Home

Mot avkriminalisering av narkotika

Bruk og besittelse av narkotika - mot avkriminalisering

Bruk og besittelse av narkotika - mot avkriminalisering. Bruk og besittelse av små mengder narkotika til egen bruk rammes av legemiddelloven og er straffbart. Et utvalg oppnevnt av regjeringen er nå i ferd med å utrede endringer i disse reglene, i retning avkriminalisering - Fra «Bør narkotika avkriminaliseres?» en kronikk av Arne Bratland, far og pårørende, avisen Dagen torsdag 1. oktober 2020, side 20-21. De jobber med behandling av rusavhengige og viser stor motstand mot legalisering og avkriminalisering av cannabis og andre typer narkotiske stoffer

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud går langt i å støtte avkriminalisering av bruk og oppbevaring av mindre mengder narkotika. Han meiner dagens politikk ikkje har hatt ønskt effekt Et velkjent eksempel er avkriminalisering av seksuell omgang mellom menn og konkubinat (samboerskap) i 1972.» Utvalget minner oss om avkriminaliseringen av feilparkering i 1963. Dette er effektive retoriske grep. Det antydes nemlig en linje her. Tiden har også løpt fra kriminaliseringen av bruk av narkotika Når vi vet at narkotikakonvensjonen sier at bruk og besittelse skal være forbudt, og med ett eneste unntak også straffbart, og at barnekonvensjonen sier at barn skal beskyttes mot bruk av narkotika med alle egnede tiltak, er det høyst usikkert om avkriminalisering av narkotikabruk er i samsvar med disse konvensjonene Ettersom narkotika fortsatt vil være umulig å kjøpe legalt, politiet har hjemmel til å beslaglegge og plikten til rådgivningssamtale innføres, fremstår bekymringen overdreven. Utvalget er befriende ærlig om at de fulle konsekvensene av endringene vil være vanskelige å forutse Vil avkriminalisere narkotika. Flere fagmiljøer tar nå til orde for avkriminalisering. De mener det er misbruk av strafferetten, og vil ta i bruk andre metoder mot narkotikaen

Avkriminalisering = 0 normdannende effekt Enhetsbevegelse

På bakgrunn av et vedtak i Actis styre om å gå inn for avkriminalisering av narkotika, vil Forbundet Mot Rusgift presisere sitt standpunkt i denne saken Det er oppstått en diskusjon etter at Actis' styre vedtok å gå inn for avkriminalisering av narkotika. Nedenfor legger Forbundet Mot Rusgift fram sin.. Unge både misforstår og har ulike tolkninger av begrepet avkriminalisering. For mange unge framstår det som at forbudet skal fjernes. også i forhold til narkotika

Avkriminalisering av narkotika kan føre til større aksept for bruk, og dermed økt rusadferd og flere oppgaver for både politiet og helsevesenet. Takhøyde. Det skal være rom for ulike meninger i politiet, også knyttet til samfunnets tilnærming til narkotika. Skyting mot politiet påvirker politiets mulighet til å gjøre jobben sin Bruk av narkotika skal ikke lenger straffes, men behandles. Flertallet i Stortinget gjør nå en historisk omlegging av norsk narkotikapolitikk, og vil overføre ansvaret fra justis til helse

Riksadvokaten støttar avkriminalisering ved bruk av mindre

Krigen mot narkotika avblåst morgenbladet

 1. alisering av narkotika - ikke veien å gå. Forbundet Mot Rusgift, samlet til årsmøte den 17. mars, har vurdert den narkotikapolitiske situasjonen i Norge etter at et flertall av medlemmene i Stortingets helse- og omsorgskomite før jul uttalte at de var enige i et fortsatt forbud mot bruk og besittelse av narkotika som et viktig.
 2. alisering av narkotika er en suksess i Portugal. Portugal lar være å straffe de som bruker stoff. 15 år etter avkri
 3. alisering av narkotika. 1. Misbrukeren skader bare seg selv. Det er ikke kri
 4. lukk dagbladet er en del av Aller Media Hvorfor ser du denne annonsen. Nettstedet du nå besøker blir i stor del finansiert av annonseinntekter. Basert på din tidligere aktivitet hos oss, vil du.
 5. Det regjeringsoppnevnte Rusreformutvalget leverte sin innstilling til ruspolitisk reform ved årsskiftet 2019/-20. Innstillingen er på over 400 sider og representerer et omfattende stykke lesing. Den inneholder et sammendrag på totalt 13 sider som også inkluderer et to-delt flytdiagram som gir en overordnet beskrivelse av prosessen innstillingen foreslår
 6. alisering av bruk av

