Home

Komprimering av pukk

Nettopp fordi en med en komprimering bare skyver til side og ikke i vesentlig grad pakker massene. Selvkomprimerende pukk er derimot utmerket som utfylling inntil vegger, i grøfter og rundt drenering. Som andre over har vært inne på, så består selvkomprimerende pukk av stein med nokså avrundet kornform, og i forholdsvis sams størrelse Uten betong eller bitumen som bindemiddel er den grunnleggende ustabil. 8/11 tar ikke komprimering. Den lever hele tida. Dette er også de dyreste produktene fra pukkverkbransjen, sier Per Dugstad. Håndbok. På slutten av 90- og begynnelsen av 2000-tallet jobbet han i daværende Pukk- og grusleverandørenes servicekontor

Komprimering, vegbygging, ubundne materialer Compaction, road construction, unbound materials I denne rapporten omtales komprimering av granulære, mekanisk stabiliserte materialer til bruk i vegbygging. Rapporten legger særlig vekt på komprimering av materialer i frost-sikringslag, forsterkningslag og granulære bærelag ledningssonen krever av komprimering, avhengig av kravet til ledningssonen. 3. Videre spesifikasjoner finnes i tabell 3 - «Masser i ledningssonen» og tabell 4 - «Komprimering». På side 6 og 7 finner du en forenklet anvisning ved bruk av singel/pukk i ledningssonen. Slik bruker du denne leggeanvisningen:

Åsland Pukk AS er et aksjeselskap som ble stiftet i 1992 og er totalleverandør innen pukk, stein og deponi. Åsland er 50 % eid av Gunnar Holth Grusforretning AS og 50% av Hæhre Entreprenør AS. Åsland Pukk AS har følgende avdelinger: Vestby Øst og Vinterbro Ved bruk av en slik bil kan man håndtere og transportere masser på steder hvor bruk av annet graveutstyr Isolasjon: Vi benytter en ny metode for suging av isolasjon, med automatisk komprimering av isolasjonen inne på alt man trenger å tilbakefylle er en trillebår med pukk. Ingen skader på plener, helleganger eller lignende. Pukk er betegnelse for størrelser mellom 4 og 32 mm., som for eksempel grøftepukk (4/16, 8/16 mm.). Grov pukk er betegnelse for størrelser mellom 32 og 120 mm.. Subbus/Sams er lengre pukkfraksjoner med finstoff- innhold, som 0/16, 0/32, 0/63 mm. Kult er betegnelse på størrelser fra 20 til 300 mm., som f eks maskinkult 20/120 mm Franzefoss er en av landets fremste bergverksbedrifter og forvalter av geologiske ressurser. Vi leverer pukk og grus til blant annet betong- og asfaltproduksjon, bygg- og anleggsbransjen, offentlig sektor og landbruk. Det at vi bygger vår virksomhet på ikke-fornybare ressurser stiller oss ovenfor særlige utfordringer og ansvar

Pipelife Norge er Norges største produsent og leverandør av plastrørsystemer. 26 Land i Europa og USA. 2756 Pipelife-ansatte. 725.000 km rør installert over hele verden 2018. Pipelife Norge AS. Pipelife Norge er Norges største produsent og leverandør av plastrørsystemer Pukk produseres fra fast fjell gjennom sprenging, knusing og sikting, og omknusing og sikting igjen. Franzefoss leverer pukk til de fleste formål samfunnet har behov for, som til byggegrunn, veibygging, gårdsplasser, strømaterialer, drenering, betongtilslag, jordproduksjon med mer

