Home

Homofilt samliv kristendommen

Forkjempere for homofilt samliv siterer ofte dette verset. Kristen eller ikke. Utelukker dette verset at homofili er synd? Overhodet ikke! Vi kan ikke konkludere ut ifra dette verset at homofili ikke er en synd. «Sannheten tro i kjærlighet, skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Menneskelig seksualitet er komplekst. Den påvirker oss fysisk, mentalt og emosjonelt. Etter at syndefallet kom inn i verden, ga Gud oss åndelige lover for å sikre at seksualiteten kunne forbli den velsignelsen han mente den skulle være Denne uttalelsen har flere vurderinger av homofilt samliv. Disse vurderingene er gjort med henblikk på kirkens lære. De har derfor relevans for vurderingen av de tidligere vedtak i Kirkemøtet som bygger på teologiske overveielser av homofilt samliv. Kirkerådet la Lærenemndas uttalelse frem for Kirkemøtet i november 2006 som en. Homofilt samliv (fra Lillesand Frikirkes seminar, 20.9.2013, v. Bjørn H. Sandvei, 1.lektor em. ved MF) I nesten 2000 år har kirkens syn på ekteskapet som et samliv mellom mann og kvinne vært bestemt ut fra Jesu ord i Mk.10v6-9 (sitat fra 1Mos1v27 og 2v24): I de siste to-tre tiårene har det skjedd store endringer i samfunnets ordninger for samlivsetikken Om mennesker er uenig eller ikke om homofili er synd eller ikke er underordnet, det som er avgjørende her er hva Gud mener. Bibelen er klar og entydig i dette spørsmålet, homofili er en vederstyggelighet for Gud. Bibelen lærer at dersom en lever i et homofilt samvær, så kan en ikke komme inn i himmelens rike

En forbemerking: I kirkelige dokumenter uttrykkes ikke skillet mellom legning (homofili) og legningens genitale, seksuelle uttrykk (homoseksualitet) på samme måte som på norsk Kristendommen: Synet på homofili kan spores tilbake til ca 3 skriftsteder: Jeg har tidlige her på bloggen vist til en mann i homofilt samboerskap som forelsket seg i en pike som ble gravid.Det ble så mye tumulter i kjølvannet av det,at det endte med at han tok sitt eget liv. er helt klare i sin avvisning av homofilt samliv

Espen Ottosen har samlet syv venner som har «homofile følelser», men som mener et homofilt samliv er i strid med Guds vilje. Disse vennene velger å ikke leve et liv som homofil, og Ottosen. Jeg har en kommentar til oppslaget i Korsets Seier 10. april om å likestille heterofilt og homofilt samliv. En lokalavis på våre kanter hadde et stort oppslag med en sjukehusprest som gav noen synspunkter på kristen tro og støtte til homofil praksis Homofili er tiltrekning til samme kjønn. Begrepet er mest brukt for å beskrive menn som tiltrekkes av, blir forelsket i, og/eller har sex med andre menn. Det er vanlig å betegne kvinnelige homofile som lesbiske, men det er egentlig ikke forskjell på det å være lesbisk og det å være homofil.Homofili kommer av de greske ordene homo, som kan bety «menneske» eller «lik, ens», og philia.

Det betyr at homofilt samliv blir synd. Så tenker vi ikke at homofile synder er mer alvorlige enn heterofile synder, og vi fastholder altså at også seksuelt samliv mellom mann og kvinne utenfor. Hva sier kristendommen om rusmidler? 21.09.2016 2016 Rusmidler; Sier ikke kristendommen at man ikke skal spise svin? 30.11.2019 2019 Mat og kosthold; De sier jeg er lesbisk men det er jeg ikke 13.12.2014 2014 Homofil og skeiv; De sier jeg er lesbisk, -er det mobbing? 18.09.2012 2012 Mobbing; Er analsex en synd innenfor kristendommen? 28.02.2014. Så er det også flere som sier at «Gud elsker alle» og bruker det som et argument for at homofili er lov i kristendommen. Ja, Gud elsker alle mennesker like mye. Uansett hvilken synd de har gjort eller gjør. Den norske kirke gjorde et riktig valg da de bestemte seg for ikke å tillate homofilt ekteskap i kirken