Avkriminalisering er opphevelse av straffebud i tilfeller hvor straff ansees urimelig eller uhensiktsmessig. Avkriminalisering er endring av et lands straffelovgivning slik at handlinger som tidligere kunne straffeforfølges, ikke lenger ansees som straffbart ved lov. Avkriminalisering gjenspeiler skiftende sosiale og moralske verdier. Et samfunn kan komme til det synspunktet at en handling. Det er ikkje utan grunn at 77 prosent av folket i ein spørjegransking i regi av Sentio i 2016 svarte at dei ville vidareføre forbodet mot å ha, bruka og selja hasj og marihuana rusmiddeldebatten debattinnlegg rusmidler avkriminalisering arne johannessen narkotika mot ny rusreform i norge: der en viktig del blir å avkriminalisere besittelse av narkotika til eget bruk. og er en forkjemper for avkriminalisering av besittelse av brukerdoser Reportasje: Tusenvis av barn blir ofre for Dutertes «krig mot narkotika» - Vil føre til økt bruk. Politiet ga sitt høringssvar om rusreformen i mai og frarådet da avkriminalisering. - Politiet mener avkriminalisering vil gi økt risiko for økt bruk av narkotika i Norge Disse medlemmer mener at forbudet mot bruk og besittelse av narkotika må opprettholdes. Disse medlemmer vil ikke støtte en full avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika, men vil ha en videre dekriminalisering, der helsehjelp eller annen oppfølging gis som alternativ til straff og påtale

LesarbrevNoreg har svært låge tal på bruk av alle narkotiske stoff samanlikna med andre europeiske land.Bruk av narkotika har så langt hatt liten sosial aksept i dei fleste miljø, det er i seg sjølv eit viktig førebyggjande verkemiddel. Årleg vert det gjennomført granskingar av ungdom sin cannabisbruk i alle europeiske land Avkriminalisera bruk av narkotika i Sverige En avkriminalisering av eget bruk gör att stora resurser kan omfördelas till utredning och lagföring av Macron behöver vårt stöd mot.

Avkriminalisering er ikke god narkotikapolitik

Aftenposten mener: Ja til avkriminalisering av narkotika

Vil avkriminalisere narkotika - Aftenposte

Avkriminalisering av narkotika - FMR - Forbundet Mot Rusgif

Politiet ga sitt høringssvar om rusreformen i mai og frarådet da avkriminalisering. - Politiet mener avkriminalisering vil gi økt risiko for økt bruk av narkotika i Norge. En generell avkriminalisering vil påvirke hele befolkningen og ha konsekvenser for samfunnet som ikke er tilstrekkelig utredet, sa politidirektør Benedicte Bjørnland Avkriminalisering av narkotika? Paradokset: De som er mest restriktive overfor substanser vi kaller narkotika, er ofte de mest liberale i forhold til alkohol og tobakk Et totalforbud mot narkotika kommer åpenbart med ulemper, men er ifølge forskningen fortsatt den reguleringsmekanismen som fører til lavest forbruk i en befolkning, sier han. Studier av reguleringen av alkohol, tobakk og legemidler over flere år har vist at økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og dermed større skadeomfang i befolkningen Flertallet av ansatte ved rusinstitusjoner er imot avkriminalisering av narkotika, viser undersøkelse. - Bør gjøre politisk inntrykk, mener Actis. Flertallet av ansatte i rusinstitusjoner er imot både legalisering av cannabis, avkriminalisering av cannabis og alle typer narkotika, samt å åpne for heroinassistert behandling, ifølge en undersøkelse fra Actis