8/11 er en grunnleggende ustabil pukk - Anleggsmaskine

 1. - Komprimering av tykke lag krever stor komprimeringsenergi og kan medføre nedknusing i toppen av laget - Komprimering av tynne lag kan påvirke materialet i underliggende lag eller undergrunnen Lagtykkelsen som legges ut før komprimering må være større enn prosjektert lagtykkelse: 07.03.2018 Steinfylling Sand og grus Silt Leire 25 % 33 %.
 2. Det kan fungere, eller man kan da legge på et nytt topplag av singel. Det skader definitivt ikke, du får da en jevnere komprimering enn om du bare tar det i bruk og kjører på det med bil, som kan gi hjulspor som du stadig må jevne ut. Siter; Del dette innlegget. Lenke til innlegg. Dr. Brodsky 3 65
 3. Anta et tillegg på 5 % hvis det ikke utføres en fullgod komprimering ved bygging; Anta et tillegg for variasjon densitet på 5 %; Regneeksempel: 0,3 m singel 8-16mm lett komprimert under garasje med grunnflate 5 m x 6 m: Antatt volum = 0,3 m x 5 m x 6 m x 1,05 x 1,05 = 9,9 m3 (kubikk) Antatt tyngde = 9,9 m3 x 1,55 tonn/m3 = 15,3 tonn pukk
 4. elle størrelse for pukkfraksjonen skal ikke overstige 3,0. For å gi det ferdige bærelaget bedre stabilitet, skal pukken tilsettes 10-25 % steinmateriale ≤

Denne anvisningen omhandler byggegrunn, byggetekniske hensyn ved forskjellige grunnforhold og grunn- og terrengforholdenes betydning for plassering av hus på en byggetomt. Anvisningen gjelder småhus Vil ved komprimering gi et hardt underlag. 122: 0-16 mm: Egnet til avretting av plasser og veier. Vil ved komprimering gi et hardt underlag. 123: 0-32 mm: Avretningsmasse T1. Egnet til avretting av veier og plasser forut for asfaltering. Massen er egnet til komprimering. 116: 0-64 mm: Avretningsmasse for større anlegg. 125: 0-200 m Fakta om Platevibrator 400kg Reverserbar; Bruksområder: Komprimering av pukk/stein/grus: Vekt: 400kg: Drivstoff: Diesel: Maksimal overflate kapasitet: 852m²/tim

For å undersøke dette i laboratoriet ble 13 ulike prøver av en velgradert pukk (0-22 mm) fra Askøy komprimert med forskjellig utstyr til forskjellig densitet. Etter komprimering ble prøvene undersøkt i et syklisk treaksialforsøk, som simulerer trafikklast. Komprimeringsmetodene var: - Gyrator - Vibrasjonsbord - Vibrasjonshammer (Kango For å oppnå en homogen kvalitet, og av hensyn til den praktiske gjennomførbarheten for støpearbeidene, vil det være best å bestille ferdigbetong fra fabrikk. Fabrikkblandet betong Når det gjelder støpbarhet (konsistens), bestilles det normalt betong med synkmål på 180-200 mm. Anbefalt innhold av natursand (0-8 mm) er 50-60 % av total mengde tilslag med bruk av pukk med D100 på.

Planlegging og utførelse av komprimering

 1. Nettbutikk for salg av grus, singel, hagesingel, pukk, sprengstein, gjenbruksasfalt, sand, jord, bark og bærelagsmasser. Vi leverer i fylkene Oslo og Akershus
 2. Hamar Pukk og Grus AS • Bjørgedalsveien 875 • 2323 Hamar • Tlf: 62 53 69 70 • Fax: 62 53 69 80 • rune@gholth.no / ellen@gholth.no. Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital.
 3. Pukk Knust bergmasse uten 0-stoff innenfor et spekter med pukk produsert i mange varianter til formål som hagesingel, underlag for støp av gulv og mur, drenerende grøftemasse, jernbanepukk, og fyllmasse. Pukk som vist her uten 0-stoff er drenerende masse. For hjelp til å velge mengde og type pukk. Ring kundeservice på 4141353
 4. st avstanden mellom veggens avstiv-ninger . Glasopor skumglass hindrer at tilbakefyllingen fryser, Komprimering Beltegående maskin med beltetrykk < 50 kN/m2 Vibroplate ved landkar/støttemur 50-200 k
 5. Alle våre pukk, grus og sandprodukter kan leveres i storsekk (Big Bag). Sekken er holdbar og du kan la den stå over tid for så å forsyne deg når behovet melder seg. Storsekkene leveres på anvist plass etter avtale med kunden. Kan leveres hjem/på byggeplass. Storsekk med steinmaterialer. De fleste av våre steinprodukter kan leveres i.
 6. Innholdsfortegnelse 3 dette bør du vite 4 transport, lossing og håndtering 5 Mottakskontroll og lagring 6 sikkerhet/hMs 7 Kapping og fasing / retningsendring 8 Leggeanvisning: 8 forenklet leggeanvisning ved bruk av singel/pukk i ledningssonen 12 fullstendig leggeanvisning 13 Krav til ledningssonen 15 Valg av masse og komprimering i ledningssonen 16 Masser i ledningssone