Lesbisk (kvinnelig homofilt) samliv er åpenbart heller ikke omfattet. Dessuten er vel ikke akkurat analsex den mest hyppige samleieformen blant heteroseksuelle ( som en ligger med en kvinne). Derfor blir det, selv om man velger denne mer enn tvilsomme bibeloversettelsen, lite til overs av det som mange helst hadde sett var en klippeklar avstandstagen fra homofili Halvparten av medlemmene vil anerkjenne homofilt samliv, resten mener Bibelen ikke anerkjenner seksuelt samliv mellom like kjønn. LOKALT: Kirkemøtet (øverste representative organ i kirken) vedtok i 2007 at det enkelte bispedømme får avgjøre om homofilt samlevende kan ansettes som prester

Du kan lese og laste ned ressursbladet Homofili og kristen tro i PDF-format ved å klikke her, eller ved å klikke på bildet til høyre.. Formålet med dette nettstedet er: • Å la bladet Homofili og kristen tro fortsatt være offentlig tilgjengelig, ettersom det bare finnes noen få eksemplarer igjen i papirform Homofili I Kristendommen; Riktig å si nei til homofilt ekteskap; • Vise at det er fullt mulig - på grunnlag av redelig og saklig refleksjon - å mene at homofilt samliv bryter med kristen seksualetikk, og ikke fordi man har fordommer eller er såkalt 'homofob' Homofilt samliv i gresk-romersk tid. Dette skjedde altså etter at kristendommen var blitt en tillatt religion i Romerriket. I tre hundre år levde med andre ord de kristne med et samlivsetisk ideal som ikke hadde støtte i den offentlige lovgivning

Helt frem til 1972 var homofilt samliv mellom menn straffbart i Norge. Homofili har historisk blitt fordømt av de fleste innen kristendommen, jødedommen og islam Forholdet til sex er et sentralt aspekt i religion generelt, men det er samtidig store forskjeller i forståelsen av sex i de forskjellige religiøse tradisjonene. Dette er spesielt noe som ofte innebærer ulike regler for kvinner og menn. I jødedom, islam og hinduisme er tradisjonelt alle forventet å ha heterosex innenfor ekteskapets rammer, mens i buddhisme og kristendom er i. Er det bare meg eller er debatten om at kirken skal godta homofile helt latterlig? Religion er jo ikke noe man kan bestemme over, og hvis de som er kristne mener at homofili er s Spørsmål: Hva sier Bibelen om homofili? Er homofili en synd? Svar: Bibelen forteller oss konsekvent at homoseksuell aktivitet er en synd (Genesis 19:1-13; Mosebok 18:22, Romerne 1:26-27, 1 Kor 6:9). Romerne 1:26-27 lærer spesifikt at homoseksualitet er et resultat av å nekte og adlyde Gud

Homofilt samliv -del II (fra Lillesand Frikirkes seminar, 20.9.2013, v. Bjørn H. Sandvei, 1.lektor em. ved MF) Til minne om Thomas Bjerkholt: I den gresk-romerske verden representerte kirken utvilsomt en provoserende etisk og religiøs motkultur Derimot deler skarer av katolikker hans smerte over pavens ja til homofilt partnerskap. - Homofile er Guds barn og har rett til å være i en familie, sier Frans i en fersk dokumentarfilm. Han tar til orde for at staten tilbyr juridiske rammer for homofilt samliv tilsvarende den tidligere partnerskapsloven i Norge

Hvorfor mener kristne at homofili er synd

Må betale 124.000 kroner. Årsak: Imot homofilt samliv. Hei! Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre. Kjøp digital tilgang her. Odd-legen med strenge karanteneregler for spillerne. Får ikke lenger hente barn i barnehagen Om homofilt samliv og enkjønnet ekteskap med kirkelig velsignelse Publisert: 13. jul 2013 I min kritikk av biskop Laila Riksaasen Dalh's erklæring: Derfor skiftet jeg syn, etterlyste jeg bibelsitater og skriftgrunnlag for hennes argumenter og konklusjoner