Statistik hämtad från Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) visar att antalet narkotikaberoende inte alls har ökat efter Portugals avkriminalisering av. UNGDOM MOT NARKOTIKA ER EN UNGDOMSORGANISAJON Av Ungdom, for ungdom og mot narkotika. Ungdom Mot Narkotika er en landsdekkende ungdomsorganisasjon, med lokallag flere steder i landet. Ungdom Mot Narkotika er an organisasjon av ungdom, for ungdom.UMN jobber med rusforebygging, rus politisk arbeid og å skape gode og inkluderende ungdomsmiljøer over hele landet Senterpartiet vil opprettholde lovforbudet mot besittelse og bruk av narkotika som et instrument for å kunne gripe inn tidlig. Innsatsen må rettes inn mot å hindre produksjon, innførsel og omsetning. I den forbindelse må Tollvesenets og politiets innsats i det narkotikaforebyggende arbeidet styrkes DEBATT. Ett avskaffande av konsumtionsförbudet mot narkotika vore oklokt. Det skulle beröva samhället viktiga instrument för att upptäcka och hejda enskilt missbruk. Och det skulle i praktiken uppmuntra narkotikaanvändning, skriver Bengt Westerberg och Sven-Olov Carlsson Brukere av narkotika deles ofte inn i grupper etter hyppighet av bruk fordi dette i stor grad påvirker hvor store konsekvenser bruken får; En ny problemstilling er knyttet til mulig avkriminalisering og legalisering av dagens narkotiske stoffer. I de senere år har det vært en klar dreining mot å se problembruk i et sykdomsperspektiv

Avkriminalisering av narkotika - Forbundet Mot Rusgif

De støtter derimot ikke en avkriminalisering slik utvalget foreslår. Krass kritikk fra Legeforeningen mot Rusreformutvalgets forslag. å gi rusavhengige hjelp og behandling i stedet for straff» men at det «støtter ikke en generell avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika til egen bruk» Det er til å grine av, helseminister, at du vil kaste vrak på dette ved å overføre alt ansvar for samfunnets reaksjoner mot narkotikabruk bort fra justissektoren. Vanlig norsk ungdom er den viktigste målgruppen for norsk narkotikapolitikk. Å hindre at unge mennesker begynner å bruke narkotika må alltid være det viktigste målet Avkriminalisering kan også bety at bruk og besittelse til eget bruk ikke lenger reageres mot, og at man lar voksne cannabisbrukere være i fred, som er den modellen Normal ønsker ved en avkriminalisering. Da er det fortsatt kriminelle nettverk som står for produksjon og salg FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) har likevel hittil vært skeptiske, til tross for at Det internasjonale narkotikakontrollbyrået (INCB) har betegnet Portugals løsning på narkotikaproblemet - der avkriminalisering er én komponent - som en best practice-modell Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 14. februar 2013 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) § 22, § 23a, § 24, § 25 og § 25a, jf. delegeringsvedtak 8. juni 1995 nr. 521 og delegeringsvedtak 21. desember 2000 nr. 1362. Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mars 2013 nr. 1461. Endret ved forskrifter 2 des 2013 nr. 1462, 16 des 2013.

Video: Unge misforstår begrepet avkriminalisering

Avkriminalisering av narkotika er ikke veien å g

Avkriminalisering av narkotika er antirasistisk klassekamp Da ni ungdommer i desember i fjor ble massakrert i periferien i Sao Paulo, opplevde jeg det mye nærere enn forventa. Fordi jeg så igjen de samme strukturene fra hvordan ungdommer fra østkanten i Oslo blir behandla STRAFF MOT HJELP Debatt . AVKRIMINALISERING AV NARKOTIKA, HJELP FREMFOR STRAFF Debatt . Jon Rønningens narkohelvete i og utenfor ringen. To menn narkotatt i Stavanger. Pekefingeren kan forsvinne