Mengdekalkulator - Åsland pukkver

Vi utfører asfaltering, finjustering og komprimering av underlag, gravearbeider, transport, kantsteinsetting, asfaltskjæring, drenering etc. Noen praktiske opplysninger. Underlaget på en gårdsplass som er beregnet for lettere trafikk bør være bærelag av pukk/kult tykkelse ca 30 cm. Som bindlag legges ca 5 cm subbus 0 - 20 mm,. Fillit kan i de fleste tilfeller erstatte komprimert pukk, og har mange fordeler: Direkte levering med blandebil - raskt og uten behov for lagring av materialer. Selvkomprimerende og selvnivellerende; sparer store mengder tid og arbeid. Kan pumpes med betongpumpe. Ideelt for utilgjengelige grøfter der komprimering vil være vanskelig eller. Etter komprimeringen legges pukklaget ut. 11-16 mm pukk sies å være selvkomprimerende, men forskjellen på vårt 10 cm pukklag før og etter komprimering var faktisk på litt i overkant av 1 cm. Fordelen med å komprimere pukklaget, er at det blir lettere å kjøre rundt med trillebår

Knuste masser. Subbus: Strøsand, underlag til belegningsstein, kabelsand og gangveier. Også til komprimering/avretting i ringmur. (eks. 0-6 mm) Grus: Bærelag til vei og tomter (eks. 0-32 mm), veigrus (eks. 0-12 mm) Pukk: Vi har både grove og fine varianter til flere bruksområder, deriblant drenering, avretting, gårdstun og gangveier. (eks. 6-16 mm/ 32-64 mm Gjenbruksasfalt egner seg godt til legging av grusvei. Den kan komprimeres med valse eller stampemaskin og få et relativt hardt kjørelag. For ekstra bra resultat kan den fuktes med Diesel før komprimering slik at den blir mer klebelig igjen Grus Og Pukk Osterøy - spregningsfirma, stein, jord, mur, grunnarbeid, pukk, utsetting av tiltak, grøft, veg, tomtegraving, riving, sprenging - Finn firmaer. Hva du ender opp med avgjøres igjen av grunnarbeidet. Har du et godt og solid fundament, med stein, pukk og subbus godt komprimert, og et lag asfalt på 5 cm lagt av fagfolk kan du slappe av. Legger du asfalt oppå en gammel grusvei etter å ha jevnet ut litt her og der med subbus - da kan du få noe å slite med etter hvert

Vi har omlag 60m2 flate vi hadde tenkt å legge grus på ved kjøkkendør og kjøkkenhagen. Men er grus det rette? Skal vi heller velge stampet stenmel (som jeg veit bla Claus Dalby bruker i sine hageganger), fin subbus, eller noe helt annet?. Krav og ønsker: (oppdatert litt for å presisere) 1 Sett av 62 sekunder til å se på videoen under. Her får du gangen i prosessen. Grunn er frostfritt nivå, som kan være fjell, pukk eller drenerende masser. Maskinkult er grov pukk f.eks 22/180 mm (størrelse på steinene). Komprimering. For å unngå å. Pukk: 11/22: Betongtilslag, drenering og oppfylling. Massen har meget gode drenerende egenskaper. Knust betong: 0/120: Returbetong som er knust og behandlet med magnet for fjerning av armeringsjern og annet metall. Massen har gode oppfyllings og komprimeringsegenskaper. Sams: 0+ Naturlig sams grus rett fra stuff/uttak. Variabel sammensetning og.

