Home

Trekanttall

Det betyr at formelen T n = 1 + n 2 · n gir trekanttall nummer n. Kontroller at denne formelen stemmer for de andre trekanttallene. Et kvadrattall er et tall du får, når du opphøyer et helt tall i andre potens. Hva slags tall får du når du legger sammen to «nabo-trekanttall»? Pascals talltrekan Trekanttall og kvadrattall Spørsmål: Elisabeth, 19. Hva er trekanttall? Hva er kvadrattall? Svar: Hei, Elisabeth! I artikkelen Pytagoras og Diofant kan du lese om trekanttall og kvadrattall. Ellers kan du prøve å søke deg fram til artikkelen Figurtall fra Tangenten 1/2002 Din digitale matematikkportal til alle klassetrinn i grunnskolen. MatteMestern hjelper alle på skolen - både elever, lærere og foreldre. På MatteMestern kan du øve på alle former for matematikk Trekanttall og Pascals talltrekant. Fagstoff. Fagartikkel. Vi ser på mønster i de såkalte trekanttallene, og ser på sammenhengen mellom disse og Pascals talltrekant.. Åpne i fag: Matematikk for yrkesfaglige programmer; Praktisk matematikk; 1T - Matematikk fellesfag; Velg målform: Bokmål NDLA sin.

der den siste formelen er generel formel for n'te trekanttall. Forutsatt at du gjenkjenner at dette er lik summen for de n første naturlige talla. kaller kvadrattall n for K_n, samme prosedyre her tall, rot, 16, trekanttall, kvadrattall, kvadratrot, diagonalmetode, 1.6 Trekanttall og kvadrattall In order to unlock resources, you must be logged on yTeach and assigned to school. Click HERE to Log in Trekanttall er tall som inngår i tallfølgen 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, 91, 105, 120... 18 relasjoner 00029: Tallmønstre og figurtall - Rektangeltall og trekanttall Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet Figurtall og tallmønstre I denne videoen viser jeg rektangeltallene representert som geometriske figurer som sammen danner et mønster Campus Inkrement er en læringsplattform spesielt tilpasset omvendt undervisning. Læringsressursene som du finner på dette nettstedet er også godt egnet for selvstudium

Praktisk matematikk - Trekanttall og Pascals talltrekant

Trekanttall og kvadrattall - Matematikk

Trekanttall og kvadrattall Universell Matematikk Ungdom - Tavle - Matematikk - 8.-10. trinn - Kapittel - Kvadratrøtter - 1.6 Trekanttall og kvadrattall Logg in Finn trekanttall T 20. c) Se på summen av to trekanttall som følger etter hverandre. Hvilken regel ser ut til å gjelde? Hvordan kan du bruke figurtallene til å vise at regelen er riktig? d) Finn summen av de to minste, de tre minste, de fire minste og de fem minst Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo

00029: Tallmønstre og figurtall - Rektangeltall og trekanttall. I denne videoen viser jeg rektangeltallene representert som geometriske figurer som sammen danner et mønster. Jeg viser hvordan vi kan bruke det geometriske mønsteret til å finne neste tall i tallfølgen 2 6 12 20.. kvadrattall, rektangeltall og trekanttall. Rome-ren Boëthius (475-526) oversatte Nichomac-hus' arbeider fra gresk til latin, og bidro på denne måten til å gjøre grekernes matematikk kjent i middelalderens Europa. Vi må også nevne Pascals (1623-1662) trekant der vi kan finne igjen mange av tallfølgene som danner figurtallene

Trekanttall - Tallforståelse - MatteMester

 1. Hvert kvadrattall kan skrives som summen av et trekanttall og det foregående trekanttallet, det vil si = + − Det følger lett fra den algebraiske sammenhengen = (+) + (−) = og kan geometrisk illustreres ved å arrangere kulene i de to trekantene med sidekanter n og n - 1 til å utgjøre et kvadrat med sidekant n.. Trekanttallene kan også benyttes til å utlede formelen for summen av de n.
 2. Ethvert avlangt tall er det dobbelte av et trekanttall. Beviset for setningen er tegnet inn i figur 4! Figur 4: Ethvert avlangt tall er det dobbelte av et trekanttall. Pytagoreerne var også opptatt av summer av kvadrater, spesielt om summen av to kvadrater igjen var et kvadrat
 3. I denne videoen går jeg igjennom hva figurtall er og hva vi bruker figurtall til. Jeg kommer med en presisis definisjon av figurtall fordi det er så mange då..