Avkriminalisering av narkotika - hvor liberalt er Europa? For hasj går eksempelvis grensen i Litauen ved et kvart gram, mot seks gram i mange tyske delstater. For heroin er grensen 0,01 gram i Latvia, 0,25 i Italia, 0,5 i Nederland og så mye som tre gram i Spania Av vesentlig betydning for anerkjennelsen av avkriminalisering er også en relativ unison helse og medisinskfaglig forskning.I en nylig publisert tverrfaglig gjennomgang av forskning på effekten av liberalisering av cannabislovgivning på bruk blant personer under 25 år, ble det konkludert med at avkriminalisering av cannabis eller legalisering av cannabis til medisinsk bruk ikke forårsaker. Vi er mot en fullstendig legalisering av narkotika, men er for avkriminalisering av besittelse av brukerdoser. Rødt jobber for et samfunn der også mennesker med rusproblemer møtes med respekt. Vi ønsker en kunnskapsbasert og human ruspolitikk, der man ser på rusavhengighet som et sosial- og helseproblem, ikke et kriminalitetsproblem Barnekonvensjonens Artikkel 33 - Om narkotika «Alle barn skal beskyttes mot narkotika.» •Barneombudet: Narkotika er ulovlig i Norge. Alle barn og unge skal beskyttes mot narkotikasalg og bruk av narkotika. Du skal lære om hva narkotika er og hvorfor det er farlig og ulovlig. Du har rett til å få hjelp hvis du begynner med narkotiske stoffe

Når bergenspolitiet i etterkant av den tunge forflytningen fra Nygårdsparken, banebrytende har opptrådt som om narkotika var avkriminalisert i MO Gyldenpris' nærområder, er det i samsvar med FNs høykommissær for menneskerettigheter som i 2014 slo fast at: «Kriminalisering av besittelse og bruk av illegale medikamenter forårsaker betydelige hindringer for retten til helse» Men fordi kjøp og salg av narkotika er lovlig, vil mange av de voldelige problemene med narkotika fordufte av seg selv. Det viktigste for en legitim selger er å tilby et godt produkt under fredelige omstendigheter, slik at forretningene kan blomstre. Forbud er skadelig. Som med andre ting vil ikke et forbud mot narkotika fjerne etterpørselen Actis -rusfeltets samarbeidsorgan har kunngjort at de er for avkriminalisering av bruk og besittelse av illegale rusmidler. Actis er en av to store paraplyorganisasjoner på rusfeltet der Rio er medlem. De skriver at: Actis er for avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika. Vi er glad for at forbudet mot narkotika skal ligge fas

Bengt Westerberg: Fel göra bruk av narkotika tillåtet | SvD

Historisk i Stortinget: Slutt på straff for rusmisbrukere - V

- Som tenåring forsto jeg ikke farene ved det jeg valgte, skriver Martine (21). Hun er redd den foreslåtte rusreformen kan ta flere unge liv. Selv begynte hun å ruse seg da hun var 15, og mener ungdom trenger helt andre tiltak enn det som er foreslått i rusreformen. Les hennes brev Mot avkriminalisering Totalt avled drygt 9 000 personer till följd av narkotika i länderna år 2018, som är det året majoriteten av statistiken i rapporten kommer ifrån Avkriminalisering av narkotika er det første steget i rett retning. Premissane for dagens narkotikapolitikk vart lagt midt på 1960-talet, på ei tid då det framleis var ulovleg å vere homofil, og Norge hadde dødsstraff som «avskrekking» Heroinet tog ett stadigt grepp om Portugal under 1980-talet. I slutet av 1990-talet beräknades man ha 100 000 heroinmissbrukare i Portugal och stora problem med hiv-smitta. 1998 tillsattes en utredning för att komma tillrätta med drogproblemen, och 2001 avkriminaliserades personligt bruk av narkotika. - Men det de flesta missar när de tittar på Portugal är Continue

Narkotika, Avkriminalisering Riksadvokaten vil

I debatten rundt avkriminalisering og legalisering av narkotika er det en utbredt oppfatning av liberalisering vil føre til økt bruk. Også de fleste av dem som tar til orde for liberalisering anser dette som en mulig effekt, men at den i så fall oppveies av andre fordeler ved liberaliseringen Kampen mot narkotika, den er tapt når vi gir opp. Og det gjør vi ikke. I Nederland vokser det fram en erkjennelse av at de betaler en stadig høyere pris for en liberal ruspolitikk. Det har en pris å være både et forbrukerland og et produsentland bud mot bruk og besittelse av narkotika er et viktig normdannende tiltak, og anser ikke dette som til hinder for en tilnærming med mer vekt på skade-reduksjon.» Med andre ord: forbudet mot innehav og bruk av narkotika skal fortsatt bestå. Dette for-sterkes også av at Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti er mot en avkriminalisering Avkriminalisering er for noen å flytte brudd på forbudet mot bruk og innehav av narkotika fra strafferetten til sivilretten med mulighet for sivilrettslige sanksjoner, for eksempel overfor ikke-avhengige brukere