Avhengig av bruksområde kan man bruke flere forskjellige blandinger for lengst mulig holdbarhet og bruksvennlighet. Asfalt er i utgangspunktet er produsert for å være et slitedekke som alternativ til feks grus. I produksjon av asfalt prioriteres det derfor egenskaper som passer til dette formålet. Den mest brukte kvaliteten er Agb11 100 kg. I tillegg er elastisk stivhet og motstand mot permanente deformasjoner i nivå med tradisjonelle mekanisk stabiliserte materialer som grus og pukk. Valg av vals. Vi anbefaler en vals med justerbar frekvens eller en vals med m ulighet for både vibrerende og oscillerende komprimering 3.3.4 Pukk-bitumen 3.4.3 Komprimering.. 30 3.5 Støttefylling av 09.06.94, er relevante bestemmelser for fyllingsdammer innarbeidet i den reviderte veilederen med noen tilpasninger. Oslo, april 201 Den kan også erstatte grus og pukk i veiens forsterknings- og bærelag, samt slitelag på grusveier eller benyttes ved kantforsterkning, istandsetting av gravehull, til dekke på f.eks anleggsplasser, parkeringsplasser med mer. OBS! Vær oppmerksom på å benytte rikelige mengder med vann under utlegging og komprimering av kalde fresemasser

Platevibrator 400kg Reverserbar - Sørby Utleie AS

Supersuger / vacuumlaster med komprimering - Isoteks Miljø A

Oppfylling komprimering og opparbeidelse av uteområde har vi bred erfaring med. Vi graver også grøfter for legging av vann- og avløpsrør. Vi tilbyr også tilkjøring av pukk, stein og jord. Ta kontakt for priser. Knuseverk. Vi har knuseverk som passer for ditt behov Utregning av mengde betong. Showing 1-15 of 15 messages. Utregning av mengde betong. Tor Erik Sire: 6/1/03 11:40 PM: Sikkert elementær regning, men finner det ikke ut: Skal støpe et gulv 7 cm tykt og 8 m2 stort. sement, 4 deler sand, 4 deler pukk og så blander man inn passe med vann. S. konstruksjon hvor man byttet ut forsterkningslaget av pukk med tilsvarende lagtykkelse av ubundet knust betong. Parsellen ble delt i to felt, hver på ca 80 m, for å kunne sammenligne de to forskjellige betongfraksjonene. På felt 1 (sør) la man inn fraksjon 0-100 mm, på felt 2 (nord) benyttet man fraksjon 20-100 mm Armeringen skal minimum dekkes av 4-5 cm betong og skal ligge i øvre halvdel av betongen. Du kan støpe betongklatter for å løfte nettet fra underlaget, men det blir både enklere og billigere å kjøpe armeringsstoler (ca. kr. 2,50 pr. stk). De leveres både med og uten sokkelplate - avhengig av om de skal stå på pukk eller XPS-plater Anvema AS er leverandør av verktøy og maskiner, og vi har satset på salg til både bedriftskunder, kommuner og private. Anvema AS har som målsetning å være en av de rimeligste leverandørene på det norske markedet. Det legges stor vekt på at verktøyet ska

Komprimering av pukk under jernbanesviller: Pakkeknast: Konsolidering for tilbakefylling av bærelag og asfaltlapping: Driver: Presser for eksempel stenger og staker ned i bakken: Kileplugg og fjær: Spalting av stein Riffelhammer: Legge ny overflate på betong eller naturlig stei En til to passeringer med vibrasjonsstamper per lag, med inntil 0,3 meter tykkelse, gir normalt tilstrekkelig komprimering når det benyttes pukk eller grus. Ved bruk av platevibrator bør antall passeringer økes til to til fire per lag, med inntil 0,2 meter tykkelse, for å oppnå tilstrekkelig komprimering Digital befaring Utfordringen. Når du skal støpe med ferdigbetong kan det ofte være vanskelig å vite hvor mye du skal du bestille, hva slags betongbil som best egner seg til leveransen og hvordan støpen kan gjennomføres på en effektiv og trygg måte.. En uforutsigbar ordreprosess kan ofte føre til ubehagelige overraskelser, hvor betongbilen risikerer å ikke kunne levere, feil. Leggeanvisning brostein | Steinhandel.no. Norges ledende nettbutikk for salg av steinprodukter til ditt utemiljø. Vi selger i hele Sør-Norge som eksempelvis Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Drammen, Kristiansand