NDL

Trekanttall Haakon Øverbye 2018-06-02T13:50:09+02:00. Vennligst registrer deg for kurs før du starter leksjonen. 1. Kvadrattall forklart med kvadrat 3. Kubikktall Tilbake til:Privat: Klar matematikk 2P > Tall og figurer Delprøve 1. Tema: Vi lærer om flere tallfølger Trekanttall Haakon Øverbye 2018-06-11T21:07:06+02:00. Vennligst registrer deg for kurs før du starter leksjonen. 1. Kvadrattall forklart med kvadrat 3. Kubikktall Tilbake til:Privat: Klar matematikk 2P-Y > Tall og figurer Delprøve 1. Tema: Vi lærer om flere tallfølger Utdrag fra en gammel facebook-konversasjon om figurtall - kanskje du har nytte av dette hvis du tar R2 eller S2Nå til figurtallene. Disse dukker nesten alltid opp på eksamen. Et generelt prinsipp som hjelper enormt mye er dette:- Todimensjonale figurtall er nesten alltid andregradsuttrykk! (Kan i noen få tilfeller være førstegradsuttrykk, f.eks. rammetall som se 2­1 Trekanttall Oppgave A: Bowlingkjeglene Trine synes det er veldig gøy med bowling, men nå har hun lyst til å lage sitt eget bowlingspill med mange flere kjegler. Hun vet at det vanligvis er 10 bowlingkjegler som står i 4 rader, og har tenkt å l LÆRINGSMÅL • Eleven skal gjennom praktisk arbeid finne mønster og sammenhenger. • Eleven skal finne både rekursiv og implisitt formel for mønster. • Eleven skal finne sammenhenger mellom forskjellige representasjoner. • Eleven skal vise at algebraiske uttrykk er like. • Eleven skal anvende algebra i praktiske sammenhenger. • Eleven skal bruke digitale hjelpemidler til å finne.

Rekker og tallfølger 3 : L 1 ∑ 1 T J L J ∑ 1 T 1 1 2 Rekker, π og Γ Den enkleste harmoniske rekken er: E 1 3 E 1 4 E ®. Í 1 J og Euler fant at det var en sammenheng mellom logaritmer o Nedenfor følger 3 ulike måter å komme fram til en og samme formel for femkanttallene. 1. eksempel: 2. eksempel: 3. eksempel: Opprettet 26. oktober 200 Well organized and easy to understand Web building tutorials with lots of examples of how to use HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP, Python, Bootstrap, Java and XML trekanttall (Tn): Trekanttallene 1, 3, 6, 10 er halvparten av rektangeltallene med samme indeks (lag figur), og dermed blir formelen Tn = n(n + 1)/2 (3) I denne artikkelen har vi gitt noen eksempler på hvordan tallfølger og figurtall er brukt som aktivitet for ulike målgrupper Lek med trekanttall. I det andre prosjektet gikk man ett skritt videre. Elevene møtte en matematisk situasjon som de skulle undersøke eller utforske. Utgangspunktet for oppgaven var figurtall (se illustrasjonen). I samlet klasse gjennomgikk lærerne hva trekanttall er, og antydet et problem som kunne reises innenfor denne matematiske situasjonen

matematikk.net • Se emne - Figurtall( trekanttall ..

Pytagoras og Diofant

ndla.no - Trekanttall; SPILL MED MøNSTER. coolmath-games.com - Finn mønstrene. Levels; coolmath-games.com - Kom gjennom fargesisrkelen. INTERAKTIVE OPPGAVER. gyldendal.no (Multi 5b) - Tallmønster; gyldendal.no (Multi 5b) - Tallmønstre 2; gyldendal.no (Multi 5b) - Tallmønstre 3; gyldendal.no (Multi 5b) - Figurtall; gyldendal.no (Multi 5b. De må arbeide med flere tall med ulike egenskaper samtidig, og vurdere relasjoner mellom tallene (primtall, kvadrattall, trekanttall osv.). Mulig tilnærming Vis elevene et 3 x 3-kvadrat med seks begreort, og la dem foreslå tall som kan stå i de tomme rutene