Mange er usikre på forskjellen mellom avkriminalisering og legalisering av narkotika. Selv om mange bruker begrepene litt om hverandre, er ikke avkriminalisering og legalisering det samme. Avkriminalisering vil si at bruk og besittelse av mindre mengder narkotika ikke skal straffes. Narkotika vil fortsatt være ulovlig, det vil være forbudt å selge og produsere narkotiske stoffer, [ Vi mener alternative reaksjoner skal være foretrukken reaksjonsform i narkotikasaker som dreier seg om bruk og besittelse, men at forbudet mot bruk og besittelse av narkotika må opprettholdes. Jeg undrer meg også over premisset som stadig legges om at legalisering eller avkriminalisering av narkotika vil sikre et rusavhengig menneske behandling Aftenposten mener: Ja til avkriminalisering av narkotika. Politikk. Close. 175. Posted by 9 months ago. Archived. Aftenposten mener: Ja til avkriminalisering av narkotika. aftenposten.no/mening... Politikk. 49 comments. share. save. Også mye sunnere å ta små steg i slike spørsmål der folk er veldig i mot

Men subutex- og metadonbehandling, sprøyterom og at personer som blir tatt med små brukerdoser ikke straffeforfølges, er alt sammen deler av den helhet som kalles avkriminalisering. Avkriminalisering; brukerne er syke og da hjelper det lite å forfølge dem som kriminelle. Rent formelt er bruk av narkotika kriminelt, og dermed straffbart Avkriminalisering er endring av et lands straffelovgivning slik at handlinger som tidligere kunne straffeforfølges, ikke lenger ansees som straffbart ved lov. Begrepet avkriminalisering ble først brukt på 1970-tallet i USA for å omtale sexarbeideres aktivisme for å få fjernet forbudet mot å prostituere seg. Den omvendte prosessen av avkriminalisering er kriminalisering Rusfeltets samarbeidsorganisasjon har spurt ansatte hos Blå Kors, Frelsesarmeen og behandlingskollektivene, og motstanden mot legalisering og avkriminalisering er stor, skriver Vårt Land. 68 prosent sier nei til avkriminalisering av cannabis, mens 88 prosent sier nei til legalisering. 86 prosent er mot avkriminalisering av alle typer narkotika

Avkriminalisering er opphevelse av straffebud i tilfeller hvor straff ansees urimelig eller uhensiktsmessig. I tidens løp er for eksempel forskjellige seksuelle handlinger blitt avkriminalisert. Utroskap i ekteskapet ble avkriminalisert i Norge i 1927. Homoseksuell omgang mellom menn og samliv som ektefolk uten at ekteskap er inngått (konkubinat) ble først avkriminalisert i 1972 Av tiltak som spesifikt gjelder narkotika, nevnes forbud mot varer og reklame relatert til narkotika, styrke veiledning og tilsyn med utskriving av vanedannende medikamenter. 1999 En arbeidsgruppe nedsatt av Sosial- og helsedepartementet la fram tre rapporter om hjelpe- og behandlingstilbudet til rusmiddelmisbrukere (de såkalt Nesvåg-rapportene) Advarer mot svartmaling. Generalsekretær i Gerhardsen mente at en av ulempene med avkriminalisering vil være at politiet får reduserte muligheter for å etterforske narkotikasaker slik av sterk motstand mot reformen i portugisisk rusomsorg etter at myndighetene i 2001 avkriminaliserte bruk og besittelse av begrensede mengder narkotika Avkriminalisering er ikke legalisering. Justisminister Odd Einar Dørums harde utfall mot å avkriminalisere bruk av narkotika har ikke full støtte i regjeringserklæringen fra Sem. Publisert: Publisert: 5. mars 2002. Ntb. Denne artikkelen er over 18 år gammel