Bakfylling av muren Bakfyllingsmassen skal bestå av knust pukk i gradering 8-16 mm, 8-22 mm eller tilsvarende. Dersom det er bløte jordmasser i terrenget bak muren, benyttes fiberduk mellom pukk og terrenget for å hindre at jordmasse trenger inn og stopper dreneringen bak muren Komprimering av pukk. 75 kubikk med pukk. Vi fikk kjørt inn ca 75 kubikkmeter med pukk som ble fordelt over alt hvor det skulle komme nytt gårdsrom. Det aller meste ble lagt ut med den store maskinen, mens på de litt mer trangere stedene hadde vi en liten maskin som var hendig Gravemaskiner Åsane - kunstgressbaner, komprimering ? grus og stein, fibergrøfter, jord, gravemaskiner, drensgrøfter, pukk, stangeland, fresing av kum, salg av.

Komprimering før belegningsstein: Er det grunn til å brukeStein Arild Risan As - Home | Facebook

Pukk NC

Subbus 0/16 i storsekk fra Steinhandel.no. Norges ledende nettbutikk for salg av steinprodukter til ditt utemiljø. Vi selger i hele Sør-Norge som Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Drammen, Kristiansand

Drenering rundt grunnmur – Pukk og stein – Sundby GårdDrenering, støttemur, isolering og planering

Pukk og grus Franzefos

Holtet Pukk og Betong AS leverer ferdigbetong fra vårt stasjonære blandeverk i Redalen. Vi leverer betong til større og mindre prosjekter over hele østlandet. Vi har god kapasitet, og disponerer selv alt av transport og pumpeutstyr. Komprimering - betong som skal plasseres i en form må bearbeides så luftlomene fjernes På leire/silt (ustabil grunn) legges det ut fiberduk klasse 2 eller bedre på traubunnen. Fyll på med ca. 40 cm ikke-telefarlig pukk 0/63mm eller 22/63mm (el. kult 22/125mm ved dypt trau). Fyll på 10-15 cm pukk 16/22 (metning), alternativt subbus 0/16mm på toppen. Komprimering Bruk hoppetusse eller bilen til å komprimere (trykke til) massene - På tide med kvalitet også i grøfta. Publisert 31. oktober 2018 av Runar Daler Tagger: fyllmasser, kabelgrøft, komprimering, overvannshåndtering, pukk, VA, vannledning Det er en klar sammenheng mellom kvalitet på jobben som utføres og typen oppfyllingsmasser som benyttes i grøfter for det norske vann- og avløpsnettet følge av nedslipning fra breen •Grove korn kan ofte ha finstoffbelegg, i motsetning til korn fra elvegrus som er renvasket •Finstoffrike morener egner seg godt for komprimering, men kan være telefarlige Kurs i praktisk grunnboring, Drammen 14. Sept 2016 Jordklassifiserin

Tjenester privat | Næss AsfaltLeie Transport bånd baron 6m – P2P Rent din Utleie partner