trekanttall översättning i ordboken norskt bokmål - svenska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk Forklaring: I stadie 3 er antall prikker lik trekanttall nr.1, T1 = T3-2. I stadie 4 er antall prikker lik T2 = T4-2 osv. Generelt: I stadie n er antall prikker lik Tn-2 = . (Formelen for trekanttallene antas kjent. Legg for øvrig merke til at formelen også gjelder for n = 1 og n = 2.) Prikker inni ( : (n - 1) 1.328 Tallet 51 er her skrevet som en sum av trekanttall: 51 = 15 + 15 + 21 Skriv hvert av tallene 83, 12 og 74 som en sum av trekanttall. 1.329 Herman har delt opp pizzaene med rette kutt

1.6 Trekanttall og kvadrattall - Kunnskap.n

Nyheter om teknologi og norske teknologibedrifter. Vi dekker energi, maritim, bygg, industri, helse, elbiler, fly og samferdsel Kort om aktivitetene: Lager formler og uttrykk av bestemte tallmønster som bl.a. partall, oddetall, kvadrattall, trekanttall. Bygger videre på dette temaet ved at elevene spiller et spill om antall hopp et ukjent antall frosker hopper i spillet Froskehopp og minimum antall flytt ringene i spillet Tårnene i Hanoi Matematikkord 4 personer skal hilse på hverandre: Antall kombinasjoner (håndtrykk) er 3 + 2 + 1 = 6 Antall kombinasjoner blir et trekanttall Trekanttall Vi får trekanttall ved å summere naturlige tall fortløpende fra 1 og oppover. 1 + 2 = 3 3 er et trekanttall 1 + 2 + 3 = 6 6 er et trekanttall. Oppsummering Faktor 1-3 7 Negative tall Negative tall er alle tall som er mindre enn 0. Regning med fortegnstal I et trekanttall har vi denne utviklingen: Ser vi på antall stjerner i «trekantformene» i de to figurene ser vi at trekanttallfiguren ligger ett steg foran. For å lage en generell formel for sekskanttall bruker vi formelen for trekanttall der vi trekker fra 1 på

Trekanttall - Unionpedi

00029: Tallmønstre og figurtall - Rektangeltall og trekanttall

Gjeldende læreplan Læreplan i matematikk 2P (MAT5-03) Gjelder fra: 1.8.2016 Gjelder til: 31.7.2021 UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner . Læreplan i matematikk 2T og 2P (MAT5-02) Gjelder fra: 1.8.2013 Gjelder til: 31.7.2016 Læreplan i fellesfaget matematikk 2T og 2P, Vg2 studieførebuande utdanningsprogram (MAT5-01) Gjelder fra: 1.8.2010 Gjelder til: 31.7.201 Trekanttall nummer 17 er 153. (Prøv selv istableverkstedet.) Det er altså det opprinnelige antall bokser. De øverste 7 etasjene blir revet over ende. Disse 7 etasjene utgjør selv et trekanttall, nemlig trekanttall nummer 7 som er 28. Nå er 153 - 28 = 125. Det betyr at 125 bokser fortsatt står på plass Vi skal i dette opplegget innom trekanttall, kvadrattall og Fibonaccis tallrekke, og prøve å finne både det neste og et tall langt fram i listen. Læringsmål matematikk: finne riktige løsninger i matematiske utfordringer. finne mønsteret i ulike tallrekker kunne regne seg fram til neste tall i tallrekker Vis at formelen for trekanttall nr. n er n(n+1) 2 .Legg sammen trekanttall nr. 1 og 2, deretter nr. 2 og 3, 3 og 4 osv. Hva er felles for summen av to etterfølgende trekanttall? Bevis at summen av to trekanttall som kommer etter hverandre, alltid blir av typen tall som du observerte i oppgave d)