Dette har ført til at Den norske kirke og frikirkene har gått inn i et mer aktivt arbeid med samlivsetikken, kanskje særlig med henblikk på spørsmålet om homofilt samliv. Kirkens Lærenemnd (LN) utarbeidet i 2006 en innstilling om Skriftforståelse og skriftbruk med særlig henblikk på homofilisaken Homoseksualitet og homofilt samliv. Gir Bibelen klare svar på spørsmål om homoseksualitet og homofilt samliv? Nei, mener Halvor Moxnes, professor i teologi ved Universitetet i Oslo. Vår forestillingsverden er radikalt forskjellig fra konteksten omkring forskriftene i Det gamle testamente,. Ottosen sier at også for dem som mener at homofilt samliv er galt, er det avgjørende å ta avstand fra hets og trakassering mot homofile. - Men det ligger i sakens natur at de som mener at homofilt samliv er i strid med kristen etikk, vil finne det problematisk at mennesker i viktige stillinger i kirken velger en slik livsform Baptistene bekrefter klassisk syn på samliv. Av Kjell Skartveit 02/11/2020 Foto: Ryan Loughlin fra Unsplash. Under helgens landsmøte for Baptistsamfunnet var homofilt samliv oppe til diskusjon og det ble fattet vedtak om hva som skal være kirkesamfunnets syn

Hva sier Bibelen om homofili? - ActiveChristianit

I lys av dette kan hans tolerante utsagn om homofilt samliv knapt overvurderes. Kristendommen er ikke like innflytelsesrik som den en gang var. Pave Frans mener kirken må tilpasse seg det. Då Stortinget vedtok felles ekteskapslov i 2008 blei heterofilt og homofilt samliv likestilt med tanke på ekteskap, assistert befruktning og adopsjon. Reformene kan sjåast som uttrykk for at homofile og lesbiske sine evner til kjærleik og foreldreskap blei anerkjent på lik linje med heterofile sine evner

Denne teksten er sentralt for kristendommen fordi den dobbelte kjærligheten er bakgrunnen for den kristen etikk. Det er Jesus krav om at første skal du elske din gud av hele ditt hjerte og 2: I den norske kirke er det ulike syn på homofilt samliv 1 Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Godkjent i NLMs hovedstyre 2. desember 201 Homofilt og heterofilt samliv er ulike og bør vurderes og behandles ulikt. Dette bør da også kirken formidle, særlig overfor ungdom, der noen kan oppleve usikkerhet om egen legning. Vår norske ekteskapslov kommuniserer imidlertid at homo og hetero er like kurant, og ser bort fra alle forskjeller knyttet til biologi, seksualitet og forplantning Joda. Nå mener vel mange (også i de som engasjerer seg i denne tråden) at kristendommen i seg selv bare er svada. Det er helt greit å kritisere religion og hva religion står for, eller hva mennesker tror på. Skrik ut. Jeg mener det er greit å mene at homofilt samliv er synd også. Det er en mening som alt annet

Homofile i kirken - Den norske kirk

Homofilt samliv. Fagteorinotat i sosialkunnskap om homofili. Bokmål Temaoppgave. Beslektede emner: Emne: Mannen som elsket Yngve; Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet homofili. Legg inn din oppgave! Vi. I disse eksemplene, så ser vi hvordan Jesus både møter behovene, velsigner, elsker, og er god mot, i tillegg til å si at noe er synd. Så det er ingen motsetning mellom å elske, velsigne, beskytte, være god mot og være et medmenneske mot homofile, og samtidig si at homofilt samliv er synd. Vi må nok akseptere at mange vil ikke godta at homofilt samliv er synd, men om de ikke godtar det. Han sier til Vårt Land at selve rapporten bygger på et premiss om at det er problematisk å avvise homofilt samliv, og utdyper: For oss som mener at homofilt samliv er galt, er nemlig ikke det viktige og interessante spørsmålet hva slags identitet, legning eller orientering en person har, men hva slags samlivsform vedkommende har valgt

Homofilt samliv - KRISTEN-RESSUR

This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queu Homoseksualitet er kjønnsdrift og seksuell aktivitet rettet mot personer av samme kjønn. Denne definisjonen bygger på en oppfatning av at individet enten har en hetero- eller homoseksuell preferanse. Den ser bort fra muligheten av at noen kan være begge deler, såkalt biseksuelle, og føle seksuell attraksjon til begge kjønn. Individets seksuelle preferanse kan endres over livsløpet, og. Spørsmålet om homofilt samliv har i over 20 år vært Den norske kirkes største stridsspørsmål. Under det siste Kirkemøtet kom det til en slags avklaring. Vedtaket derfra er blitt møtt både med begeistring , med aksept og med oppgitthet - alt etter hvordan en er plassert i kirkebildet, og hva en tenker om Bibelens autoritet Engasjerer: Spørsmålet om homofilt samliv er en sak som engasjerer og som berører livet til mange i Frikirken. Derfor er det viktig å ta opp nå, mener Kjetil Gilberg, pastor i Kraftverket