Avkriminalisering, Rusreform Vil avkriminalisere alle

Bruk og besittelse av narkotika bør ikke lenger bekjempes med Krigen mot coronaviruset har bare Politiet ga sitt høringssvar om rusreformen i mai og frarådet da avkriminalisering - Jeg mener at krigen mot narkotika er tapt. Så lenge vi har det som vi har det nå, så kommer vi aldri til å vinne denne krigen, sier Lossius. Overskriften på reformen lyder fra straff til hjelp, og det foreslås å avkriminalisere egen bruk og besittelse av ulovlige rusmidler Dette valget måtte Unge Venstre ta på sitt landsmøte i helgen. Det er bra at en partipolitisk ungdomsorganisasjon tør ta vanskelige debatter, selv om partilederen mener det er tåpelig. Det er ungd

NRK: Ministerkonferanse vil ha mer human narkotikapolitikk

På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette Stortingsflertallet går nå inn for avkriminalisering av narkotika. Ansvaret for oppfølgingen av de som tas for bruk eller besittelse av stoffer til eget bruk skal overføres fra justisvesenet og til helsesektoren. Brorparten av landets medier uttrykte sin støtte til utviklingen. De som ruser seg skal møtes med hjelp og ikke straff Bruk av narkotika skal ikke lenger straffes, men behandles. Rusreformen trer i kraft i følge planen i 2021. Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) som er EU sitt organ i narkotikapolitikken, har i forbindelse med debatten om legalisering publisert en oversikt over modeller for lovlig tilgang Men fraråder avkriminalisering av alle typer narkotika for alle skriver Politidirektoratet i en artikkel: - Politiet mener avkriminalisering vil gi økt risiko for økt bruk av narkotika i Norge. En generell avkriminalisering vil påvirke hele befolkningen, og ha konsekvenser for samfunnet som ikke er tilstrekkelig utredet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland 68 prosent sier nei til avkriminalisering av cannabis, mens 88 prosent sier nei til legalisering. 86 prosent er mot avkriminalisering av alle typer narkotika. Det er spennende resultater som bør gjøre inntrykk og påvirke den politiske debatten, mener generalsekretær Mina Gerhardsen i Actis

Debatten har vært til tider intens etter at Rusreformutvalget (NOU 2019:26) gikk inn for å redusere bruken av straff som virkemiddel i narkotikapolitikken. Politidirektoratet tok i mai avstand fra forslaget, og uttalte at avkriminalisering vil gi økt risiko for økt bruk av narkotika i Norge Att avkriminalisering inte räcker, talar inte emot avkriminalisering (som Narkotikapolitiskt center, en organisation som består av bland andra IOGT-NTO, ungdomens Nykterhetsförbund och Föräldraföreningen mot narkotika, verkar vilja påskina) Avkriminalisering av svært høye doser narkotika Rusreformutvalget har i sin rapport foreslått avkriminalisering av svært høye terskelverdier for doser av ulike narkotiske stoffer. Dette innebærer at man kan besitte alle disse rusdosene samtidig, uten at man vil straffes for det dersom man blir tatt av politiet

Utredningen om norska rusreformen har bland annat tittat närmare på om en avkriminalisering av narkotika i Norge skulle kunna leda till en ökad konsumtion. Här beskriver vi de studier som ligger till grund för deras slutsats, men också den kritik som riktats mot utredningens förslag Avkriminalisering - ett begrepp med Bruk av narkotika fortfarande förbjudet..... 13 Mer än bara avkriminalisering..... 19 Utvecklingen i Portugal efter 2001 När landet öppnade sig mot omvärlden kom också heroinet, till en börja

Debatt: Narkotikapolitikk - Blir narkotika avkriminalisertKlassekampenarkivet | Et politikkskifte er på veipodd