Trekanttall er figurtall som danner et mønster som vi kan finne igjen i flere sammenhenger. Her ser du bilder av de fire første trekanttallene. Klarer du å se en sammenheng med de 4 første rektangeltallene? Hvis du ikke ser det med en gang, så sjekk bildet under Dette kan være partall, oddetall, kvadrattall, trekanttall, primtall osv. a) Lag et program i Python som lister opp de 100 første partallene. b) Utvid programmet ditt slik at det begynner med å spørre hva slags type tall brukeren vil se, og deretter viser de 100 første av talltypen som brukeren valgte Trekanttall Vi får trekanttall ved å summere naturlige tall fortløpende fra 1 og oppover. 1+2=3 1+2+3=6. 3 er et trekanttall 6 er et trekanttall. 35. Previous page Next page 4.1 Trekanttall, kvadrattall og kvadratrøtter Resultater 1.2 Avrunding av tall Resultater 3.1 Tallforhold Resultater 2.1 Hoderegning og skriftlige metoder Resultater 2.2 Enkel regning med kalkulator Resultater 2. Algebra (1) 1.1.

kvadrattall, trekanttall osv. summen av de tosifrede blir det samme. primtall; La elevene få tenke litt alene først, før de blir satt sammen med en annen eller i mindre grupper. Sammen kan de finne flere begrunnelser. På slutten av timen kan de ulike gruppene si en begrunnelse hver, og gjerne legge til flere etter alle gruppene har fått si. Litt om trekanttall og kvadrattall . Før vi begynner å spille, skal vi repetere litt om trekanttall og kvadrattall. Det er veldig greit å ha mange fargede plastbrikker eller kinasjakk-kuler til dette opplegget. Trekanttall: Dersom vi legger brikkene i mønsteret nedenfor, ser vi systemet for trekanttallene: 1 3 Skolekyllos matematikkfilmer på YouTube pr.12.08.12. Addisjon Hvordan sette opp, og regne ut addisjonsstykker. Subtraksjon Hvordan sette opp, og regne ut subtraksjonsstykker Sjekk Trekantsambandet oversettelser til Tyrkisk. Se gjennom eksempler på Trekantsambandet oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

Ap freqency responsereport_colibrixgp-wb

Campus Inkremen

c) 2 2 1 820 820 1640 0 2 1 1 4 1 1640 1 6561 1 81 40 2 1 2 2 820 er trekanttall nummer 40 n nn T n n nn r r d) tall og trekanttall. Vinkelsum i mangekanter. Klikk på kortene. fra getSmart Hyttestien - Problemløsningsoppg. med figurtallformler og likninger. Diagonaler i mangekanter. Figurtalloppgaver. 260 oppgaver med ulik vanskelighetsgrad. Potensregler. Potensregler Potens av potens..

trekant oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Trekanttall. Trekanttall er tall som inngår i tallfølgen 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, 91, 105, 120... Ny!!: Kvadrat (aritmetikk) og Trekanttall · Se mer » 1 (tall) 1 (én eller ett) er det naturlige tallet som kommer etter 0 og kommer før 2. Ny!!: Kvadrat (aritmetikk) og 1 (tall) · Se mer » 100 (tall Disse sidene er ment som en ressurs til elever og lærere i grunnskolen. Sidene er utviklet ved Verket Skole i Moss, men er åpne for alle som måtte ønske å ta i bruk programmering

Arealet til en figur ved å telle ruter (med skrå sider

Generelt om tallfølger og figurtallundersøkelser - trekanttall, firkanttall, pyramidetall med flere - noen kjente tallfølger (Fibonacci) og Pascals' trekant; Utvidelse av tallområdet - Negative tall, rasjonale tall og størrelser - sammenhengen mellom brøk og rasjonale tall, irrasjonale tall, desimalutviklin 1.6 Trekanttall og kvadrattall. Pytagoras og Diofant. Matematikkens Verden: Figurtall. Praktisk matematikk - Trekanttall og Pascals talltrekant - NDLA