Hva slags begrunnelse kan vi gi i kristen etikk for det standpunkt vi inntar i forhold til vurderingen av homofilt samliv? Det har vært det sentrale spørsmål for meg i forbindelse med de siste årenes homofilidebatt. Det er minst tre grunner til at dette spørsmålet har opptatt meg: for det første har den måten saken har vært behandlet, utredet og håndtert på i Den norske kirke, ikke. Kirken peker på bibelen, som er meget klar angående homofilt samliv. Dette er enormt provoserende for mange. Kanskje spesielt ateister og andre som mener at kristendommen uansett er svada. Dette med homofili setter interressant nok igang de aller største reaksjonene I neste dags avis påpekte informasjonsleder Espen Ottosen i NLM det som også er et av mine poeng - nemlig at Daniel Skjevik-Aasberg med sitt utspill blander sammen et nei til homofilt samliv med «homo-hets». Saken flyttet seg over på leserbrevsidene, og 18. juli hevder Skjevik-Aasberg at Ottosen bortforklarer What role does Christian engagement play in sexuality and in choice of cohabitation type among young Norwegians? A population-based sample (N 2454) was followed up by survey and register data from the mid-teens to the late twenties. Engagement in Christianity was measured through indicators of faith and participation in church services and other religious meetings De som sier ja til homofilt samliv vil neppe at deres nei til heterofilt samboerskap kommer på dagsorden, skriver Espen Ottosen. De som mener at sex hører hjemme i et forpliktende samliv sier nei til mer enn samboerskap, skriver Espen Ottosen

Hun er uenig med meg i synet på homofilt samliv, men mente det var på høy tid at kirken engasjerte seg i «samtalen om samliv og seksualitet». Men lite har skjedd etterpå. Kan det skyldes frykten for å fremstå som fordømmende? Særlig de som sier ja til homofilt samliv kan ha mye å tape på at for eksempel samboerskap settes på dagsorden Ifølge Rogalands Avis reagerer kretssekretær Terje Slettebø i Indremisjon sterkt på at Dagsland er positiv til homofilt samliv, og at han mener at flere religioner enn kristendommen kan føre til frelse. - De tingene han har markert seg på i det siste, går i motsatt retning av det vi står for i Indremisjonen filt samliv. De aller fleste kristne kan enes om at Bibelen avviser homofilt samliv. Likevel fortsetter debatten. Det skyldes en mer grunnleggende uenighet om Bibelens autoritet og betydning for dette spørsmålet. Turid Karlsen Seim, nestleder i Den norske kirkes lærenemnd da spørsmålet om homofilt samliv ble drøftet fram mot 2006, ut 1. Homofili er ikke naturlig. Man skal alltid nekte unaturlige ting som briller, polyester og klimaanlegg. 2. Homofilt ekteskap vil oppfordre andre til å bli homofil. På samme måte som at det å være sammen med korte mennesker vil gjøre deg kort. 3. At homofilt ekteskap er tillatt vil åpne døren f..

Hvorfor er homofili en synd? Kristendommen

 1. Er homofilt samliv en menneskerettighet? Av Jon Kvalbein. Artikkel i boka til Espen Ottosen (red.): Kjærlighet i egoismens tid, Lunde forlag 2005. Spørsmålet om homofilt samliv er en menneskerettighet, kan besvares juridisk. For menneskerettighetene er fastlagt gjennom internasjonale konvensjoner
 2. Nyhetsarkiv; Om oss. Minneprotokoll - Børre Knudsen; Våre menigheter; DelsiN's organer; Økonomi og givertjeneste; MP3-taler (prekenarkiv) Bladet «Lys & Salt
 3. Den sekulære verdenen ønsker å tvinge kristne trossamfunn til å gå imot sin egen religion ved å tvinge oss til å vie, velsigne homofile, samarbeide med homofile i partnerskap, og ikke uttrykke på noen måte at homofilt samliv er synd. Den sekulære verdenen ønsker m.a.o å frata oss kristne vår religionsfrihet, men de vil beskytte Islams rett til å drepe homofile