Legging/montering Infrastruktu

stivheten av røret har svært liten betydning når fleksible rør legges i stabile masser med god komprimering. Omfylling av Ø 2000 Haplast profilrør i sprengt grøft. leggedypet er 3 - 4,5 m. Maskinell tilfylling av 40-160 mm selvkomprimerende pukk i sprengt fjellgrøft. Røret er tilfyllt under med 8-22 mm knus ledningssonen krever av komprimering, avhengig av kravet til ledningssonen. 3. (pukk) DN < 300 22 300 DN < 600 32 22 DN ≥ 600 40 I fundament tillates maksimum 22 mm nominell kornstørrelse! Komprimering Masser som fin sand, silt og kohesjonsjor Da ble det garasjetomt, etter omlegging av vann og avløp fra 3 husstander. Fylling og komprimering av sprengstein samt pukk og grus levert av Ofstad Maskin AS Et virvar av vannledninger, som har fått.. at belegningen etter komprimering har en overhøyde på 5-10 mm ved kumlokk o.l. På steder hvor det er vanskelig å oppnå en tilfredsstillende komprimering av underlaget, f.eks. inn mot kummer og sluk, kan det være nødvendig å øke overhøyden av belegningssteinene før komprimering av dekket til 10-15 mm

Pukk Franzefos

(Forpenetrert pukk 20 og 25 mm).f) Mengden måles som prosjektert anbrakt masse.Enhet: tonn.55.1 Bærelag av asfaltert grusa) Prosessen omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag av asfaltert grus itykkelse som angitt i planene.f) Mengden måles som anbrakt masse.Enhet: tonn.55.2 Bærelag av asfaltert pukka) Prosessen omfatter. Typisk bruksområdet er å legge steinstøvet / settesanden under belegningsstein eller heller. Steinstøvet / Settesanden kan også brukes som kabelsand. Ved god komprimering av steinstøvet / settesanden holdes maur og andre insekter unna belegningsstein. Steinstøvet / Settesanden kan hentes på vår lokasjon eller leveres til deg i storsekker eller med grabbil Hovedprosess 5b-e)Som angitt i spesiell beskrivelse.f) Mengden måles som prosjektert areal av forsterkningslagets overflate Enhet: m2.53.9 Øvrig54 BÆRELAG AV MEKANISK STABILISERTE MATERIALERa) Prosessen omfatter levering, utlegging, komprimering og evt. forkiling av bærelag av knustgrus, knust fjell og forkilt pukk, inklusive evt. mellomlagring.e) Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra.

Sekken bygdetun: juni 2011

Hvor tykt lag med singel bør jeg legge på en gårdsplass

* Pigging av mindre mengder lett piggbart fjell. * Har liten lastebil for frakt av grus/pukk/løsmasser/bark. Ved større mengder brukes leiebil. * Har vibroplate til komprimering av underlag for helle- / steinlegging, byggegroper, såler etc.. * Utleie av vibroplate på døgnbasis. Ta kontakt på mob. 45 066 096 E-post: [email protected Krav til komprimering er aktuelt der setninger ikke aksepteres. 1. Fall fra container. 2. Fundament . 11-16) tykkelse minimum 150mm. ANMERKNING. 3. Drenerende masser. HOVEDPUNKTER . Betongelement settes på en pute av drenerende masser (pukk 16/32 eller. Stigningsforhold skal ligge mellom 1:20 og 1:50. I en avstand på 300mm rundt betongelement. Legging av armeringsduk. Påkjøring og komprimering av 30 cm grus/pukk som bærelag. Må komprimeres godt. Pris på grus/pukk ønskes inkludert i tilbud. Påkjøring, avretting og komprimering av settelag, ca 5 cm. Settelag ønskes inkludert i tilbudet. Levering av grus/subus til bruk mellom brostein ønskes levert (litt usikker på Volum) komprimering av massene rundt tanken. Stabil grøft karakteriseres ved at massene ikke raser og at bunnen har en god fasthet, slik at setninger ikke oppstår. eller knust masse (pukk). Anbefalte kornstørrel-ser fremgår av tabell 2. Tankstørrelse Knust masse (pukk) Grus/singe Det er mange faktorer som gjør dypstabilisering av vei mer miljøvennlig enn andre rehabiliteringsmetoder: Dypstabilisering av vei er i prinsippet gjenbruk av materialet i veien. Den eksisterende veien brukes som råstoff. Behovet for tilføring av nytt materiale som grus og pukk reduseres og naturressursene spares

