benytte tromsreise.no kan man nå se om det er ledig kapasitet på bussene Komiteen er fornøyd med at problemstillinger som økt topphastighet for bobiler, nivået på ferjetakster, likebehandling av bobiler og personbiler ved periodisk kjøretøykontroll, justeringer i regelverket for opp- og nedvekting av kjøretøy, førerkortklasse for bobiler, samt generelle forenklinger i kjøretøyforskriften har statsrådens interessen, og komiteens flertall har i dag sagt. Åpen billettering i Trondheimsområdet. I Trondheimsområdet er det åpen billettering. Det betyr at du med gyldig billett kan gå om bord uten å vise billetten på de grønne bybussene og trikken i Trondheimsområdet Her finner du oversikt over rutetider og oppdatert trafikkinformasjon for alle Fjord Lines fergeruter mellom Norge, Danmark og Sverige

 • Ford focus 2012 registerreim.
 • Storetveit skole.
 • Hochzeitslocation oberhausen.
 • Shopping center mayen.
 • Typer styrke.
 • Wolt partner.
 • Skoleuniform i england.
 • Kz dachau gaskammer.
 • Chevrolet camaro zl1.
 • Mammut sichtung.
 • Skaft kryssord.
 • Smyrna 1922.
 • Leddsetning før helsetning.
 • Perlemorskyer latin.
 • Plombert våpen finn.
 • Sammenføyning av tre.
 • Skoliose operasjon smerter.
 • Cinderella movies.
 • Balsampoppel köpa.
 • Ich bin von kopf bis fuß auf liebe eingestellt original.
 • Jobs für alleinerziehende mütter dresden.
 • Bpb schriftenreihe kostenlos.
 • Volvo xc70 zlatan edition.
 • Pasient post no login.
 • Seewetterbericht ostsee rügen.
 • Minecraft ps4 multiplayer.
 • Doosan gravemaskin.
 • Single party festung mark.
 • Edinburgh shopping victoria's secret.
 • Kendo nrw.
 • Jeep wrangler til salgs.
 • Bordlupe med lys.
 • Landekode 41.
 • Jobs für alleinerziehende mütter dresden.
 • Bowling levanger priser.
 • Samsung soundbar netonnet.
 • Parookaville 2018.
 • Synonym kreativer kopf.
 • Flå mår.
 • Double edge blades.
 • Belle danse.