Den katolske kirkes lære om homoseksualitet — Den katolske

 1. Om homofilt samliv. Øystein Magelssen, generalsekretær, KFUK-KFUM: Ti år før Den norske kirke åpnet for vigsel av homofile i 2016, vedtok KFUK-KFUM at alle lederposisjoner og stillinger i organisasjonen er åpne for homofile i partnerskap og ekteskap. Seksuell identitet er ikke avgjørende for hvem vi gir tillit og ansvar
 2. Universitetet i Bergen (UiB) ønsket å tilby studentene mest mulig fysisk undervisning og leide derfor Salem konferansesenter, eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Dette har skapt kraftige reaksjoner fra flere, blant dem lesbiske Lena Nag (22), som sier hun ikke kan støtte noe slikt, skri
 3. Homofilt samliv. Stavanger Aftenblad har som hovedoppslag på førstesida 19. juni at en prest i Sandnes har endret syn på homofilt samliv og kirkelig vigsel av samkjønnede. Er dette en veldig interessant nyhet for leserne? Kjære leser, ønsker du tilgang til alt innhold på.
 4. det seksuelle samliv: det monogame ekteskap mellom mann og kvinne. Til livet i dette ekteskap kjenner han bare ett alternativ: livet i enslig stand, frivillig eller ufrivillig (jfr. Matt 19,12). At Jesus ikke uttrykkelig omtaler homofilt samliv, kan bare bety at han her forutsetter det som var den allmenne jødiske oppfatningen i samtiden
 5. Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater og ordtak om homofili og mer enn 1200 andre emner
 6. Argumentene som lovskolene bruker for å underbygge at homofilt seksuelt samliv ikke er tillatt i islam, er både fra Koranen og hadith-litteraturen. Den progressive bevegelsen anerkjenner ofte ikke hadith-litteraturen som en gyldig kilde i islam når det er snakk om homofili, og angående Koranen så kommer de med en nytolkning som aldri har eksistert før det 21. århundret

- Jeg tror de ble overrasket. Men de så jo at jeg ikke tok med kjærester hje Hvert intervjuobjekt gir en usminket skildring av oppveksten, erkjennelsen av de homoseksuelle tilbøyeligheter og det aktive valget om å avstå fra å praktisere homofili grunnet overbevisningen om homofilt samliv og kristendommen som uforenlig

Mange opplever at det nye synet på homofilt samliv bryter med deres egen overbevisning om Bibelens status som norm for liv og lære. Men også de som befinner seg på den andre siden, føler at. Debatten om Islam og homofili blusser opp igjen. På tide å få sagt det klart: Ingen av de store religionene er for eller mot homofili Homofilt samliv - kirkens hodepine. Ikke tilgjengelig lenger. Mannen fra Nasaret - hvem var han? Ikke tilgjengelig lenger. 9. februar 1992. Ikke tilgjengelig lenger. 29. desember 1991. Ikke tilgjengelig lenger. 24. november 1991. Ikke tilgjengelig lenger. Homofilt samliv - kirkens hodepine Partnerskap, samliv mellom to personer av samme kjønn i lovmessige former. Norge fikk lov om partnerskap i 1993. Ved endring av av ekteskapsloven i 2008 ble det gitt adgang til å inngå ekteskap for personer av samme kjønn i Norge. Partnerskapsloven ble samtidig opphevet. Danmark var det første landet i verden som innførte en lov om registrert partnerskap

Hva sier de religiøse tekstene om homofili

I Norge er det én gruppe kristne som har fått definere «sannheten» om homofilt samliv og kristenliv gjennom lange tider. Tidigere refererte man ofte til «bibelens krystallklare ord», i dag brukes gjerne begreper som «klassisk ekteskapssyn» og «klassisk kristendom» Jeg har et vennepar eller en venn som har et homofilt ekteskap, de har en krangel og jeg er blandet inn i krangelen og jeg trenger litt hjelp til tips eller erfaring. De har vært sammen i tre år, og jeg tror det går over til litt aggressive tendenser. Han ene er veldig for dette med LBQT, og denn.. Spiller kristendommen fortsatt en rolle for hvordan tenåringer og unge mennesker lever ut sin har professor Willy Pedersen forsøkt å belyse spørsmålet. Artikkelen «Guds grep: Kristendom, sex og samliv» er publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning. Artikkelen kan leses i Tidsskrift for samfunnsforskning. Publisert 26. sep. 2012.