Det er 40 palindromer blant de 10 000 000 første trekanttallene. Det tiende trekanttallet, 55, er det minste palindromet blant denne tallmengden. Det neste er nummer 11, som er 66. Både trekanttall 11 og 111111 er palindromer, men så er det slutt på systemet, for trekanttall nummer 11111111 er ikke et palindrom Oppgaver figurtall 2. Oppgave 1. Finn en formel for trekanttall nummer . Author: panderse Created Date: 12/07/2018 23:08:00 Title: Oppgave 1 Last modified b Undersøke trekanttall, kvadrattall og hustall ved hjelp av tellebrikker. Elevene skal prøve å finne et mønster for hvordan de vokser. Hvis de får tid kan de prøve å lage sine egne figurtall. 7 trekanttall, kan vi bygge kvadrater og få en tallrekke som kalles kvadrattall. De tre første kvadratene: Notater SIDE 35 Mindre Itiplisere Teller vi opp hvor mange brikker det er i hver figur, får vi en tallrekke. Mønsteret i figuren bestemmer hva det neste tallet i tallrekken blir. SIDE 13

Matematikk 2P: Eksempeloppgave med regneark 1

Pascals trekanttall 25 4. LOGARITMER 27 Regneregler for logaritmer 28 Naturlige logaritmer 29 innhold Formelsamling i matematikk for lærere.indd 4 2013-12-18 09:39:16. 5. POLYNOMER 31 6. FUNKSJONER 35 Ulike funksjoner 36 Funksjonsdrøfting 37 7. DERIVASJON 39 8. INTEGRASJON 43 9. DIFFERENSIALLIKNINGER 47 10. STATISTIKK 5 Det som kan være utfordrende med denne metoden er at hvis f.eks. den første figuren inneholder et trekanttall med sidelengde 4 må du bruke formelen (n+3)(n+4)/2 istedenfor n(n+1)/2 for denne delen av figurtallet. Her har jeg byttet ut n mot n+3, dette svarer til å flytte grafen til tallfølgen tre hakk til venstre. — Her er tre videoer

Matematikkens Verden: Tall og Algebra

Formler i word (Shift+Alt+0) Gamle oppgaver 10. trinn. Gamle oppgaver 9. trin Tall med ulike egenskaper (for eksempel trekanttall og primtall). Euklids algoritme, løsning av lineære kongruenser. Fermats lille teorem med Eulers generalisering og anvendelser innen kodeteori. Diofants teorem. Geometri Klassiske og nyere problemstillinger blir studert Trekanttall Vi får trekanttall ved å summere naturlige tall fortløpende fra 1 og oppover. 1 + 2 = 3 3 er et trekanttall 1 + 2 + 3 = 6 6 er et trekanttall. Mathias observerer at det er mulig å regne ut P n som summen av tre trekanttall, der trekanttall nummer n er T n =1+2++n . Se figuren nedenfor. Han brukte dette til å vise at . P n = 3 n 2 -n 2 b) Bruk ideen til Mathias til å utlede formelen for P n Trekanttall Vi fa˚r trekanttall ved a˚ summere naturlige tall fortløpende fra 1 og oppover. 1 + 2 = 3 3 er et trekanttall 1 + 2 + 3 = 6 6 er et trekanttall. Tekstfarge plate (49,1) Oppsummering 49 Negative tall Negative tall er alle tall som er mindre enn 0. Regning med fortegnstal

Matematikkens Verden: Figurtal

Oppgaver figurtall 2. Oppgave 1. Finn en formel for trekanttall nummer . Author: panderse Created Date: 09/23/2017 10:16:00 Title: Oppgave 1 Last modified b På tre tavler skrev jeg opp hhv. trekanttall, kvadrattall og primtall opp til 100. Deretter spurte jeg om klassen kunne se mønsteret, tavle for tavle. Her er det aldri godt å si hvor dynamisk det blir, noe som varierer fra klasse til klasse. Jeg brukte omtrent 15 minutter på å gå gjenom mønstrene som summen av tre trekanttall, der trekanttall nummer n er T n 12 n. Se figuren nedenfor. Han brukte dette til å vise at 3 2 n 2 nn P b) Bruk ideen til Mathias til å utlede formelen for P n. Mathias' oppdeling a Vi starter med tallfølger og figurtall. Til venstre ser du trekanttall og kvadrattall, berømte tallfølger finner vi i Pascals trekant og Fibonaccitallene. Deretter arbeider vi med rasjonale tall, reelle tall, desimalutviklinger og komplekse tall. Funksjonslær