- Politiet mener avkriminalisering vil gi økt risiko for økt bruk av narkotika i Norge. En generell avkriminalisering vil påvirke hele befolkningen, og ha konsekvenser for samfunnet som ikke er tilstrekkelig utredet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland. Rusreformutvalget leverte sin utredning 19. desember 2019 Trond Henriksen skriver i en kronikk at avkriminalisering av narkotika er viktig. Er Halden-politikerne enige med han i det? Debatten om avkriminalisering av narkotika har nådd nye høyder de siste dagene etter at det ble kjent at Høyre foreslår å overføre ansvaret for samfunnets oppfølging av bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk, fra justissektoren til. Straffelovrådet var imidlertid ikke bare opptatt av at straffebestemmelsene skulle ramme brukere av narkotika og de som spekulerte i økonomisk gevinst gjennom smugling og salg av narkotika. En var også opptatt av at lovbestemmelser mot narkotika skulle ha en allmennpreventiv effekt ved å forhindre potensielle brukere til å prøve narkotika Av Lars Johnsen Publisert: 15. juni 2020, kl. 09:37 Sist oppdatert: 15. juni 2020, kl. 09:37 Svært mange har delt og kommentert kronikken til den erfarne politimannen Rune Fiskum, der han går ut mot avkriminalisering av narkotika

Politiet fraråder avkriminalisering av narkotika i sitt høringssvar om rusreformen. I dag er det ein del som prøver narkotika ein gong eller to, men stoppar der, nettopp fordi det er straffbart Ønsker avkriminalisering av narkotika. Det har vært mye snakk om avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika i media den siste tid. antall rusmisbrukere i behandling gikk opp og politiet kunne øke innsatsen mot narkotika-langere og andre kriminelle:.

Frivillig behandling under trussel om straff | @nitas blikkFlott fjerdeplass for Sverre

I reforma skulle såkalt avkriminalisering av narkotikabruk være et bærende tiltak. Utvalget la fram forslaget sitt i desember 2019, og et flertall gikk bl.a. inn for at bruk og besittelse av mindre kvanta av alle typer narkotika avkriminaliseres, og at dagens straffereaksjoner for bruk og besittelse erstattes av en samtale med en kommunal rådgiver Narkotika-avkriminalisering i Portugal, da og nå Nyheter - Mitt Portugal. Det har vært en del oppmerksomhet i Norge i 2019, da helseminister Høie var i Portugal for å se nærmere på den portugisiske modellen for avkriminalisering av narkotiske stoffer (til eget bruk) Mitt argument mot avkriminalisering går mest på verdigheten til tyngre rusmisbrukere. Da mener jeg altså ikke at heroin bør være lovlig , men at det er uverdig at et menneske ikke skal kunne benytte hjelpeapparatet fordi de er mer opptatt av om vedkommende har brutt ruslovgivningen enn om hen er alvorlig syk eller har blitt utsattfor grov kriminalitet Avkriminalisering av narkotika? (Læreplanmål 2a + 2d) 2a definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje og diskutere trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg. 2d analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep, drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungere

 • Ferjetakster 2015.
 • Watch movies free online reddit.
 • Screenshot iphone 7.
 • Bonbon drops.
 • Parallelogramm konstruieren aufgaben.
 • Findus fiskegrateng mikrobølgeovn.
 • Carmel by the sea california.
 • Visionbody test.
 • Ticketshop hildesheimer allgemeine hildesheim.
 • Rainbow loom armbänder deutsch.
 • Agd sklep internetowy.
 • Krav ventetid varmtvann.
 • Oslo fight.
 • Forza horizon 3 pc prisjakt.
 • Skalering matematikk.
 • Brooklyn burger joint menu.
 • Sesamfrø.
 • Rosor tecknade bilder.
 • Mahi mahi lidl.
 • Lyme wiki.
 • St augustin kinderherzchirurgie.
 • Statistikk oppgaver for barn.
 • Ec dahls øltyper.
 • Red dead redemption 1.
 • Giant trekkingrad.
 • Bolig til salgs kongsvinger.
 • Forholdsregler ved cellegift.
 • Induktans mh.
 • Vestkapp statue.
 • Uni norge.
 • Verdens flagg.
 • Muffins uten melk og egg.
 • Old town malaga map.
 • Super sonntag traueranzeigen wittenberg.
 • Tacoform lavkarbo.
 • Plump it norge.
 • Supernatural the archangels.
 • Mi briljante venninne bokmål.
 • Ethernet to usb converter.
 • Red holographic phone.
 • Science magazine journal.