- Homofilt samliv i strid med Guds ord - Dagblade

Fire biskoper vil akseptere homofilt samliv. Fire av biskopene i Den norske kirke vil arbeide for at homofile som lever i partnerskap kan ha alle typer stilling Kirken Oslofjord Convention Center og Smiths venner utsettes nå for boikott på grunn av sitt syn på homofilt samliv. Spørsmålet blir så: Skal vi være tolerante overfor intolerante bevegelser Artikkel: Last ned et utdrag fra boken Mine homofile venner av Espen Ottosen. Last ned PDF med kap. 9: «Taler Bibelen klart om homofilt samliv?» Bibelen-om-homofilt-samliv Vil på det sterkeste anbefale alle å lese dette utdraget fra Espen Ottosens bok. Dette kapittelet klargjør mye i homofilidebatten. Espen Ottosen er en klok og veltalende/skrivende mann, me

Homofilt samliv i dag. Nemnda har imidlertid delt seg i to grupper i spørsmålet om grunnlaget for homofilt samliv i dag. De nemndsmedlemmene som går inn for at kirken skal anerkjenne homofilt samliv, legger vekt på å prøve utsagn og holdninger på evangeliet om Jesus Kristus I det andre drøftes seksualitet og Bibel, herunder også enslig stand og bibelstedene som direkte omhandler homofilt samliv. At Jesus ikke har ytret seg direkte om homoseksualitet ses i lys av at han ikke uttalte seg om hvert tenkelig etisk spørsmål, heller ikke om for eksempel slaveri og avgudsdyrkelse Vi skal møte deres behov selv om de insisterer på at homofilt samliv er rett, vi skal være deres nærmeste venn selv om de insisterer på at homofilt samliv er rett. «Men vent litt. Er ikke dette en motsetning ? Hvordan kan vi kristne gjøre dette, og samtidig si at homofilt samliv er synd ? » Matt.19:16-22, Joh ev.4:1-26, 8:11 I en leder i nettavisen dagenmagazinet.no stiller redaktør Vebjørn Selbekk (?) spørsmålet «Kor viktig er homofilisaka?«. Jeg mener redaktøren her bommer stygt på flere områder. Lederen tar opp 3 årsaker til at homofilidebatten visstnok er den viktigste saken kirken har oppe til debatt. La meg først adressere påstanden om at under 1% av befolkningen er homofile eller lesbiske. Dette. Fra begynnelsen av 1990-tallet ble debatten om homofilt samliv et stadig tilbakevendende tema i ulike organer i Den norske kirke. Fram til da hadde tematikken fått behandling i et par uttalelser fra Bispemøtet (f.eks. i 1977), men den kirkelige debatten foregikk for en stor del i den kristne dagspressen

Derfor vil jeg nå fortelle at jeg anerkjenner homofilt samliv. Teologi og erfaring. Det er på Teologicafé i Domkirken onsdag kveld at Aud Sunde Smemo vil benytte anledningen til å «bryte tausheten». Der er hun invitert for å innlede til samtale om «Den andres kjærlighet - om homofili» Frp-politiker mener yoga truer kristendommen Utfordringen oppstår dersom man lever i et homofilt samliv. - I Normisjon er det ansatt flere homofile som har lederverv i organisasjonen Videre brukes vel også ofte dette med å få avkom som et bevis på at homofilt samliv ikke er «bibelsk riktig». Men om det skal være et gyldig argument, så bør heller ikke heterofilt samliv mellom infertile eller eldre par være riktig, da slike pardannelser ikke skaper avkom HOMOFILT SAMLIV OG PARTNERSKAPSLOVEN Gud kalte seksuell omgang mellom nære slektninger skamløs ferd, homoseksuell praksis en styggedom, og sodomi motbydelig. Israelittenes lover om kjønnslig omgang ble gitt av Gud til Moses etter utvandringen fra Egypt, med den begrunnelsen at Herren var deres Gud, og at de derfor ikke skulle gjøre so Kristendommen Det er uklart om urkirkens presbyter, eldste, hadde prestefunksjoner, men på Kirkemøtet vedtok høsten 1997 enstemmig at «personer som lever i homofilt samliv ikke kan inneha kirkelig tjeneste som vigslet prest, diakon eller kateket»