Samarbeidspartnere | Spesialteknikk

Priser - Pukk og stein - Sundby Går

Det må påses at overflaten ikke dekkes av løv. Tilbakefylling mot yttervegg kan avsluttes med 0,3 m jordoverdekning. En løsning med pukk mot vegg hindrer skader på sokkel og kledning. Ugraderte tilbakefyllingsmasser må komprimeres for å sikre varig fall ut fra vegg. Tilbakefyllingen bør skje lagvis, med komprimering etter hver 0,3 m Pukk kommer i størrelser fra steiner bredden av baseballs til fint pulver. De forskjellige størrelser av stein tillate ulike bruksområder for hver klasse av pukk. Mens de større stener kan brukes som base for fyll og som fyllstoff stein til bruk med betong, er mindre steiner blandet med støv anvendes som komprimering grus

Gjenbruk av oppgravde masser gir store miljøfordeler da man unngår deponering, transport og uttak av nye masser. falsrør DN 300 og 400 til å kun ligge med 0,2 meter overdekning ved avkjørsler og G/S-veger forutsatt omfylling med pukk 8-12 og tilfredsstillende komprimering friksjonsmasser av grus og sand kan φ velges lik 35° (Håndbok 16 Geoteknikk i vegbygging, Håndbok Saint-Gobain). For blandingsjord uten tilfredsstillende komprimering settes φ ikke høyere enn 25°-28°. For overdekningsmasser av knuste steinmaterialer (samme masser som omfyllingsmassene, f.eks. pukk 8-32 mm) kan φ settes lik 40-42° Der underlaget består av telefarlig masse - leire eller jord - bør du grave 20 til 25 cm ned for uteplasser og gangarealer og skifte massen med 0-32 mm alternativt 0-63 mm pukk eller tilsvarende. Ved innkjøring til garasje er det nødvendig med en tykkelse på 35-40 cm. Legg gjerne fiberduk i bunnen dersom det er løse masser av jord eller lignende Byens undergrunn består av mer enn jord og stein. Den inneholder også vann. Grunnvann i byer omtales ofte som et problem. Det må pumpes og dreneres for å holde bygningene tørre, samtidig som grunnvannsendringer kan påvirke stabilitet av jordmassene Komprimering av granulære materialer kan ha stor innvirkning på en vegs levetid, og komprimeringskontroll er derfor en viktig del av kvalitetskontrollen ved vegbygging Herremyrs Plen/Vekstjorda bør legges ut i et 10-15 cm tykt lag, før komprimering med plenrulle, dette for å få gode vekstforhold for gresset. I plantefelt bør det legges et 20-40 cm tykt lag med plantejord. (avhengig av størrelsen på plantene

 • Shellack.
 • Innhold i en attest.
 • Apn telenor 4g.
 • Mittelalterspektakel bietigheim 2018.
 • Kan man hacke messenger.
 • Dodge charger 1970.
 • Free png graphics.
 • Angst for å snakke med folk.
 • Tyska nyheter.
 • Frihetspartiet norge.
 • Tesla slepekrok.
 • Kokos garten dresden.
 • Generasjon prestasjon nrk.
 • Rude russian phrases.
 • Vannaerobic program.
 • Capd definition.
 • Tips juleshopping london.
 • Mrna baser.
 • Sanitærbark plantasjen.
 • Aktivital moormerland preise.
 • Workplace login.
 • Bachelorarbeit human resources themen.
 • Nick cave burg clam.
 • Picc line varighet.
 • Veitvet senter åpningstider.
 • The simpsons online.
 • Hvor stor er en supernova.
 • Colorado city arizona sehenswürdigkeiten.
 • 1live download.
 • Ncs fargevifte.
 • Oppskrift rakfisk forrett.
 • Hybel.no ønskes leid trondheim.
 • Acer swift 3 test.
 • Søknad om ambulerende skjenkebevilling.
 • Dårlig likviditetsgrad 2.
 • The golden ratio.
 • Slottet kristiansand åpningstider jul.
 • Club der toten dichter charakterisierung.
 • Symmetrisk om origo.
 • Vater der braut trailer.
 • Killing gunther stream.