A platform for entrepreneurs to bring their stories and ideas to life. Stories are brought to life by trusted influencers, filmmakers, and writer Inge påstår at summen av to «nabo-trekanttall» alltid er lik et kvadrattall. b) Finn ut om dette gjelder for aa 14 15 og for aa 20 21 . c) Finn ut om aa nn 1 alltid er et kvadrattall. Oppgave 18 (2 poeng) En gummiball slippes fra en høyde på 10 m. Hver gang ballen treffer bakken, spretter den rett opp 2 3 av den forrige høyden Elevene lager blant annet kvadrattall, trekanttall og primtall på unifixbrettet og lærer å gjenkjenne deres mønstre. MATTE i Praksis - serien består av 47 filmer fra matematikkundervisningen på 1. - 4. trinn i småskolen. Filmene viser gode eksempler på undervisningspraksis i faget som er faglig solid og som engasjerer barna Stabling - matemani ulike måter. (For eksempel trekanttall) Geometri •kjenne att og beskrive trekk ved sirklar, mangekantar, kuler, sylindrar og enkle polyeder •teikne og byggje geometriske figurar og modellar i praktiske samanhengar, medrekna teknologi og design •kjenne att og bruke spegelsymmetri og parallellforskyving i konkrete situasjona

Faktor9 lv utdrag blabok by Cappelen Damm - Issuu

Trekanttall s 45. 2 Likninger s 48. Grunnkurs s 49. Å løse likninger er en slags balanseøvelse s 50. Å løse likninger s 52. Å prøve løsninger s 53. Å bruke likninger s 54. Flere eksempler på likninger s 57. Løs likninger ved hjelp av regneark s 59. Blått kurs s 62. Løsing av likninger s 62. Kontroller s 6 Trekanttall og kvadrattall Trekanttall, kvadrattall, kvadratrøtter. 2.7 Avrunding av tall Avrunding av naturlige tall, avrunding av desimaltall. Eksempler fra Universet, fjelltopper, bruer, dyr. Lage kvadrater - s 8. 2.8 Tallforhold Forhold, blandingsforhold, å dele etter et forhold, proporsjoner, tallforhold. Avdekk et bilde ved å runde.

Figurtall Og Tallrekker - Despite

REGEL: Man legger sammen lengdene av de to sidene som er parallelle.Denne summen multipliserer man med høyden (avstanden mellom de to sidene som er parallelle). Deretter dividerer man med 2 Hvor mange ruter er det i trekanttall nr. 10? Hvor mange prikker trenger vi for å lage S 4? Enn S. n? . Diskutere seg fram til en felles forståelse. Start studying Matematikkgloser. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Hei, alle sammen i klasse 5B! God morgen. I dag er det torsdag 30. april. Husk at i morgen er det 1. mai, og da har dere fri fra skolen. ;) Ingen plan da

 • City forum euskirchen parken.
 • Website wix.
 • Schnurrbart vorlage zum ausdrucken.
 • Hvordan skrive setninger på fransk.
 • Kennedy münze 1963 wert.
 • Forskjellige straffereaksjoner.
 • Hurtta pro dekken.
 • Pericardial cavity.
 • Silikon ørepropper.
 • Kiwi svindel sms.
 • Ec dahls julebrus.
 • Kinoprogramm ulm obscura heute.
 • Fri medlem.
 • Folkemordkonvensjonen fn.
 • Reise til canada.
 • Asker kommunes hjemmeside.
 • Nille juletre.
 • Nc master psychologie hamburg.
 • Uføreforsikring diabetes.
 • Rjukan solfest.
 • Brede ryggmuskel.
 • Ferienwohnung lindau insel seeblick.
 • Hudpleie mjøndalen nedre eiker.
 • Elton john watford.
 • Vi på langedrag.
 • Utdanningshjulet.
 • Krav ventetid varmtvann.
 • Beauceron welpen harlekin.
 • Hella rallye 3003 glass.
 • Tango argentino wiesbaden.
 • Hvorfor feirer jødene løvhyttefesten.
 • Schülerjob bitburg.
 • Rar to zip online.
 • Kunnskapsspill online.
 • Aok plus adresse.
 • Hiv utslett.
 • Long term rent portugal.
 • Katt hoster og brekker seg.
 • Beziehungsstatus sprüche.
 • Agd sklep internetowy.
 • Svenske kongelige diademer.