Nei til homofilt ekteskap - ja til samliv Kildeintroduksjon. Innlegg fra aktivist Karen-Christine Friele i kampen for homofiles rettigheter. En organisert homobevegelse vokste frem i Norge fra 1950-tallet. Fra tidlig på 1970-tallet tok den opp spørsmålet om ordninger for samliv for personer av samme kjønn Tidlege kristne var påverka av jødiske, greske og romerske ekteskapstradisjonar, og gifta seg i stor grad i samsvar med det som hadde vore skikk i dei førkristne samfunna dei høyrde til. Arrangerte ekteskap var vanlege, og giftarmål var knytte til heimar heller enn til gudshus.. Ekteskap blant jødar. Jødar på denne tida byrja ekteskap med truloving (erusin), eit bindande løfte om. Det er ulikt syn på homofilt samliv er riktig - Et godt samfunn er preget av rett og rettferdighet. Nestekjærlighetsbudet og de 10 bud. Nestekjærlighetsbudet er en sentral norm i kristen etikk. - Kristendommen var egentlig regnet som en jødisk retnin Homofili kan ikke kureres. Men seksualitet er flytende. Etter hvert som flere og flere heterofile innrømmer at de tidvis tenner på noen av samme kjønn, hender det stadig oftere at homofile innrømmer at de tenner på noen av motsatt kjønn

Men Bibelen sier veldig direkte at seksuelt samliv mellom mennesker bare hører hjemme i det livslange ekteskapet mellom en mann og en kvinne. Bibelen sier også flere steder at seksuelt samliv ikke skal skje mellom to personer av samme kjønn (for eksempel Rom 1.25-27, 1 Kor 6.9-10 og 1 Tim 1.9-10) Uansett: homofilt samliv mellom menn var straffbart i Norge frem til 1972, så det kan ikke ha vært lett å være homofil i Norge for endel år tilbake i tid. Heldigvis er det blitt mer aksept og åpenhet om homofili. Les mer på f.eks. Store norske leksikon. Lykke til - Homofilt samliv skaper smerte og kaos . Guds ord, vet vi at Bibelen avslører at samliv imot naturen skaper nød, smerte og kaos mellom menneskene; til kvinne og mann skapte han dem De fleste frivillige, kristelige organisasjoner og andre trossamfunn står fortsatt støtt på at homofilt samliv er i strid med Guds ord. Men Halleråkers spådom om at ja til homofilt samliv vil sprenge Kirken, vil neppe slå til. Den norske kirke har så langt stått trygt imot alle slike trusler når de teologiske stormene har rast som verst Nå har ikke jeg noe spesiell erfaring med homofilt samliv mellom menn, da jeg er hetrofil kvinne.... Men da dere begge er friske ser jeg ikke hvorfor dere ikke skal kunne kose dere uten kondom. Det kan hende dere får en urinveisinfeksjon grunnet tarmbakterier, men så lenge dere er renslige og passer på, så tror jeg det skal gå bra

 • Fvn kreis 12.
 • Den onde greven sesong 3.
 • Single stw 150 bedienungsanleitung.
 • Wat is een chupacabra.
 • Hva brukes nebbtang til.
 • Kiwi svindel sms.
 • Idrettshall ahus.
 • Gr221 walking route map.
 • Arvelige sykdommer.
 • Hannibal kadhafi 2017.
 • Yamaha r6 a2 2017.
 • Gjedde numedalslågen.
 • Sandviken dagligvare åpningstider.
 • Psychopathy pcl r test.
 • Psykiater hønefoss.
 • Kazuo ishiguro nobel prize.
 • Triste sanger 2017.
 • Insel kos.
 • Osteomyelit barn.
 • Mz abo prämie.
 • Cuxhaven tourismus.
 • Hvordan legge parkett på vegg.
 • Rotmain center parkhaus preise.
 • Ferge ystad bornholm.
 • Mette blomsterberg opskrifter.
 • Jena bundesland.
 • Indisk restaurant ørsta.
 • Best drinks.
 • Viola davis net worth.
 • Kitzsteinhorn gletscher.
 • Malcolm x youtube.
 • Ejemplo de adjetivos.
 • Tookie crip.
 • Blodbeger på svensk.
 • Babyhawk meh dai.
 • Trening etter gastric bypass.
 • Sektoriell heterokromi.
 • Rum 213 bok.
 • Nesquik frokostblanding innhold.
 • Gemini zodiac.
 • Gutteklær salg.